KABUKI PLAY TITLES DICTIONARY
Edo/T˘ky˘ Theaters codes ďsaka Theaters codes Ky˘to/Nagoya Theaters codes

AZ = Azumaza

CH = Chitoseza

FN = Fukanoza

HA = Harukiza

HO = Hong˘za

IC = Ichimuraza

IT = Imperial Theater

KW = Kawarazakiza

KB = Kabukiza

KI = Kiriza

MG = Mitsukoshi Gekij˘

ME = Meijiza

MO = Moritaza

MS = Misakiza

MT = Miyatoza

MU = Murayamaza

MY = Miyakoza

NA = Nakamuraza

NT = National Theatre

SA = Saruwakaza

SE = Shinbashi Enbuj˘

ST = Shintomiza

TM = Tamagawaza

TT = T˘h˘ Takarazuka Gekij˘

TG = T˘ky˘ Gekij˘

TK = T˘ky˘za

YA = Yamamuraza

AS = Asahiza

CG = Chikugo no Shibai

GO = Gory˘ no Shibai

EB = Ebisuza

HI = Higashi no Shibai

IG = Kita-Horie Ichi-no-Gawa Shibai

IN = Inari Shibai

KD = Kado no Shibai

KS = Kita-Shinchi no Shibai

NK = Naka no Shibai

NW= Naniwaza

NZ = Nakaza

ON = ďnishi no Shibai

OK = ďsaka Kabukiza

SK = ďsaka Shinkabukiza

SH = Sh˘chikuza

WA = Wakadayű no Shibai

KH = Higashi no Shibai

KO = Kitano no Shibai

KT = Kitagawa no Shibai

KE = Kitagawa Engekij˘

MI = Minamigawa no Shibai

MJ = Meijiza

NI = Nishi no Shibai

SD = Shij˘ D˘j˘ no Shibai

SJ = Seijuin no Shibai

You need a Japanese Language Kit installed within your system in order to be able to read the characters.
The symbol means that the ideogram is not a conventional one. You can clik on the link to vizualize it.
Title in Japanese Title in Roman Character First performance
八間茶屋 Hakken Jaya Edo 1667
佐夜中山 Sayo no Nakayama Edo 1673 (IC)
四天王稚立 Shitenn˘ Ochigodachi Edo 1673 (NA)
勝鬨譽曾我 Kachidoki Homare no Soga Edo 1675/05 (YA)
曾我両社賜 Soga Ry˘sha no Tamamono Edo 1676/01 (NA)
夕霧一周忌 Yűgiri Isshűki ďsaka 1679
須磨寺開帳 Sumadera no Kaich˘ ďsaka 1680
小栗忠孝車 Oguri Chűk˘ Guruma Edo 1682/08 (IC)
女若二河白道 Nyojaku Nigabyakud˘ Edo 1683/03 (MO)
門松四天王 Kadomatsu Shitenn˘ Edo 1684/03 (NA)
不破即身雷 Fuwa Sokushin no Ikazuchi Edo 1684/05 (NA)
魚籃開帳金平道心 Gyoran Kaich˘ Kompei D˘shin Edo 1685/03 (IC)
椀久浮世十界 Wankyű Ukiyo Jikkai Edo 1686/01 (NA)
元禄二歳二月廿二日千七捨年忌 Genroku Ninen Nigatsu Nijűninichi Senshichi Jűnenki ďsaka 1689/01
