NATIONAL THEATRE
   
Names Kokuritsu Gekij˘
National Theatre
ThÚÔtre National
City T˘ky˘
Management The Japanese State
History

November 1966: opening ceremony of the National Theatre in T˘ky˘ with the full length performance of the classic "Sugawara Denju Tenarai Kagami", from the "ďuchiyama" scene to the "Kurumabiki" scene, with an amazing casting:

Roles Actors
Kan Sh˘j˘ Nakamura Kanzabur˘ XVII
Fujiwara no Shihei, Kakuju Nakamura Ganjir˘ II
Takebe Genz˘, Terukuni Kataoka Nizaemon XIII
Tonami, Sakuramaru Onoe Baik˘ VII
Tatsuta-no-Mae, Yae Nakamura Jakuemon IV
Sukune Tar˘, Matsu˘maru Band˘ Mitsugor˘ VIII
Prince Tokiyo Kataoka Takao
Princess Kariya Kataoka Hidetar˘ II
Ume˘maru Band˘ Minosuke VII, Onoe Kur˘emon II
Sonoo-no-Mae, the yakko Takunai Sawamura Tossh˘ V
Mareyo Ichikawa Nedanji II

December 1966: second month of the opening ceremony of the National Theatre with the full length performance of the classic "Sugawara Denju Tenarai Kagami", from "Kurumabiki" to the last scene, with an amazing casting:

Roles Actors
Matsu˘maru Matsumoto K˘shir˘ VIII
Sakuramaru, Chiyo Onoe Baik˘ VII
Ume˘maru Nakamura Kichiemon II
Fujiwara no Shihei, Shiratayű Band˘ Mitsugor˘ VIII
Takebe Genz˘ Morita Kan'ya XIV
Yae Nakamura Jakuemon IV
Tonami Nakamura Matagor˘ II
Kan Sh˘j˘ Ichikawa Chűsha VIII
Shund˘ Genba Onoe Kur˘emon II
Terukuni, Yodarekuri Yotar˘ Band˘ Minosuke VII
Haru Ichikawa Komaz˘ X

January 1967: revival at the National Theater of "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The wicked priest Narukami, Kumedera Danj˘, the deity Fud˘ My˘˘ Onoe Sh˘roku II
Fujiwara no Mototsune, Abe no Kiyoyuki Ichikawa Sadanji III
Princess Taema Nakamura Fukusuke VII
Hayakumo no ďji Morita Kan'ya XIV
Bun'ya Toyohide, the koshimoto Makiginu Nakamura Senjaku II
Ono Saemon Harumichi Sawamura S˘jűr˘ VIII
The kar˘ Yatsurugi Genba Nakamura Fukusuke V
Ono no Harukaze, Hakuunb˘ (the Buddhist monk white cloud) Band˘ Minosuke VII
Yatsurugi Kazuma, Sakuramachi Chűj˘ Kiyofusa Ichikawa Omez˘ V
Harukaze's sister Nishiki-no-Mae Band˘ Tamasabur˘ V
The page Hata no Hidetar˘ Band˘ Shűka IV
The lady-in-waiting Takino Onoe Taganoj˘ III
The kar˘ Hata no Minbu, Kokuunb˘ (the Buddhist monk black cloud) Onoe Kikuz˘ VI
Ohara no Manbŕ, in reality Ishihara Sehei Band˘ Yagor˘ II

March 1967: revival at the National Theatre of Tsuruya Nanboku IV's masterpiece "Sakura Hime Azuma Bunsh˘". The new script is written by the Kabuki scholar Gunji Masakatsu and the play is is produced with the following casting:

Roles Actors
The priest Seigen Morita Kan'ya XIV
Tsurigane no Gonsuke, Shinobu no S˘ta Band˘ Mitsugor˘ VIII
Princess Sakura, Fűrin Ohime Nakamura Jakuemon IV
Shiragikumaru Band˘ Tamasabur˘ V
Iruma Akugor˘ Band˘ Minosuke VII
Matsui Gengo Iwai Hanshir˘ X
Yoshida Matsuwaka Ichikawa Monnosuke VII
Awazu Shichir˘, Sentar˘ Kawarasaki Gonjűr˘ III
The priest Zangetsu Ichikawa Yaoz˘ IX
Katsushika no Ojű Sawamura S˘jűr˘ VIII
Nagaura Sawamura Gennosuke V
Tsunaemon Ichikawa Kuz˘ V
The yakko Gunsuke Band˘ K˘tar˘

April 1967: revival at the National Theatre of Chikamatsu Monzaemon's drama "Yari no Gonza Kasane Katabira", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Sasano Gonza Nakamura Senjaku II
Ichinoshin's wife Osai Nakamura Ganjir˘ II
Iwaki Chűtabei Kataoka Nizaemon XIII
Asaka Ichinoshin Nakamura Fukusuke V
Kawazura Bannoj˘ Kawarasaki Gonjűr˘ III
Bannoj˘'s sister and Gonza's betrothed Oyuki Kataoka Hidetar˘ II
Iwaki Jinbei Kataoka Takao

