DECEMBER 2005

2 shows in Ky˘to (Minamiza), 3 in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre) and 1 tour (Zenshinza)!

 • Sakata T˘jűr˘, Kataoka Nizaemon, Onoe Kikugor˘, Nakamura Jakuemon and Nakamura Kichiemon perform at the Minamiza!
 • Nakamura Kanzabur˘, Band˘ Tamasabur˘ and Nakamura Hashinosuke perform at the Kabukiza!
 • Matsumoto K˘shir˘ and Nakamura Tokiz˘ perform at the National Theatre
 • Minamiza (Ky˘to)
  Dates 30 November ~ 26 December 2005 (Kichirei Kaomise K˘gy˘ Kabuki)
  MatinÚe

  Onna Kurumabiki

  Yűgiri Nagori no Sh˘gatsu

  Yoshitsune Koshigoej˘ (Goto Sanba)

  Rokkasen Sugata no Irodori (Bun'ya)

  Meisaku Hidari Kogatana (Ky˘ Ningy˘)

  Sonezaki Shinjű

  Evening

  Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki (Hikimado)

  K˘j˘

  Honch˘ Nijűshik˘

 • Jusshuk˘
 • Kitsunebi
 • Aioi Jishi

  Mitsu Ningy˘

  Casting

  Sakata T˘jűr˘, Kataoka Nizaemon, Onoe Kikugor˘, Nakamura Jakuemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Shibajaku, Kataoka Gat˘, Kataoka Hidetar˘, Nakamura Baigyoku, Nakamura Kanjaku, Nakamura Senjaku, Nakamura Kaishun, Kataoka Takatar˘, Onoe Kikunosuke, Kataoka Ainosuke, Nakamura Kash˘, Onoe Sh˘roku, Nakamura Karoku, Nakamura T˘z˘, Nakamura Kikaku, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Tamatar˘

  Comments

  Sakata T˘jűr˘ celebrates his shűmei in Ky˘to, playing the roles of Fujiya Izaemon, Tenmaya Ohatsu and Princess Yaegaki in the dramas "Yűgiri Nagori no Sh˘gatsu", "Sonezaki Shinjű" and "Honch˘ Nijűshik˘".

  Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 December 2005 (Jűnigatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Gosho Zakura Horikawa no Youchi (Benkei J˘shi)

  Sh˘j˘ / Sanja Matsuri

  M˘moku Monogatari

  Evening

  Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna

  Funa Benkei

  Matsuura no Taiko

  Casting

  Nakamura Kanzabur˘, Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Hashinosuke, Nakamura Fukusuke, Band˘ Takesabur˘, Band˘ Yajűr˘, Ichikawa Danjir˘, Ichikawa Emisabur˘, Band˘ Shinsha, Kataoka Kamez˘, Nakamura Kantar˘, Nakamura Shichinosuke, Band˘ Shingo

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 26 December 2005
  Program

  Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana

 • K˘chiyama
 • Naozamurai
 • Casting

  Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Tokiz˘, Ichikawa Somegor˘, Band˘ Hikosabur˘, Ichikawa Danshir˘

  Comments

  Matsumoto K˘shir˘, Ichikawa Somegor˘ and Nakamura Tokiz˘ play the roles of K˘chiyama S˘shun, Kataoka Naojir˘ and the courtesan Michitose.

  Zenshinza Tour
  Dates 1 ~ 17 December 2005
  Program

  Gojű no T˘

  Casting

  Arashi Keishi, Fujikawa Yanosuke, Nakamura Tsuruz˘, Yamazaki Ryűnosuke, Yamazaki Tatsusabur˘, Yamazaki Ky˘ka, Osagawa Genjir˘, Anegawa Shinnosuke

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News