けいせい小夜中山 Keisei Sayo no Nakayama ďsaka 1689
藤原の春姫 Fujiwara no Haruhime ďsaka 1689/11
夕霧十三回忌 Yűgiri Jűsankaiki ďsaka 1690
金岡が筆 Kanaoka-ga-Fude Ky˘to 1690
一谷坂落 Ichi-no-Tani Sakaotoshi Ky˘to 1691
四國遍路 Shikoku Henro Ky˘to 1691/09
娘孝行記 Musume K˘k˘ki Ky˘to 1692
鹿島之要石 Kashima no Kanameishi Ky˘to 1692/07
箱傳授 Hako Denju Ky˘to 1693/11
源氏武者譽勢力 Genji Musha Homare no Seiriki Ky˘to 1694/01
日本阿闍世太子 Nihon Ajase Taishi ďsaka 1694/07
熊谷名残盃 Kumagai Nagori no Sakazuki Ky˘to 1694/09
神功皇后 Jingű K˘g˘ ďsaka 1695/01
今源氏六十帖 Ima Genji Rokujűj˘ Ky˘to 1695/01
けいせい阿波鳴門 Keisei Awa no Naruto Ky˘to 1695/03
一心二河白道 Isshin Niga Byakud˘ Edo 1695/07 (YA)
四天王十寸鏡 Shitenn˘ Masu Kagami Ky˘to 1695/07
四季御所櫻 Shiki Gosho Zakura Edo 1695/11 (IC)
三浦朝比奈岩石割 Miura Asahina Gansekiwari Edo 1695/11 (MO)
顔見世十二段 Kaomise Jűnidan Edo 1695/11 (YA)
姫蔵大黒柱 Hime Kura Daikoku Bashira Ky˘to 1695/11
大雑書伊勢白粉 Daizassho Ise no Oshiroi Ky˘to 1696
熊野山開帳 Kumano Sankaich˘ ďsaka 1696/01
鳴神上人三世相絶間中将姫 Narukami Sh˘nin Sanses˘ Taema no Chűj˘ Hime Edo 1696/04 (YA)
鎌倉女郎花 Kamakura Ominaeshi ďsaka 1696/07
平親王正門 Heishinn˘ Masakado Edo 1696/07 (MO)
子子子子子子 Neko no Koneko Edo 1696/11 (NA)
けいせい名取川 Keisei Natorigawa Edo 1696/11 (IC)
四天王嫁鏡 Shitenn˘ Yome Kagami Edo 1696/11 (MO)
東方朔 T˘h˘saku Ky˘to 1696/11
大福帳参會名古屋 Daifukuch˘ Sankai Nagoya Edo 1697/01 (NA)
兵根元曾我 Tsuwamono Kongen Soga Edo 1697/05 (NA)
大和國ちご文殊 Yamato no Kuni Chigo no Monju ďsaka 1697/11
傾城浅間嶽 Keisei Asama-ga-Dake Ky˘to 1698/01
福引閏正月 Fukubiki Urű no Sh˘gatsu Ky˘to 1698/01
上京の謡初 Kamigy˘ no Uta Hajime Ky˘to 1698/01
けいせい江戸櫻 Keisei Edo Zakura Ky˘to 1698/01
當麻中将姫曼陀羅由来 Taema Chűj˘hime Mandara no Yurai ďsaka 1698/03
蝉丸二度出世 Semimaru Nido no Shusse Ky˘to 1698
源氏大黒柱 Genji Daikoku Bashira Edo 1698/11 (YA)
女飛騨匠 Onna Hida no Takumi Edo 1699/01 (NA)
大山寺薬師開帳 Taisanji Yakushi no Kaich˘ ďsaka 1699/01
當麻中将姫二代記 Taema Chűj˘hime Nidaiki ďsaka 1699/01
根元信田和合玉 Kongen Shinoda Wag˘ no Tama Edo 1699/03 (NA)
傾城八丈嶋 Keisei Hachij˘ Shima ďsaka 1699/03
龍女艶白粉 Ryűjo Tsuya Oshiroi ďsaka 1699/04
葛城小夜嵐 Katsuragi Sayo Arashi Edo 1699/05 (NA)