May 1968: revival at the National Theatre of "Ura Omote Sendai Hagi", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Yorikane, Kosuke, Yashio, Nikki Danj˘ Nakamura Kanzabur˘ XVII
Masaoka Nakamura Shikan VII
Hosokawa Katsumoto Morita Kan'ya XIV
Arajishi Otokonosuke Ichikawa Ennosuke III
Okinoi Sawamura Tossh˘ V
Matsushima Band˘ Tamasabur˘ V
Sakae Gozen Onoe Taganoj˘ III
Watanabe Gekizaemon Arashi Kichisabur˘ VII
Senmatsu Nakamura Kotar˘ V
Tsuruchiyo Nakamura Shinjir˘

November 1969: premiere at the National Theatre of Mishima Yukio's drama "Chinsetsu Yumihari-zuki", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Chinzei Hachir˘ Tametomo Matsumoto K˘shir˘ VIII
The ghost of Emperor Sutoku, Kumagimi Nakamura Ganjir˘ II
Hacch˘tsubute no Kiheiji Ichikawa Chűsha VIII
The ghost of Minamoto Tameyoshi Nakamura Matagor˘ II
Takama Tar˘ Motoakira Ichikawa Ennosuke III
But˘ta Ichikawa Danshir˘ IV
Tametomo's wife Sasarae, Neiwannyo Sawamura Tossh˘ V
Takama's wife Isohagi, Tsuru Sawamura Kiyoshir˘
Princess Shiranui Band˘ Tamasabur˘ V
The daijin Riyű Iwai Hanshir˘ X
The ghost of Fujiwara Yorinaga, a sh˘ya Arashi San'emon XI
Tametomo's son Tameyori Nakamura Tomotar˘
Tametomo's daughter Shimagimi Nakamura Hirotar˘
The r˘t˘ Takihei Matsumoto Kingo III
Kame Nakamura Eijir˘
T˘matsuju Hayashi Yoichi

April 1971: revival at the National Theatre of Nagawa Shimesuke I's drama "Sumidagawa Gonichi no Omokage", in 5 acts divided into 8 scenes (a longer version than the standard one) which is staged with the following casting:

Roles Actors
H˘kaib˘ Nakamura Kanzabur˘ XVII
Jinzabur˘ Morita Kan'ya XIV
Jinzabur˘'s wife Oshizu Onoe Baik˘ VII
Asayama Shuzen Ichimura Uzaemon XVII
The Eirakuya tedai Y˘suke, in reality Yoshida Matsuwaka Onoe Kikunosuke IV
Okumi Sawamura Kiyoshir˘
Princess Nowake Band˘ Tamasabur˘ V
Hitachi Taij˘ Band˘ Shinsui VIII
The Eirakuya widow Oraku Sawamura Gennosuke V
ďsakaya Gen'emon Ichikawa Yaoz˘ IX

May 1973: revival at the National Theatre of Chikamatsu Monzaemon's drama "Horikawa Nami no Tsuzumi" to commemorate the 249th anniversary (250th memorial service) of the playwright, which is staged with the following casting:

Roles Actors
Ogura Hikokur˘ Ichikawa Somegor˘ VI
Hikokur˘'s wife Otane Nakamura Senjaku II
Miyaji Gen'emon Sawamura Tossh˘ V
Gen'emon's wife Kikuno Sawamura Tanosuke VI
Otane's younger sister Ofuji Kataoka Hidetar˘ II
Hikokur˘'s adopted son Bunroku Nakamura Kikaku I
Sangobei's wife Yura Arashi Tokusabur˘ VII
Isobe Yukaemon Nakamura Sh˘jaku
Masayama Sangobei Matsumoto Komagor˘ II

June 1973: revival at the National Theatre of Katsu Hy˘z˘ I and Sakurada Jisuke II drama "Kokoro no Nazo Toketa Iroito", which is staged in 5 acts (13 scenes) with the following casting:

Roles Actors
Honj˘ Tsunagor˘ Nakamura Kichiemon II
The courtesan Koito, Otoki Onoe Baik˘ VII
Omatsuri Sashichi, Hantoki Kurobŕ Matsumoto K˘shir˘ VIII
Ofusa Onoe Kikunosuke IV
Kaze-no-Kami Kizaemon, Anoya Jűbŕ Ichimura Uzaemon XVII
Kanbara Sagor˘ Band˘ Kamez˘ II
The tedai Sagobŕ Nakamura Matagor˘ II
Yamazumi Goheita Ichikawa Sumiz˘ VII
The doctor T˘rin Ichimura Tsuruz˘
The widow Oritsu Band˘ Shűch˘ IV
Orai Onoe Taganoj˘ III

