COMING SOON!
Here was the list of Kabuki actors, dramas and lines we plan to study in the months to come:
  Actors (a)
Playwrights (p)
Lesser known actors (lka)
Plays
(*) to be revised
Lines
February 2017
 

Yamamoto Hikogor˘ (a)
Yamamoto Kamon (a)
Yamamoto Kanbŕ (lka)
Yamamoto Kaseki (p)
Yamamoto Ky˘z˘ (lka)

Dontsuku
Oshizu Reiza

Nakamura Ch˘zabur˘ (2)
Nakamura Tsurumatsu (2)

March 2017
 

Takarada Jurai (p)
Takarada Jusuke (p)
Tamagawa Genzabur˘ (lka)
Tamagawa Kasen (lka)
Tamagawa Kindayű (lka)
Tamon Sh˘zaemon I (a)
Tamon Sh˘zaemon II (a)

Goban Taiheiki
Tsuchiya Chikara
Yasaku no Kamabara

Tamon Sh˘zaemon (2)

April 2017
 

Sakakiyama Danshir˘ I (a)
Sakakiyama Fujisabur˘ (lka)
Sakakiyama Kansuke I (p)
Sakakiyama Onojűr˘ (lka)
Sakakiyama Sengiku (lka)
Sakakiyama Shirojűr˘ (lka)

Gonge
Gonj˘

Sakakiyama Danshir˘ (2)
Sakakiyama Jűtar˘ (2)

May 2017
 

Fukuda Dan'emon (a)
Gatten Yazaemon (a)
Hamazaki Isogor˘ (a)
Kokon Shinzaemon (a)
ďkuma Utaemon (a)
Sakakiyama Heiemon (lka)
Sakata Seiemon (lka)
Shibazaki Kikuemon (lka)
Shinozuka Jűzaemon (lka)
Somekawa Rokur˘zaemon (lka)
Tsuuchi Han'emon (p)

Kitasaga
Michiyuki Kotoba no Amaikae
ďuchi
ďuchi Tenpen
Yasui no Hama

Ichikawa Sanz˘ (3)
Ichikawa Shichiz˘ (4)
Ichikawa Takinoj˘ (3)
Ichikawa Ukon (2)
Ichikawa Unosuke (3)

June 2017
 

Matsui K˘z˘ I (p)
Matsui K˘z˘ II (p)
Onoe Kikuz˘ VI (a)

Kari no Tayori

Mizuki Somenosuke (3)
Mizuki Tatsunosuke (3)

July 2017
 

Hon'ya Hanshichi (p)
Hon'ya S˘shichi (p)
Kirinoya Shinshichi (lka)
Kiriyama S˘shichi (lka)
Nakamura Tamashichi I (a)

August 2017
 

Masuyama Kinpachi II (p)
Nakamura Denpachi (a)
Suzuki Heihachi (a)

K˘dan Yomiya no Ame

Matsushima Han'ya (4)
Matsushima Sakuya (4)

September 2017
 

October 2017
 

Matsuyama Sanjűr˘ (a)
Onoe Monjűr˘ (lka)
Yamanaka Naojűr˘ (lka)

Marubashi Chűya
Mitsu Ningy˘
Musuko


Nakamura Kan'emon (3)
Nakamura Kannoj˘ (3)
Nakamura Kansuke (2)
Nakamura Kantar˘ (2)

November 2017
 

Fukuchi ďchi (p)

Ky˘kaku Harusame Gasa

December 2017
 

Yamatogawa Jinnosuke (a)
Yamatogawa S˘suke (a)
Yamatoya Jinbŕ IV (a)
Yamatoya Jin'emon (a)
Yamatoyama Kaoru (lka)

Ten'ichib˘ ďoka Seidan

Yamatoya Jinbŕ (4)

