COMING SOON!
Here was the list of Kabuki actors, dramas and lines we plan to study in the months to come:
  Actors (a)
Playwrights (p)
Lesser known actors (lka)
Plays
(*) to be revised
Lines
December 2017
 

Murayama Heijűr˘ II (a)
Murayama Heijűr˘ III (a)
Murayama Jűheiji I (a/p)
Murayama Shir˘ji (a)

Arashi Matsunoj˘ (6)
Arashi Minshi (6)

January 2018
 

Ichimura Danz˘ (lka)
Ichimura Tamagashiwa I (a)
Toyo Harusuke I (p)

Soga no Ishidan

February 2018
 

Katsu Hy˘z˘ II (p)
Mikuni Hikosaku II (a)
Nanboku Sabu II (a)

Ninin Sanbas˘
Taik˘ Sanbas˘

Katsu Hy˘z˘ (2/p)
Mikuni Hikosaku (2/a)
Nanboku Sabu (2/a)

March 2018
 

Arashi Hirosabur˘
Asao Kichisabur˘ (lka)
Katsu Genz˘ III (p)
Sadoshima Hachisabur˘ (lka)
Segawa Kamesabur˘
Takeshima Takisabur˘ (lka)
Tamagawa Genzabur˘

Kiku no En Tsuki no Shiranami

Kataoka Gakusabur˘ (2/a)
Katsu Genz˘ (3/p)
Nakamura Kichisabur˘ (4/a)
Takenaka Hatsusabur˘ (3/a)

April 2018
 

Chikamatsu Monzaemon II (p)
Ikushima Jűshir˘ (a)
Ikushima T˘gor˘ (lka)
Ikushima T˘zabur˘ (lka)

Nakaz˘ Ky˘ran
Nezumi Koz˘

Chikamatsu Monzaemon (2/p)
Chikamatsu Tasuke (2/p)

May 2018
 

Hamazaki Isogor˘ (a)
Kadota Sorobŕ (p)

Maboroshi Wankyű
Misao no Hana Toba no Koizuka

Arashi Kangor˘ (2/a)
Band˘ Yagor˘ (2/a)
Ichikawa Dangor˘ (3/a)
Matsui K˘z˘ (2/p)
Matsui Yűsuke (3/p)
Nakamura Kichigor˘ (2/a)
Saigoku Hy˘gor˘ (3/a)

June 2018
 

Muraoka K˘ji I (p)
Murase Genzabur˘ (p)

Ebira no Ume

Ichikawa Denz˘ (2/a)
Ichikawa Enjaku (2/a)
Ichikawa Ginnosuke (2/a)
Ichikawa Sai'nyű (2/a)
Ichikawa Shinsha (2/a)
Ichikawa Ukon (2/a)
Muraoka K˘ji (2/p)
Sakurada Jisuke (4/p)
Shinoda Kinji (3/p)
Takeshiba Kinsaku (3/p)
Tsuchii Hy˘shichi (2/p)
Tsuuchi Jihŕ (4/p)

July 2018
 

Mitsuyama Shichisabur˘ (lka)
Nakamura Denshichi (p)

Chinsetsu Yumihari Zuki

August 2018
 

Nakamura Denpachi (a)
Nakamura Tokich˘ (lka)
Nakamura Tokie (lka)
Nakamura Tokiju (lka)
Nakamura Tokisabur˘ (lka)

K˘monki
Kotobuki Sh˘j˘

Nagawa Issen (2/p)
Nagawa Kamesuke (2/p)
Nagawa Tokusuke (2/p)
Nagawa Towasuke (2/p)
Nakamura Kosanza (2/a)
Nakamura Matanosuke (2/a)
Nakamura Sennoj˘ (2/a)
Nakamura Shikimatsu (2/a)

September 2018
 

Okada Hikokur˘ (a)
Takioka Hikoemon (a)
Tsuuchi Kuheiji I (p)
Yamakawa Hikozaemon (a)

Shiranui Monogatari

Tsuuchi Kuheiji (2/p)

October 2018
 

Dontsű Yosabŕ I (p)
Miyazaki Dankur˘ (lka)
Miyazaki Giheita (a)
Miyazaki Tan'emon (lka)
Namiki Eisuke I (p)