March 1975: revival at the National Theatre of Kawatake Shinshichi II's drama "Jiraiya G˘ketsu Monogatari", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Jiraiya Onoe Kikugor˘ VII
Tsukikage's daughter Princess Tagoto Sawamura Kiyoshir˘
Yashagor˘, Tsukikage Gunry˘ Miyukinosuke Ichimura Uzaemon XVII
Takasago Yűminosuke Onoe Baik˘ VII
Senso D˘jin Kawarasaki Gonjűr˘ III
Fűki Tar˘ Band˘ Kamez˘ II
Ayame Ichikawa Monnosuke VII
Kumadeya Yokushir˘ Kataoka Ichiz˘ V
Band˘ Yamatonosuke Band˘ Minosuke VII
Yakama Shikaroku Iwai Hanshir˘ X
Kumadeya's daughter Takane Ichimura Manjir˘ II

April 1976: revival in 5 acts and 9 scenes of Namiki Gohei I's drama "Kinmon Gosan no Kiri", with the following casting:

Roles Actors
Ishikawa Goemon Jitsukawa Enjaku III
Konomura ďinosuke Nakamura Ganjir˘ II
Hayakawa Takakage, Daibutsumochi S˘emon Kataoka Nizaemon XIII
Sonoo-no-Kata, Goemon's wife Oritsu Nakamura Jakuemon IV
Segawa Uneme Nakamura Tomijűr˘ V
The courtesan Hanatachibana, Ogiku, Mashiba Hisayoshi Nakamura Senjaku II
Kuretake Kataoka Gad˘ V
The yakko Yatahei, Junkikan, Kat˘ Masakiyo Kataoka Gat˘ V
Mashiba Hisatsugu Ichimura Yoshigor˘ II
Mashiba Hisaaki ďtani Tomoemon VIII
The courtesan Kokonoe Arashi Tokusabur˘ VII
Osai Onoe Kikujir˘ IV

August 1977: revival at the National Theatre of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Suda no Haru Geisha Katagi", which is staged with the following casting:

September 1978: revival at the National Theatre of Namiki Gohei I's drama "Suda no Haru Geisha Katagi", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Ume no Yoshibŕ Sawamura S˘jűr˘ IX
Kosan, Ch˘kichi Sawamura T˘jűr˘ II
Koume Sawamura Tanosuke VI
Kanaya Kingor˘ Ichikawa Danshir˘ IV
Genbŕbori no Genbŕ Kataoka Gat˘ V
Shinraku Kanjűr˘ Kataoka Roen VI
Okimi Ichimura Kakitsu IX
Ch˘gor˘ Ichikawa Juen II
Dote no Toburoku, Jűheiji Nakamura Yonekichi IV

August 1979: revival at the National Theatre of Kawatake Shinshichi II's drama "Kanzen Ch˘aku Nozoki Garakuri", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Murai Ch˘an, the Iseya bant˘ Kyűhachi Nakamura Kichiemon II
Iseya Sentar˘, D˘jűr˘'s wife Oriyo Sawamura S˘jűr˘ IX
Fujikake D˘jűr˘, the courtesan Ch˘jiya Sayoginu Sawamura Tanosuke VI
Jűbŕ's wife Osoyo Nakamura Mannoj˘
Hayanori Sanji Ichikawa Nedanji II
Kaisaka no Chűz˘ Ichikawa Danshir˘ IV
ďoka Echizen-no-Kami Tadasuke Ichikawa Sadanji IV

August 1980: revival at the National Theatre of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Yadonashi Danshichi Shigure no Karakasa", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Mohŕ Nakamura Senjaku II
Iwai-buro Jisuke Nakamura Tomijűr˘ V
The playwright Namiki Sh˘z˘ Nakamura Ganjir˘ II
The courtesan Otomi Sawamura T˘jűr˘ II
Arashi Sangor˘ Band˘ Takesabur˘ V
Sawamura Kunitar˘ Nakamura Tomotar˘
Jisuke's wife Okaji Kataoka Gad˘ V
Takaichi Kazuemon Kataoka Ichiz˘ V
Manriki Ichiemon Nakamura Kikaku I
Daimonjiya Jihŕ (commonly called Sakai no Daiji) Ichikawa Yaoz˘ IX
The owner of the Naniwa chaya Kawakyű Ichikawa Sumiz˘ VII

March 1981: revival at the National Theater of Kawatake Mokuami's drama "Jitsugetsusei Ky˘wa Seidan", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The travelling actor Miyagawa Ushinosuke (later the priest Enmeiin Nitt˘), the hinin Oguri no Umakichi Onoe Kikugor˘ VII
The thief Akatsuki Hoshiemon, Wakisaka Awaji-no-Kami Onoe Tatsunosuke I
ďmu no Ryűz˘, later the priest Ryűzen Kawarasaki Gonjűr˘ III
Rokubŕ's daughter Okoro Kataoka Hidetar˘ II
Sasagawa K˘jűr˘ Band˘ Minosuke VII
Arakuma no Kuroz˘ Ichikawa Sadanji IV
The priest Nissh˘ Band˘ Hikosabur˘ VIII
The okujochű Takekawa, in reality K˘jűr˘'s sister Otsuta Ichikawa Monnosuke VII
Itozume no Omachi Ichimura Manjir˘ II
The okujochű Kumemura Nakamura Shibajaku VII
Yonez˘ Kataoka Ichiz˘ V
Sairoku Ichimura Tsuruz˘
Tanroku Onoe Sh˘kaku II
The flintstone-seller Rokubŕ Suketakaya Kodenji II
The landlord Mokubŕ Sawamura Sh˘nosuke
The bonze Unnen Band˘ Keiz˘ II
The bonze Sainen Ichikawa Koyone II
Amazake no Osute Onoe Kikuz˘ VI