 
Others
 

Arashi Hirosabur˘
Arashi Izabur˘ I
Arashi Kanjűr˘ II
Arashi Kan˘
Arashi Wakano II
Asao Daikichi II
Azuma Ichinoj˘ I
Band˘ Daikichi I
Band˘ Jutar˘ III
Band˘ Mitsuemon I
Band˘ Tar˘
Band˘ Toyosabur˘ I
Band˘ Yaenosuke
Daimatsu Hyakusuke
Dekishima Kozarashi I
Dekishima Kozarashi II
Dekishima Sh˘gor˘
Fukuoka Yagoshir˘
Hanagiri Toyomatsu I
Hanai Saizabur˘ I
Hanai Saizabur˘ III
Ichikawa Aragor˘ III
Ichikawa Arajir˘ I
Ichikawa Ikuz˘
Ichikawa T˘sh˘
Ichimura Tamagashiwa I
Ikushima Daikichi I
Ikushima Jűshir˘
Jitsukawa Enzabur˘ II
Katayama Kozaemon
Katsuyama Matagor˘
Kawarazaki Gonnosuke V
Kirinami Senju I
Kirinami Takie
Kirishima Gizaemon I
Matsumoto Komasabur˘ III
Matsumoto Nazaemon III
Matsushima Han'ya I
Matsushima Kiyozaki
Mikuni Hikosaku II
Mimasu Matsugor˘
Mimasu Mitsugor˘
Miyazaki Giheita
Miyazaki Jűshir˘ I
Miyazaki Jűshir˘ II
Mogami T˘hachi
Murayama Heijűr˘ II
Murayama Jűheiji I
Murayama Shir˘ji
Nakamura Fukuen
Nakamura Jűz˘ IV
Nakamura Kasen I
Nakamura Shirogor˘ III
Nakayama Sayonosuke
Namie Kokan I
Nanboku Sabu II
Naritaya S˘bŕ
Okada Hikokur˘
Onoe K˘z˘ II
Onoe Monzabur˘ IV
Onoe Samon
ďtani Bajű II
Otowa Jirosabur˘ II
Sakata Ichitar˘
Sakata Sajűr˘ I
Sakon Ibŕ
Sawai Sonoemon
Sawamura Kameemon
Segawa Kamesabur˘
Shinomiya Heihachi I
Sugi Kyűbŕ
Takenaka Heikichi
Takioka Hikoemon
Tamagawa Genzabur˘
Tamekawa Kohy˘e
Toyama Sennosuke
Wakaura Kinjűr˘
Yamakawa Hikozaemon
Yamamoto Hanasato
Yamamura Kazaemon
Yamamura S˘zaemon
Yamanaka Heijűr˘ I
Yamanaka Heijűr˘ II
Yamashita S˘jűr˘
Yasuda Kichiemon
Yokoyama Rokur˘ji I
Yoshida Jűr˘bŕ II
Yoshioka Motome II

Adayume
Amagoi Gitsune
Asagao Nikki (*)
Benikan
Chichi Morai (*)
Chinsetsu Yumihari Zuki
Ebira no Ume
Edoj˘ no Ninj˘
Ehon Taik˘ki
Ejima Ikushima
Futa Omote D˘j˘ji
Goj˘bashi
Gosho no Goroz˘
Gosho Zakura Horikawa no Youchi
Hanakago
Hane no Kamuro
Hanshichi Torimonoch˘
Hidakagawa Iriai Zakura
Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi
Ii Tair˘
Imohori Ch˘ja
Ikkyű Zenji
Inga Koz˘
Itoya no Musume (*)
Jishin Kat˘
Kaidan Kakuidori
Kaijin Bess˘
Kakuju Senzai
Kamakura Hasedera
Kameyama no Adauchi
Kamiyui T˘ji
Kappore
Karigane
Kawash˘ (*)
Keisei Hama no Masago
Keisei Kogane no Shachihoko
Kinai Sumika
Kiri Hitoha
Koch˘ Gumo
Kome Hyappy˘
K˘monki
Konoshita Kage Hazama Kassen
Kosui Gozabune
K˘yasan
Kurayami no Ushimatsu
Ky˘kaku Harusame Gasa
Matsuura no Taiko (*)
Meikun Gy˘j˘ki
Mekura Hy˘suke
Misao no Hana Toba no Koizuka
Nagamachi Onna no Harakiri
Nakaz˘ Ky˘ran
Nanba Ura
Nanatsu Men (*)
Natane no Ky˘ran
Nezumi Koz˘
Nij˘j˘ no Kiyomasa
Ninin Sanbas˘
Ninin Shinbei
Ochiyo Hanbei
Omitsu Ky˘ran
Onna Danshichi
Onna Kurumabiki
Onna Sadakur˘
Rakuda
Saigo no Daihy˘j˘
Saig˘ to Butahime
Sansho Dayű
Sengoku Yashiki
Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji
Shidodera
Shigure Saigy˘
Shima Chidori
Shinmon Tatsugor˘
Shirafuji Genta
Shisen Ry˘
Shizuhata Obi
Sh˘chikubai
Sh˘gun Edo o Saru
Sh˘j˘
Soga no Ishidan
Taik˘ Sanbas˘
Tanokyű
Tepp˘ba
T˘yama Zakura
T˘jűr˘ no Koi
Ubume
Uguisuzuka
Ukiyo Buro
Ume Goyomi (*)
Ura Omote Sendai Hagi (*)
Ushiro Men
Utsunoya T˘ge (*)
Usuyuki Michiyuki
Yagura no Oshichi
Yamabuki
Yasha-ga-Ike
Yoshiwara Gitsune
Youchi Soga