Ii Tair˘

Dontsű Yosabŕ (2/p)
Namiki Eisuke (2/p)

November 2018
 

December 2018
 

Hasegawa Shin (p)
Yamamura Ichitar˘ (lka)
Yamamura Kazaemon (a)
Yamamura S˘zaemon (a)
Yamamura Utanosuke (lka)

Kurayami no Ushimatsu

Uba J˘suke (3/p)

 
Others
 

Arashi Izabur˘ I
Arashi Kanjűr˘ II
Arashi Kan˘
Arashi Wakano II
Asao Daikichi II
Azuma Ichinoj˘ I
Band˘ Daikichi I
Band˘ Jutar˘ III
Band˘ Mitsuemon I
Band˘ Tar˘
Band˘ Toyosabur˘ I
Band˘ Yaenosuke
Daimatsu Hyakusuke
Dekishima Kozarashi I
Dekishima Kozarashi II
Dekishima Sh˘gor˘
Fukuoka Yagoshir˘
Hanagiri Toyomatsu I
Hanai Saizabur˘ I
Hanai Saizabur˘ III
Ichikawa Aragor˘ III
Ichikawa Arajir˘ I
Ichikawa Ikuz˘
Ichikawa T˘sh˘
Ikushima Daikichi I
Jitsukawa Enzabur˘ II
Katayama Kozaemon
Katsuyama Matagor˘
Kawarazaki Gonnosuke V
Kirishima Gizaemon I
Kuwabara Sanzaemon
Matsumoto Komasabur˘ III
Matsumoto Nazaemon III
Matsushima Han'ya I
Matsushima Kiyozaki
Mimasu Matsugor˘
Mimasu Mitsugor˘
Miyakawa Hachir˘zaemon
Miyazaki Jűshir˘ I
Miyazaki Jűshir˘ II
Mogami T˘hachi
Nakamura Denpachi
Nakamura Fukuen
Nakamura Jűz˘ IV
Nakamura Kasen I
Nakamura Shirogor˘ III
Nakamura Tamashichi I
Nakayama Sayonosuke
Namie Kokan I
Naritaya S˘bŕ
Onoe Kikuz˘ VI
Onoe K˘z˘ II
Onoe Monzabur˘ IV
Onoe Samon
ďtani Bajű II
Otowa Jirosabur˘ II
Sakata Ichitar˘
Sakata Sajűr˘ I
Sakon Ibŕ
Sawamura Kameemon
Shinomiya Heihachi I
Sodeshima Genji
Sugi Kyűbŕ
Suzuki Heihachi
Takenaka Heikichi
Tamekawa Kohy˘e
Toyama Sennosuke
Yamamoto Hanasato
Yamanaka Heijűr˘ I
Yamanaka Heijűr˘ II
Yamatogawa Jinnosuke (a)
Yamatogawa S˘suke (a)
Yamatoya Jinbŕ IV (a)
Yamatoya Jin'emon (a)
Yasuda Kichiemon
Yokoyama Rokur˘ji I
Yoshida Jűr˘bŕ II
Yoshikawa Tamon I
Yoshioka Motome II