April 1981: revival at the National Theatre of Nishizawa Ipp˘'s drama "Keisei Hama no Masago", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The keisei Ishikawaya Masagoji (in reality Akechi Mitsuhide's daughter Princess Satsuki), Goemon's widow Gion-no-Okaji Nakamura Utaemon VI
Taik˘ Hisayoshi, Kishida Minbu (in reality Shih˘ten Tajima-no-Kami) Kataoka Nizaemon XIII
Sait˘ Kuranosuke, Toyotomi Hisayori Jitsukawa Enjaku III
Yodo-no-Kata Nakamura Shikan VII
Sanni no Goroshichi, Toyotomi Hisatsugu Ichikawa Ebiz˘ X
Oda Nobuo Kataoka Gat˘ V
Maeda Toshiie Nakamura Matagor˘ II
The ashigaru Kinz˘, in reality Yasuda no Sakubŕ Nakamura Fukusuke VIII
Princess G˘ Nakamura Matsue V
Takayama Ukon Nakamura T˘z˘ VI

For this revival, the drama's sekai being the Taik˘ki, it was decided to use the real names for the historical figures. The spectacular "Onna Goemon" scene was the opening act of this drama.

January 1982: revival at the National Theatre of "Z˘hiki", a bombastic play in the aragoto style which belongs to the Kabuki Jűhachiban and is staged with the following casting:

Roles Actors
Mita no Genji Takeru Onoe Sh˘roku II
ďtomo no Kachimaro Ichimura Uzaemon XVII
The priest Gazenb˘ Kawarasaki Gonjűr˘ III
Mita's brother Ryű˘maru Onoe Tatsunosuke I
Princess Yayoi Nakamura Kotar˘ V
Horikawa Kageyu Iwai Hanshir˘ X
The old woman Takekawa Kataoka Gad˘ V
The widow Atago-no-Mae Nakamura Shikan VII
Funakata K˘za Nakamura Hashinosuke III
Aoimaru Onoe Sakon II

January 1983: revival at the National Theatre of "Nanatsu Men", which uses a new script written by Tobe Ginsaku and is staged with the following casting:

Roles Actors
The mask-maker Gagoze Akaemon, in reality Akushichiby˘e Kagekiyo Onoe Sh˘roku II
Ema no Koshir˘ Yoshitoki Ichimura Uzaemon XVII
The keisei Akoya Nakamura Jakuemon IV
Gagoze Akaemon's disciple, in reality Mionoya Shir˘ Kunitoshi Onoe Tatsunosuke I
Hatakeyama Shigetada Kawarasaki Gonjűr˘ III
Minamoto no Yoritomo Band˘ Hikosabur˘ VIII
Shigetada's sister Princess Kinugasa, in reality Kagekiyo's daughter Hitomaru Nakamura Tokiz˘ V
Yoritomo's daughter Princess ď Nakamura Shibajaku VII
Kajiwara Heiji Kagetaka Iwai Hanshir˘ X

January 1984: historic revival at the National Theatre of the Genroku drama "Sankai Nagoya", with the following casting:

Roles Actors
Fuwa Banzaemon Terumasa, Sh˘ki Daijin Onoe Sh˘roku II
Umezu Kanimori Ichimura Uzaemon XVII
The courtesan Katsuragi Nakamura Jakuemon IV
ďgimachi Dazainoj˘ Nakamura Tomijűr˘ V
Fuwa Banzaemon's wife Fujikae Sawamura S˘jűr˘ IX
Nagoya Sanzabur˘ Onoe Tatsunosuke I
Nagoya Sanzaemon Kataoka Ichiz˘ V
Yokogawa Unzai Band˘ Hikosabur˘ VIII
Princess Man'yo Nakamura Tokiz˘ V
Ashikaga Haru˘ Onoe Sakon II
Nikki Genzai Iwai Hanshir˘ X

