JANUARY 1999

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Asakusa K˘kaid˘), 2 in ďsaka (Sh˘chikuza) and 1 in Ky˘to (Minamiza)!

 • Ichimura Uzaemon, Onoe Kikugor˘, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Kichiemon and Matsumoto K˘shir˘ perform at the Kabukiza!
 • Band˘ Tamasabur˘ and Nakamura Ganjir˘ perform at the Sh˘chikuza!
 • Ichikawa Danjűr˘, Nakamura Jakuemon and Nakamura Shibajaku perform at the National Theatre!
 • Lots of young talented actors at the Asakusa K˘kaid˘!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 January 1999 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Ataru Toshi Iwau Harukoma

  Kajiwara Heiz˘ Homare no Ishikiri
  (Ishikiri Kajiwara)

  Migawari Zazen

  Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome
  (Gosho no Goroz˘)

  Evening

  Sanmon Gosan no Kiri (Sanmon)

  Tsumoru Koi Yuki no Seki no To

  Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana (K˘chiyama)

  Casting

  Ichimura Uzaemon, Onoe Kikugor˘, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Kichiemon, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Shikan, Nakamura Baigyoku, Ichikawa Sadanji, Band˘ Yasosuke, Nakamura Tokiz˘, Ichimura Manjir˘, Nakamura Matsue, Nakamura Kash˘, Ichikawa Somegor˘, Nakamura Matagor˘

  Sh˘chikuza (ďsaka)
  Dates 2 ~ 26 January 1999 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Ayatsuri Sanbas˘

  Amanoya Rihei

  Sannin Renjishi

  Kuruwa Bunsh˘ (Yoshidaya)

  Evening

  Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi (Keya-mura)

  Ky˘ganoko Musume D˘j˘ji

  Shinjű Ten no Amijima (Shigure no Kotatsu)

  Casting

  Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Senjaku, Nakamura Kanjaku, Ichikawa Danshir˘, Kataoka Gat˘, Kataoka Hidetar˘, Kamimura Kichiya, Band˘ Kichiya, Nakamura Fukusuke, Kataoka Ainosuke

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 27 January 1999 (Hatsuharu ďkabuki)
  Program

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki
  (Ichij˘ ďkura Monogatari)

  Keisei D˘j˘ji

  Irogoyomi Gen'yadana

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Nakamura Jakuemon, Sawamura S˘jűr˘, Band˘ Mitsugor˘, ďtani Tomoemon, Nakamura Shibajaku, Matsumoto K˘emon

  Asakusa K˘kaid˘ (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 27 January 1999 (Hatsuharu Hanagata Kabuki)
  MatinÚe

  Tsuru Kame

  Sugawara Denju Tenarai Kagami (Terakoya)

  Ky˘ganoko Musume D˘j˘ji

  Evening

  Tsuru Kame

  Narukami

  Kanjinch˘

  Casting

  Band˘ Hikosabur˘, Onoe Kikunosuke, Ichikawa Shinnosuke, Onoe Tatsunosuke, Kataoka Kamez˘, Nakamura Tamatar˘, Ichikawa Kamejir˘

  Comments

  The yearly show for young promising actors at the Asakusa K˘kaid˘ in the heart of Asakusa, a lively and colorful neighboorhood that keeps the scent of old Edo.

  Minamiza (Ky˘to)
  Dates 3 ~ 25 January 1999 (Hatsuharu Tokubetsu K˘en)
  Program

  Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri
  (Osome no Nanayaku)

  Casting

  Nakamura Umenosuke, Arashi Keishi, Kawarasaki Kunitar˘, Nakamura Tsuruz˘, Ichikawa Sh˘nosuke, Nakamura Seinosuke, Nakamura Baijaku, Yamazaki Ryűnosuke, Fujikawa Yanosuke, Yamamura Kunijir˘

  Comments

  Kawarasaki Kunitar˘ VI celebrates his shűmei in Ky˘to by playing seven roles in the play "Osome no Nanayaku".

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News