ARASHI KANď

Stage names:

Arashi Kan˘ In Japanese | In Japanese | In Japanese
Kan˘ San'emon II In Japanese
Yoshizawa Tsuchimatsu In Japanese

Guilds: Yoshidaya, Ebisuya

Poetry names: Hach˘, San'yű

Existence: ???

Connection:

Masters: Arashi Koroku IV, Yoshizawa Ayame V

Career:

Before 1804: disciple of Yoshizawa Iroha I, his first stage name was Yoshizawa Tsuchimatsu. He performed as a wakaonnagata in ďsaka in hama shibai.

1804: he became disciple of Kan˘ Minshi I and received the name of Kan˘ San'emon II.

1st lunar month of 1810: he went to Edo and performed at the Moritaza in the drama "Hachijin".

11th lunar month of 1810: San'emon performed at the Moritaza in the kaomise drama "Monomi Guruma Yuki no Takadono".

Summer 1814: San'emon performed in Nagoya.

11th lunar month of 1814: San'emon performed at the Minamigawa no Shibai in the drama "H˘j˘ Jiraiki".

11th lunar month of 1816: he took the name of Arashi Kan˘ in ďsaka at the Naka no Shibai, performing in the drama "Gosho Zakura Horikawa no Youchi".

1st lunar month of 1818: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was one black stroke above j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual].

10th lunar month of 1818: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Osode in the drama "Igagoe D˘chű Sugoroku".

1st lunar month of 1819: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was two black strokes above j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual].

4th lunar month of 1819: Kan˘ played at the Kado no Shibai the roles of Kaoyo Gozen and Oishi in the drama "Kanadehon Chűshingura".

11th lunar month of 1819: Kan˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Fuji-no-Kata in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; his stage partners were Ichikawa Danz˘ V (Kumagai Jir˘ Naozane), Sawamura Kunitar˘ II (Sagami) and Asao Kuzaemon I (Midaroku).

2nd lunar month of 1820: Kan˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Tomizawa Jűnai's ny˘b˘ in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Ogura no Shikishi"; the role of Tomizawa Jűnai was played by Nakayama Bunshichi III.

3rd lunar month of 1820: Kan˘ went on tour in Ise with Arashi Kichisabur˘ II, Nakayama Shinkur˘ III, Sawamura Kunitar˘ II and ďtani Tomoemon II; he performed at the Furuichi no Shibai in the drama "ďmi Genji Senjin Yakata", "Suma no Miyako Genpei Tsutsuji" and "Sekitori Senry˘ Nobori".

11th lunar month of 1820: Kan˘ played at the Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai (ďsaka) the roles of Takao and Outa in "Meiboku Sendai Hagi".

1st lunar month of 1821: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was one black stroke above j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - almost excellent) [visual]. He played at the Minamigawa no Shibai the roles of Misao Gozen and Oshizu in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Kakehashi Monogatari".

1st lunar month of 1825: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was two black strokes above j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - almost excellent) [visual].

1st lunar month of 1826: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was three black strokes above j˘-j˘-(hanshiro)kichi (superior - superior - almost excellent) [visual].

11th lunar month of 1826: Kan˘ played at the Minamigawa no Shibai the roles of Ikaruga T˘ta's ny˘b˘ and Kingo's ny˘b˘ in the drama "Hade Kurabe Ise Monogatari".

1st lunar month of 1827: Kan˘ played at the Naka no Shibai the roles of Hazue and Yodomachi in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Asoyama Zakura", which was produced by Arashi Kichinosuke. The same drama was also staged at the Kado no Shibai, creating a competition for the best production between the two theaters.

7th lunar month of 1827: Kan˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Yamabuki Gozen in the drama "Hirakana Seisuiki". He also played the roles of Hanaguruma and Okura in the osome-hisamatsumono "Osome Hisamatsu".

8th lunar month of 1827: Kan˘ played in the same theater the roles of Mandokoro and Tsukumo Shinzaemon's ny˘b˘ Shigemachi in the drama "Hakone Reigen Izari no Adauchi". He also played the role of Kisuke's ny˘b˘ in "Keisei Awa no Naruto".

10th lunar month of 1827: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Senbagawa's wife Oyotsu in the drama "Sekitori Senry˘ Nobori".

1st lunar month of 1828: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He played at the Naka no Shibai the roles of the okugata Sarashina and Hanasakiya Oden in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Su˘ no Dairi".

11th lunar month of 1828: Kan˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Okinoi in the drama "Meiboku Sendai Hagi".

1st lunar month of 1829: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Goheiji's ny˘b˘ in the drama "Shin Usuyuki Monogatari".

9th lunar month of 1829: Kan˘ performed at the Kado no Shibai in the drama "Matsushita Kaheiji Renga Hy˘ban"; his stage partners were Nakamura Utaemon III, Kataoka Nizaemon VII, Arashi Rikan II, Ogawa Kichitar˘ III, Asao Gakujűr˘, Nakamura Matsue III, Sawamura Kunitar˘ II, Arashi Tomisabur˘ II, Nakayama Bunshichi III and Arashi Raishi II. The same program was staged with the same casting in the 11th lunar month at the Kitagawa no Shibai in Ky˘to.

1st lunar month of 1830: Kan˘ played at the Gory˘ no Shibai in ďsaka the roles of Shibaroku's wife and Sadaka in the drama "Imoseyama Onna Teikin". He also played the role of Ch˘emon's spouse Okinu in the drama "Katsuragawa Renri no Shigarami"; the role of Ch˘emon was played by Ichikawa Danz˘ V.

3rd lunar month of 1830: Kan˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Enju in the drama "Hirakana Seisuiki".