January 1985: revival at the National Theater of the drama "Kan U", which belongs to the Kabuki Jűhachiban. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Hatakeyama no Shigetada, later the Chinese general Kan U Onoe Sh˘roku II
Akushichiby˘e Kagekiyo, later the Chinese general Ch˘ Hi Onoe Tatsunosuke I
The shiraby˘shi Manju, in reality the keisei Akoya, later the concubine ď Bijin Nakamura Jakuemon IV
Kumagai Rensh˘b˘, later Ryű Bi Ichimura Uzaemon XVII
Iwanaga Saemon, later Shű S˘ Nakamura Tomijűr˘ V
The villager Shigesaku, in reality Tsutsumi Gunji, later Ch˘ Ry˘ Kawarasaki Gonjűr˘ III
Shigetada's wife (and Kagekiyo's sister) Okushiba, later Ch˘sen Sawamura Tanosuke VI
Shionoya Shir˘, later Kan Pei Iwai Hanshir˘ X
Yorii Kur˘ ďtani Tomoemon VIII
Hanzawa Rokur˘, later the kagokaki Jirosaku Ichikawa Ginnosuke I
Yokose Shichir˘, later the kagokaki Rokuz˘ Onoe Sh˘kaku II
Iino Jur˘ Band˘ Sh˘nosuke
Agano Hachir˘ Kataoka Kamez˘ IV
Rokudai-gimi, Kagekiyo's daughter Hitomaru (in reality Rokudai-gimi), later Kentei Onoe Sakon II

January 1986: revival at the National Theatre of the rarely-staged drama "Uwanari", which belongs to the Kabuki Jűhachiban; it is staged with the following casting:

Roles Actors
K˘ga no Sabur˘ Kaneie Onoe Sh˘roku II
K˘ga no Tar˘ Kanetsura Nakamura Tomijűr˘ V
Sabur˘'s first wife Kasuga, the mekake Kuretake (in reality the jealous ghost of Sabur˘'s wife Kasuga) Band˘ Tamasabur˘ V
The mekake Minazuki (Sabur˘'s second wife) Nakamura Tokiz˘ V
The tsubone Kűen Kawarasaki Gonjűr˘ III
The mekake Shinobu Ichimura Manjir˘ II
The mekake Wakaba Nakamura Shibajaku VII

January 1991: revival at the National Theater of Namiki Gohei I's play "Sode Nikki Banshű Meguri", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Ikuta Hy˘gonosuke, the ghost of Hime-ga-J˘ Castle (in reality Kinuta-no-Mae), Heijibŕ's daughter Otatsu, the female fox Kojor˘ Nakamura Ganjir˘ III
Innami Naizen, Kosakabe Mondo, Heisaku (in reality the fox Yokur˘) Nakamura Tomijűr˘ V
Momonoi Shuridayű Nakamura Matagor˘ II
The keisei Onoe Sawamura Tanosuke VI
Kond˘ Heijibŕ Band˘ Mitsugor˘ IX
Kuzumi Shinpei Kataoka Gat˘ V
Ushimado Jűnai Nakamura T˘z˘ VI
Momonoi Mutsujir˘, Kakogawa Sanpei Band˘ Yasosuke V
Yumiya Tar˘ (in reality Tajimi Juntar˘) Nakamura Tomotar˘
Momonoi Yaegikumaru Nakamura Hirotar˘
Shikama Daigaku Ichikawa Danz˘ IX
Innami Daiz˘ Onoe Matsusuke VI
Takaoka Gengo Band˘ Shűch˘ V
Katano Gunnai Kataoka Shinnosuke
Hayakawa Banz˘ Sawamura Yoshijir˘ V
The yakko Okihei Nakamura Senh˘
The hyakush˘ K˘saku Arashi Kitsusabur˘ VI
Osen Nakamura Sennoj˘ II
A kuro yoten Nakamura Yoshihiko

January 1997: t˘shi ky˘gen revival at the National Theatre of the drama "Dan no Ura Kabuto Gunki", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Akushichiby˘e Kagekiyo, the priest Seki-ga-Hara Jinnai (in reality Iba-no-Jűz˘ Kazuyoshi) Ichikawa Danjűr˘ XII
Kagekiyo's lover Akoya Band˘ Tamasabur˘ V
Chichibu no Sh˘ji Shigetada Nakamura Baigyoku IV
Iwanaga Saemon Munetsura Kataoka Gat˘ V
Shigetada's sister Shiraume Nakamura Matsue V
Mionoya Shir˘ Kunitoshi Ichikawa Sadanji IV
Hanzawa Rokur˘ Nakamura T˘z˘ VI
Jűz˘'s mother Matsuno Nakamura Matagor˘ II
Honda Jir˘ Chikatsune Ichimura Kakitsu IX
Mitsumine Hachir˘ Tadakiyo Ichikawa Unosuke III
Hana˘giya Toheiji Iwai Hanshir˘ X

January 1999: revival at the National Theatre of Kawatake Shinshichi II's drama "Irogoyomi Gen'yadana", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Yosabur˘ Ichikawa Danjűr˘ XII
Otomi Sawamura S˘jűr˘ IX
Tajimaya Seikichi Sawamura Tanosuke VI
Seikichi's wife Onaka Nakamura Shibajaku VII
Tajimaya Tazaemon Band˘ Mitsugor˘ IX
K˘mori no Yasuz˘ ďtani Tomoemon VIII
Aoimaru Band˘ Minosuke II