Araki Yojibŕ (4)
Arashi Daizabur˘ (7)
Arashi Kangor˘ (2)
Arashi Kankur˘ (4)
Arashi Kichitar˘ (5)
Arashi Mankichi (2)
Arashi Matsunoj˘ (6)
Arashi Minshi (6)
Arashi Raishi (4)
Arashi Sankatsu (7)
Arashi Tominosuke (4)
Band˘ Kitsujűr˘ (2)
Band˘ Matazaemon (2)
Band˘ Mikiz˘ (2)
Dekishima Kozarashi (4)
Fujikawa Hachitar˘ (4)
Ichikawa Benz˘ (2)
Ichikawa Dansh˘ (3)
Ichikawa Denz˘ (2)
Ichikawa Enjaku (2)
Ichikawa Ensh˘ (3)
Ichikawa Fukuen (2)
Ichikawa Ginnosuke (2)
Ichikawa Jusabur˘ (4)
Ichikawa Kohanji (2)
Ichikawa Koyone (2)
Ichikawa Kuriz˘ (3)
Ichikawa Matsuo (3)
Ichikawa Shinsha (2)
Ichikawa Ujimaru (3)
Ichiyama Shichiz˘ (3)
Iwai Tatsusabur˘ (2)
Jitsukawa Enr˘ (2)
Kamimura Kichisabur˘ (2)
Kan˘ Minshi (4)
Kataoka Gakusabur˘ (2)
Kataoka Tsuchinosuke (2)
Kirinami Senju (3)
Matsushima Hanshichi (2)
Mimasu Kamez˘ (2)
Nakamura Baika (4)
Nakamura Baishi (4)
Nakamura Denjir˘ (5)
Nakamura Denz˘ (3)
Nakamura Eiz˘ (4)
Nakamura Kasen (2)
Nakamura Kashichi (5)
Nakamura Kazuma (6)
Nakamura Kichigor˘ (2)
Nakamura Kichisabur˘ (4)
Nakamura Kichiz˘ (5)
Nakamura Kosanza (2)
Nakamura Matanosuke (2)
Nakamura Sanzaemon (6)
Nakamura Sennoj˘ (2)
Nakamura Shikimatsu (2)
Nakayama Ihachi (3)
Nanboku Sabu (2)
Ogino Ch˘dayű (3)
Onoe Einosuke (2)
Onoe Umenosuke (3)
Onoe Waichi (2)
Saigoku Hy˘gor˘ (3)
Sawamura Ch˘nosuke (3)
Sawamura Kawaz˘ (2)
Sawamura Kit˘ (4)
Sawamura S˘maru (2)
Sawamura T˘z˘ (3)
Shinomiya Heihachi (2)
Shinozuka Sh˘matsu (2)
Sodesaki Wakano (2)
Sodesaki Wakaura (2)
Somekawa Konohŕ (2)
Suzuki Heizaemon (3)
Takenaka Hatsusabur˘ (3)
Tsutsui Kichijűr˘ (3)
Tsuuchi Monzabur˘ (3)
Yamashina Jinkichi (4)
Yamashita Hanzaemon (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yokoyama Rokur˘ji (2)
Yoshida Jűr˘bŕ (2)
Yoshioka Motome (3)
Yoshizawa Kichijűr˘ (2)

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News