9th lunar month of 1830: Kan˘ played at the Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai (ďsaka) the roles of Egara's wife Tsunade and Shinanoya Oishi in the drama "Wada Gassen Onna Maizuru" and "Katsuragawa Renri no Shigarami".

1st lunar month of 1831: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He was the kanjiku for onnagata actors. He played the role of Tatewaki's wife in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Sato no Odamaki", which was produced by Arashi Tokusabur˘ III at the Kado no Shibai; his stage partners were Kataoka Nizaemon VII, Onoe Kikugor˘ III, Arashi Rikan II and Asao Gakujűr˘.

3rd ~ 5th lunar months of 1831: tour in Ise with Kataoka Nizaemon VII, Band˘ Hikosabur˘ IV, Arashi Rikan II, Arashi Tokusabur˘ III, Fujikawa Tomokichi II, Nakayama Nanshi II and Arashi Sangor˘ IV. Kan˘ performed in the dramas "Ise Monogatari", "Sumidagawa Gonichi no Omokage", "Genpei Nunobiki no Taki" and "Satomi Isuke".

7th lunar months of 1831: Kan˘ played at the Kado no Shibai the role of Kagaribi in the drama "ďmi Genji Senjin Yakata".

9th lunar month of 1831: Kan˘ played in the same theater the roles of Sekiuchi's ny˘b˘ and Shin'emon's ny˘b˘ in the drama "Chűk˘ Homare no Futamichi".

11th lunar month of 1831: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Yasaku's ny˘b˘ in the kaomise drama "ďgiya Kazu Shijűshichihon"; the role of Yasaku was played by Asao Gakujűr˘.

1st lunar month of 1832: Kan˘ performed at the Naka no Shibai in the drama "Keisei Hana no Yamazaki", which was produced by Nakamura Tamanosuke and welcomed in ďsaka the Edo actor Iwai Shijaku I.

2nd lunar month of 1832: the troupe moves to the Kado no Shibai. Kan˘ played the role of Oyasu in the drama "Junshoku Onna Karigane". The "Goj˘bashi" scene of "ďgiya Kumagai", which was not in the original puppet drama, was added to this drama for the first time and staged in ďsaka at the Kado no Shibai; Kan˘ played the role of Kazusa's wife [more details].

4th lunar month of 1832: Kan˘ played in the same theater the role of Matasuke's ny˘b˘ in the drama "Tsugiawase Koshiji no Meiboku"; the role of Matasuke was played by Band˘ Jutar˘ I.

11th lunar month of 1833: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Fuji-no-Kata in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; his stage partners were Nakamura Shikan II (Kumagai Jir˘ Naozane), Nakamura Tomijűr˘ II (Sagami) and Ichikawa Ebijűr˘ III (Midaroku).

5th lunar month of 1834: Kan˘ played at the Kado no Shibai the role of Miura's mother in "Kamakura Sandaiki".

11th lunar month of 1834: Kan˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Fuji-no-Kata in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; his stage partners were Nakamura Shikan II (Kumagai Jir˘ Naozane), Nakamura Tomijűr˘ II (Sagami) and Nakamura Utaemon III (Yoshitsune).

1st lunar month of 1835: Kan˘ played at the Kado no Shibai the role Shuzen's mother in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Iriai Zakura", which was produced by Nakamura Tsurunosuke.

12th lunar month of 1835: Kan˘ played at the Kado no Shibai the role of Kazusa's wife in the drama "Suma no Miyako Genpei Tsutsuji".

1st lunar month of 1836: Kan˘ played at the Kado no Shibai the roles of the okugata Kunimachi and the ny˘b˘ Oyuki in the new year ni-no-kawari drama "Keisei Haru no Tori", which celebrated the shűmei of Nakamura Tamasuke, Nakamura Utaemon IV and Nakamura Shikan III. Kan˘ also played the roles of Wada Yukie's wife Shibagaki and K˘bŕ's wife Orai in the drama "Igagoe D˘chű Sugoroku".

11th lunar month of 1836: Kan˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Yodomachi Gozen in the drama "Keisei Chigo-ga-Fuchi".

1st lunar month of 1837: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He was the kanjiku for onnagata actors.

8th lunar month of 1837: Kan˘ played at the Naka no Shibai the role of Kinpachi's ny˘b˘ in the drama "Monogusa Tar˘".

11th lunar month of 1837: Kan˘ performed at the Kado no Shibai in the drama "Katakiuchi S˘zenji Baba".

1st lunar month of 1838: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He was the kanjiku for onnagata actors.

11th lunar month of 1838: Kan˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Fuji-no-Kata in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; his stage partners were Nakamura Shikan III (Kumagai Jir˘ Naozane), Nakamura Tomijűr˘ II (Sagami) and Asao Yoroku I (Midaroku).

1st lunar month of 1839: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. He was the kanjiku for onnagata actors.

1st lunar month of 1841: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

1st lunar month of 1842: Kan˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual]. No record afterwards.

Comments:

Arashi Kan˘ was a talented and popular Kamigata onnagata actor, who was active in ďsaka and Ky˘to from the beginning of the 1800s to the beginning of the 1840s. He held the prestigious j˘-j˘-kichi rank from 1828 to 1842. He excelled in ny˘b˘ and okugata roles. He was also a good fukeoyama in his latter roles.

The actors Arashi Tomisabur˘ II (left) and Arashi Kan˘ (right) playing the roles of Osan and Otama in the drama "Daiky˘ji Mukashi Goyomi", which was staged in the 4th lunar month of 1824 at the Kitagawa no Shibai

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News