January 2002: revival at the National Theatre of Kawatake Shinshichi II's drama "Koharunagi Okitsu Shiranami", which has not been performed in its full length since 11th lunar month of 1864; the play is staged with the following casting:

Roles Actors
Kogitsune Reizabur˘ Onoe Kikugor˘ VII
Funadama Osai Nakamura Tokiz˘ V
Nippon Daemon Nakamura Tomijűr˘ V
The courtesan Miyuki, Tsukimoto Enshű Sawamura Tanosuke VI
La courtisane Kagetsu Onoe Kikunosuke V
Araki Samonnosuke, Kibaz˘ Band˘ Hikosabur˘ VIII

October 2003: revival in 3 acts (11 scenes) at the National Theater with the Omodakaya guild of Nagawa Kamesuke I's drama "Hade Kurabe Ise Monogatari", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Ki no Aritsune, Natora's ghost Ichikawa Ennosuke III
Somedono, Koyoshi Nakamura T˘z˘
Dainagon Muneoka Nakamura Karoku
Ariwara no Narihira, Isonokami Mameshir˘ Ichikawa Monnosuke
Kujaku Sabur˘ (later Ban no Yoshio) Ichikawa Ukon
Akinobu's sister Takako (later Nij˘ no Kisaki), Katsura Kingo (in reality Fuchibe no Harundo) Ichikawa Emiya
Princess Izutsu, Shinobu Ichikawa Emisabur˘
Shigarami, Suma no Konohei (in reality ďe no Otondo) Ichikawa Juen
Yukihira's wife Minase Gozen Ichikawa Shun'en
Naidaijin Akinobu, Ny˘hachi Ichikawa En'ya
Imperial Prince Korehito Ichikawa Komaz˘

November 2005: revival at the National Theatre of Chikamatsu Yanagi's drama "Ehon Taik˘ki", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Takechi Mitsuhide Nakamura Hashinosuke III
Mashiba Hisayoshi Nakamura Shikan VII
Oda Harunaga Kataoka Gat˘ V
Takechi Jűjir˘ Nakamura Kaishun II
Misao Nakamura T˘z˘ VI
Satsuki Nakamura Kichinoj˘ II
Sat˘ Masakiyo Ichikawa Omez˘ VI
Mori Ranmaru, Hatsugiku Kataoka Takatar˘

January 2008: revival at the National Theater of Sakurada Jisuke I's kaomise drama "Komachi-mura Shibai no Sh˘gatsu". "It is a spectacular play on a grand scale, showing a struggle between two imperial princes for the imperial throne and the almost magical powers of the great poet Ono no Komachi, also considered one of the greatest beauties of her time. In ancient times, Komachi was such a famous figure that she became the subject of many plays, one in which her poetry called forth rain and another in which a jealous rival tried to defeat her by claiming that a poem she wrote was actually plagiarized from an old poetic anthology. She proved her innocence by washing the book of the anthology and showing that the fresh ink of the supposedly old poem easily washed away" (source: Earphone Guide website). This revival is staged with the following casting:

Roles Actors
ďtomo no Kuronushi, Fukakusa no Sh˘sh˘, Yanagihara Goromata Onoe Kikugor˘
Ono no Komachi, Goromata's wife Otsuyu Nakamura Tokiz˘
Goinosuke Kanemichi, The flowers-selling girl Otatsu, Omiki, Natora's sister Hatsune, a female fox Onoe Kikunosuke
Ki no Natora, Kujaku Sabur˘, Sh˘gatsuya Sh˘bŕ Onoe Sh˘roku
Shinomiya Hy˘d˘ Taketaru Ichikawa Danz˘
Ono no Yoshizane Band˘ Hikosabur˘
Sekidera no ďtoji Baba Sawamura Tanosuke
Fujiwara no Yoshifusa Kawarasaki Gonjűr˘
Koretaka Shinn˘, the landlord Tarobŕ Kataoka Kamez˘
Tarobŕ's wife Otora Ichimura Manjir˘
Korehito Shinn˘ Onoe Matsuya
Princess Katori Nakamura Baishi
Tora˘maru Takeyasha Band˘ Kamesabur˘
Kuma˘maru Tsukiyasha Band˘ Kametoshi

January 2009: revival at the National Theatre of "Z˘hiki", a bombastic play in the aragoto style which belongs to the Kabuki Jűhachiban and is staged with the following casting:

Roles Actors
Mita no Genji Takeru Ichikawa Danjűr˘ XII
ďtomo no Kachimaro Band˘ Mitsugor˘ X
The priest Gazenb˘ Nakamura Hashinosuke III
Princess Yayoi Nakamura Fukusuke IX
Horikawa Kageyu Kataoka Ichiz˘ VI
The widow Atago-no-Mae Ichimura Kakitsu IX

