PLAYWRIGHTS
  Latest update: 2018-11-30
 

Chikamatsu Hanji

Chikamatsu Monky˘

Chikamatsu Monzaemon

Chikamatsu Tokuz˘

Dontsű Yosabŕ I  

Fujikawa Sakoku

Fujikawa Sanpachi

Fujimoto Tobun

Fukuchi ďchi

Fukumori Kyűsuke I

Fukumori Kyűsuke II

Fukumori Kyűsuke III

Fukuoka Yagoshir˘

Hagiwara Yukio

Hamaji Matoo II

Hayakawa Denshir˘

H˘j˘ Hideji

Hon'ya Hanshichi

Hon'ya S˘shichi

Horikoshi Nis˘ji I

Ichioka Sadanori

Kadota Sorobŕ

Kanai Sangy˘

Kanai Sansh˘

Kanazawa Ryűgoku I

Kaneko Ikk˘

Kaneshima Kaisuke

Katsu Genz˘ III

Katsu Hy˘suke

Katsui Genpachi

Kawatake Mokuami

Kawatake N˘shin II

Kawatake Shinshichi I

Kawatake Shinshichi III

Kema Nanboku

Kimura Enbu

Ky˘gend˘ Sak˘ II

Masuyama Kinpachi I

Masuyama Kinpachi II

Matsuda Hyakka

Matsui K˘z˘ I

Matsui K˘z˘ II

Matsu Kanshi II

Matsushima Ch˘fu I

Mayama Seika

Mimasu Hy˘go

Mimasuya Nis˘ji

Mimasuya Shir˘

Mishima Sadohachi

Mishima Yukio

Muraoka K˘ji I

Murayama Jűheiji I

Nagawa Issen I

Nagawa Kamesuke I

Nagawa Kunisuke

Nagawa Shimesuke I

Nagawa Shimesuke III

Nakamura Jűsuke II

Nakamura Jűsuke IV

Namiki Gohei I

Namiki Gohei II

Namiki Gohei III

Namiki S˘suke

Namiki Sh˘z˘ I

Namiki Sh˘z˘ II

Okamoto Kid˘

Okuno Sasuke

Osaragi Jir˘

ďzakaya Happo

Sakakiyama Kansuke I

Sakakiyama Sagisuke

Sakurada Jisuke I

Sakurato Bunsaku

Sawamura Bunji

Segawa Jok˘ I

Segawa Jok˘ II

Segawa Jok˘ III

Sei Basetsu

Shinoda Sasuke

Takagi Richű

Takarada Jurai

Takarada Jusuke

Takeshiba Kisui

Tatsuoka Mansaku

Tenmaya Kyűshichi

Toyoda Itt˘

Tsuruya Nanboku IV

Tsuruya Nanboku V

Tsuuchi Eishi I

Uno Nobuo

Yamamoto Kaseki

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News