Adayume
Amagoi Gitsune
Asagao Nikki (*)
Benikan
Chichi Morai (*)
Edoj˘ no Ninj˘
Ehon Taik˘ki
Ejima Ikushima
Futa Omote D˘j˘ji
Goj˘bashi
Gosho no Goroz˘
Gosho Zakura Horikawa no Youchi
Hanakago
Hane no Kamuro
Hanshichi Torimonoch˘
Hidakagawa Iriai Zakura
Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi
Imohori Ch˘ja
Ikkyű Zenji
Inga Koz˘
Itoya no Musume (*)
Jishin Kat˘
Kaidan Kakuidori
Kaijin Bess˘
Kakuju Senzai
Kamakura Hasedera
Kameyama no Adauchi
Kamiyui T˘ji
Kappore
Karigane
Kawash˘ (*)
Keisei Hama no Masago
Keisei Kogane no Shachihoko
Kinai Sumika
Kiri Hitoha
Kitasaga
Koch˘ Gumo
Kome Hyappy˘
Konoshita Kage Hazama Kassen
Kosui Gozabune
K˘yasan
Ky˘kaku Harusame Gasa
Marubashi Chűya
Matsuura no Taiko (*)
Meikun Gy˘j˘ki
Mekura Hy˘suke
Musuko
Nagamachi Onna no Harakiri
Nanba Ura
Nanatsu Men (*)
Natane no Ky˘ran
Nij˘j˘ no Kiyomasa
Ninin Shinbei
Ochiyo Hanbei
Omitsu Ky˘ran
Onna Danshichi
Onna Kurumabiki
Onna Sadakur˘
ďuchi Tenpen
Rakuda
Saigo no Daihy˘j˘
Saig˘ to Butahime
Sansho Dayű
Sengoku Yashiki
Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji
Shidodera
Shigure Saigy˘
Shima Chidori
Shinmon Tatsugor˘
Shirafuji Genta
Shisen Ry˘
Shizuhata Obi
Sh˘chikubai
Sh˘gun Edo o Saru
Sh˘j˘
Tanokyű
Tepp˘ba
T˘yama Zakura
T˘jűr˘ no Koi
Ubume
Uguisuzuka
Ukiyo Buro
Ume Goyomi (*)
Ura Omote Sendai Hagi (*)
Ushiro Men
Utsunoya T˘ge (*)
Usuyuki Michiyuki
Yagura no Oshichi
Yamabuki
Yasha-ga-Ike
Yasui no Hama
Yoshiwara Gitsune
Youchi Soga

Araki Yojibŕ (4)
Arashi Daizabur˘ (7)
Arashi Kankur˘ (4)
Arashi Kichitar˘ (5)
Arashi Mankichi (2)
Arashi Raishi (4)
Arashi Sankatsu (7)
Arashi Tominosuke (4)
Band˘ Kitsujűr˘ (2)
Band˘ Matazaemon (2)
Band˘ Mikiz˘ (2)
Dekishima Kozarashi (4)
Fujikawa Hachitar˘ (4)
Ichikawa Benz˘ (2)
Ichikawa Dansh˘ (3)
Ichikawa Ensh˘ (3)
Ichikawa Fukuen (2)
Ichikawa Jusabur˘ (4)
Ichikawa Kohanji (2)
Ichikawa Koyone (2)
Ichikawa Kuriz˘ (3)
Ichikawa Matsuo (3)
Ichikawa Sanz˘ (3)
Ichikawa Shichiz˘ (4)
Ichikawa Ujimaru (3)
Ichiyama Shichiz˘ (3)
Iwai Tatsusabur˘ (2)
Jitsukawa Enr˘ (2)
Kamimura Kichisabur˘ (2)
Kan˘ Minshi (4)
Kataoka Tsuchinosuke (2)
Kirinami Senju (3)
Matsumoto Haku˘ (2)
Matsumoto Kintar˘ (4)
Mimasu Kamez˘ (2)
Nakamura Baika (4)
Nakamura Denjir˘ (5)
Nakamura Denz˘ (3)
Nakamura Eiz˘ (4)
Nakamura Gyoraku (2)
Nakamura Kan'emon (3)
Nakamura Kannoj˘ (3)
Nakamura Kansuke (2)
Nakamura Kantar˘ (2)
Nakamura Kasen (2)
Nakamura Kazuma (6)
Nakamura Kichiz˘ (5)
Nakamura Sanzaemon (6)
Nakayama Ihachi (3)
Ogino Ch˘dayű (3)
Onoe Einosuke (2)
Onoe Umenosuke (3)
Onoe Waichi (2)
Sawamura Ch˘nosuke (3)
Sawamura Kawaz˘ (2)
Sawamura Kit˘ (4)
Sawamura S˘maru (2)
Sawamura T˘z˘ (3)
Shinomiya Heihachi (2)
Shinozuka Sh˘matsu (2)
Sodesaki Wakano (2)
Somekawa Konohŕ (2)
Suzuki Heizaemon (3)
Tsutsui Kichijűr˘ (3)
Yamashina Jinkichi (4)
Yamashita Hanzaemon (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yamatoya Jinbŕ (4)
Yokoyama Rokur˘ji (2)
Yoshida Jűr˘bŕ (2)
Yoshioka Motome (3)
Yoshizawa Kichijűr˘ (2)

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News