January 2010: premiere at the National Theater of "Asahi-ni Kagayaku Kin no Shachihoko", a revival of Namiki Gohei I's 1782 drama "Keisei Kogane no Shachihoko", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The t˘zoku Kakinoki Kinsuke, the chokushi Nangű Sachűj˘ Tomoaki (in reality Kakinoki Kinsuke), Kaneda Kindayű (in reality Kakinoki Kinsuke) Onoe Kikugor˘
Kakinoki Kinsuke's mother Muraji, Ishidani Kachizaemon's ny˘b˘ Sonoo Nakamura Tokiz˘
Oda Harunaga (in reality Yamagata D˘kan's son, the Oda kerai Narumi Haruyoshi), Ebisudayű's disciple Mansai (in reality Narumi Haruyoshi) Onoe Kikunosuke
The t˘zoku K˘saka Jinnai, the chokushi Nangű Sachűj˘ Tomoaki (in reality K˘saka Jinnai (in reality Oda Harunaga)) Onoe Sh˘roku
The Oda k˘shitsu Misao-no-Mae Sawamura Tanosuke
The Ashikaga kar˘ Ishidani Kachizaemon Band˘ Hikosabur˘
The oshi Daikoku Ebisudayű, the Ashikaga jűshin Mogami Shinbŕ Ichikawa Danz˘
The Oda kar˘ Yamagata D˘kan, the Oda kerai Iwase Kyűma Kataoka Kamez˘
The Ashikaga koshimoto Sekiya Ichimura Manjir˘
Princess Ashikaga Kuni Nakamura Baishi
Oda Kanjűr˘ Harukatsu Onoe Matsuya
The Oda yakko Sehei Kawarasaki Gonjűr˘
Kinsuke's kobun Neri no Sadahachi, Ebisudayű's disciple Sensai (in reality Neri no Sadahachi) Band˘ Kamesabur˘
The saigokud˘sha Tarosaku, Kinsuke's kobun Koro no Sanz˘ Band˘ Kametoshi
Ebisudayű's daughter Omitsu, Ishidani Kachizaemon's son Ishidani Tsukasanosuke Onoe Ukon
The Ashikaga wakat˘ Tomikawa Waheita Nakamura Mantar˘
The gejo Ofuku Ichikawa Otora

January 2014: premiere at the National Theater of "Sanzen Ry˘ Haru no Komahiki", a revival of Tatsuoka Mansaku's 1794 drama "Keisei Haru no Tori", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Oda Sanshichir˘ Nobutaka Onoe Kikugor˘
The nakai Oichi (in reality Tsuchiya Sh˘suke's wife Otani), Mashiba Chikuzen-no-Kami Hisayoshi Nakamura Tokiz˘
The Korean Imperial Princess Sh˘giku (later disguised as the nakai Okiku and Kiku-no-Mae), the keisei Sonogiku, the carpenter Yoshir˘ Onoe Kikunosuke
Shibata Shurinosuke Katsushige, the lumber wholesaler Tarosuke Onoe Sh˘roku
The Daitokuji jűshoku Tokuzen'in Sawamura Tanosuke
Kobayakawa Tatewaki Ichikawa Danz˘
Shioya T˘emon Band˘ Hikosabur˘
The Awaza elders' leader Oshige Ichimura Manjir˘
The Korean official Kan Ch˘kai, Asano Ch˘zaemon Kawarasaki Gonjűr˘
The fisherman Tsunaz˘ (in reality Takuma Koheita), Ishida Saburoemon Band˘ Kamesabur˘
T˘emon's daughter Otoyo Nakamura Baishi
The fisherman Amisaku, in reality Kobayakawa Uneme Onoe Matsuya
The yakko Kidahei, Masuda Ch˘bei Band˘ Kametoshi
Nagatsuka Sh˘dayű Ichimura Takematsu
Ch˘kai's sister Gyokusenjo, Maeda Gentazaemon Onoe Ukon
Oda Sanb˘shimaru Fujima Taiga

December 2014: "Igagoe D˘chű Sugoroku" is staged as a t˘shi ky˘gen (5 acts, 6 scenes), including the rarely-staged "Fujikawa Shinseki" and "Okazaki Yamada K˘bŕ Sumika" acts (they were staged for the last time more than 44 years ago, in September 1970 at the National Theatre), at the National Theatre with Nakamura Kichiemon as zagashira [more details].

October 2015: revival at the National Theatre of "Ise Ondo Koi no Netaba" in a t˘shi ky˘gen production (3 acts; 8 scenes) [more details]. The rarely-staged "Daidaik˘" act is revived. It was staged for the last time in July 1962 at the Kabukiza, more than 53 years ago. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Fukuoka Mitsugi Nakamura Baigyoku IV
Sh˘jiki Sh˘dayű, the cook Kisuke Nakamura Ganjir˘ IV
The nakai Manno Nakamura Kaishun II
Mitsugi's aunt Omine Nakamura T˘z˘ VI
Imada Manjir˘ Ichikawa Komaz˘ XI
Fujinami Sazen ďtani Tomoemon VIII
Aburaya Okon Nakamura Kazutar˘
Aburaya Oshika Nakamura Matsue VI
The yakko Rinpei Nakamura Kikaku II
Saruta Hikodayű Matsumoto Kingo III
Tokushima Iwaji, in reality Aidamaya Kitaroku ďtani Keiz˘
Aidamaya Kitaroku, in reality Tokushima Iwaji Sawamura Yoshijir˘ V
D˘myaku no Kinbŕ Nakamura Jűjir˘

November 2015: revival at the National Theater of the drama "Shinrei Yaguchi no Watashi" (t˘shi ky˘gen in 4 acts) [more details]. The zagashira is Nakamura Kichiemon. The classic "Tonbŕ Sumika" act (also called "Yaguchi no Watashi"), which is still in the Kabuki repertoire, is staged at the end of this program, along with 3 long-forgotten acts. The second act, "Yura Hy˘gonosuke Shin Yashiki", was staged for the last time in July 1915, more than 100 years ago, in T˘ky˘ at the Kabukiza with Nakamura Kichiemon I in the leading role. The two others revived acts are "Yakimochi-zaka" as the opening act and "D˘nen Anjitsu" as the third act. "Shinrei Yaguchi no Watashi" is staged with the following casting:

Roles Actors
Yura Hy˘gonosuke Nobutada Nakamura Kichiemon II
Yoshiokiĺs wife Tsukuba Gozen, Tonbŕ's daughter Ofune Nakamura Shibajaku VII
Eda Hangan Kagetsura, the ferryman Tonbŕ Nakamura Karoku V
Minase Rokur˘ Munezumi Nakamura Matagor˘ III
Takezawa Kenmotsu Hidetoki, the ghost of Nitta Yoshioki Nakamura Kinnosuke II
Hy˘gonosuke's wife Minato Nakamura T˘z˘ VI
Nitta Yoshimine Nakamura Kash˘ IV
Yoshimine's lover Utena Nakamura Yonekichi V
Rokuz˘ Nakamura Tanenosuke
The priest D˘nen Arashi Kitsusabur˘ VI

March 2017: "Igagoe D˘chű Sugoroku" was staged as a t˘shi ky˘gen at the National Theatre. The core of this revival was "Okazaki". The third act, commonly called "Engakuji", which was staged for the last time in February 1931 at the Meijiza, was revived as well [more details].

Roles Actors
Karaki Masaemon Nakamura Kichiemon
Masaemon's ny˘b˘ Otani Nakamura Jakuemon
K˘bŕ's ny˘b˘ Otsuya Nakamura T˘z˘
Wada Shizuma Onoe Kikunosuke
Sawai Matagor˘ Nakamura Kinnosuke
Yamada K˘bŕ Nakamura Karoku
Sasaki Tan'emon, the yakko Sukehei Nakamura Matagor˘
Kond˘ Nomorinosuke Nakamura Kash˘
K˘bŕ's musume Osode Nakamura Yonekichi
Inagaki Hanshichir˘, Ishidome Busuke Nakamura Tanenosuke
Ikezoe Magohachi Nakamura Hayato
Wada Yukie Arashi Kitsusabur˘
Sawai J˘gor˘, Tokiroku Nakamura Kichinoj˘

January 2019: revival at the National Theatre of Namiki Gohei I's 1779 drama "Sode Nikki Banshű Meguri". This Otowaya-powered revision was entitled "Himeji-j˘ Oto-ni Kiku Sono Ishizue" and it was staged with the following casting:

Roles Actors
Innami Naizen, Akamatsu Hikojir˘ Noriyasu Onoe Kikugor˘ VII
Ikuta Hy˘gonosuke, the Momonoi k˘shitsu Kinuta-no-Mae Nakamura Tokiz˘ V
Yumiya Tar˘ (in reality Tajimi Juntar˘), Mondo's ny˘b˘ Otatsu, the female fox Kojor˘ Onoe Kikunosuke V
Kosakabe Mondo, the hyakush˘ Heisaku (in reality the fox Yokur˘), Kakogawa Sanpei Onoe Sh˘roku IV
Momonoi Shuridayű Band˘ Rakuzen
The chűr˘ Awaji Ichimura Manjir˘ II
Ushimado Jűnai Kawarasaki Gonjűr˘ IV
Innami Daiz˘, the yakko Nadahei Band˘ Hikosabur˘ IX
Shikama Daigaku Kataoka Kamez˘ IV
Kuzumi Shinpei Band˘ Kamez˘ III
Momonoi Kogajir˘, Momonoi Yaegikumaru, the koshimoto Okiku (in reality Momonoi Yaegikumaru) Nakamura Baishi IV
The keisei Onoe Onoe Ukon II
Takaoka Gengo Nakamura Mantar˘
Mokubŕ (the son of the sh˘ya) Ichimura Takematsu VI
Kanekoya Saibŕ Ichimura Kitsutar˘
Kunimatsu, Heisaku's son Heikichi (in reality Kunimatsu) Terajima Kazufumi
Kojor˘'s son Fukuju Terajima Maholo
The long fašade of The National Theatre
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News