一心女雷神 Isshin Onna Narukami Edo 1699/06 (YA)
一心五界玉 Isshin Gokai no Tama Edo 1699/07 (NA)
平清盛美人揃 Taira no Kiyomori Bijin Zoroi Edo 1699/11 (NA)
樊噌帳兵揃 Hankaich˘ Tsuwamono Zoroe Edo 1699/11 (IC)
當世阿國歌舞伎 T˘sei Okuni Kabuki Edo 1699/11 (MO)
関東小六故郷錦 Kant˘ Koroku Koky˘ no Nishikie Edo 1699/11 (YA)
大名宝の福引 Daimy˘ Takara no Fukubiki ďsaka 1699/11
京ひながた Ky˘ Hinagata Ky˘to 1699/11
万年暦いなり山 Mannen Goyomi Inariyama Edo 1700/01 (NA)
けいせい濱真砂 Keisei Hama no Masago Edo 1700/01 (IC)
景政雷問答 Kagemasa Ikazuchi Mond˘ Edo 1700/01 (MO)
けいせい無間鐘 Keisei Mugen no Kane ďsaka 1700/01
女朝敵三國傳来記 Onna Ch˘teki Sangoku Denraiki ďsaka 1700/01
鎌倉正月買 Kamakura Sh˘gatsu Tsukai ďsaka 1700/01
南都十三鐘 Nanto Jűsangane ďsaka 1700/01
利生物語 Rish˘ Monogatari ďsaka 1700/01
けいせい弘誓船 Keisei Guzei no Fune Ky˘to 1700/01
けいせい善の綱 Keisei Zen no Tsuna Ky˘to 1700/01
けいせい奥様姿飯焚姿 Keisei Okusama Sugata Meshitaki Sugata Ky˘to 1700/01
和國御翠殿 Wakoku Gosuiden Edo 1700/03 (MO)
大日本鐡界仙人 Dainihon Tekkai Sennin Edo 1700/05 (MO)
艶冠女将門 Tsuya Kanmuri Onna Masakado Edo 1700/07 (YA)
公平六条通 Kimpira Rokuj˘ Gayoi Edo 1700/11 (NA)
諸芸初戀三略巻 Sh˘gei Hatsukoi Sanryaku no Maki Edo 1700/11 (IC)
頼政万年暦 Yorimasa Mannen Goyomi Edo 1700/11 (YA)
大一大万 Daiichi Daiman Ky˘to 1700/11
傾城王昭君 Keisei ďsh˘kun Edo 1701/01 (NA)
持統天皇都移 Jit˘ Tenn˘ Miyako Utsushi Edo 1701/01 (IC)
和国女樊噌 Wakoku Onna Hankai Edo 1701/01 (MO)
けいせい三鱗形 Keisei Mitsu Urokogata Edo 1701/01 (YA)
河州道明寺開帳 Kashű D˘my˘ji Kaich˘ ďsaka 1701/01
傾城玉章御影 Keisei Tamazusa no Miei ďsaka 1701/01
百日曾我 Hyakunichi Soga ďsaka 1701/01
都若恵美酒 Miyako no Waka Ebisu Ky˘to 1701/01
けいせい嵯峨野原 Keisei Sagano no Hara Ky˘to 1701/01
傾城乳母櫻 Keisei Uba Zakura Edo 1701/01 (IC)
出世隅田川 Shusse Sumidagawa Edo 1701/03 (NA)
素戔鳴尊 Sosanoo no Mikoto Ky˘to 1701/01
日本祇園精舎 Nihon Gion Sh˘ja Edo 1701/05 (NA)
大職冠二度珠取 Taishokan Nido no Tamatori Edo 1701/05 (YA)
當世酒呑童子 Imay˘ Shuten D˘ji Edo 1701/07 (NA)
三世道成寺 Sanze D˘j˘ji Edo 1701/01 (MO)
傾城雷問答 Keisei Ikazuchi Mond˘ Edo 1701/11 (NA)
太平國楪鑑 Taiheikoku Yuzuriha no Kagami Edo 1701/11 (MO)
鎌田ヶ家大黒柱 Kamadagaie no Daikoku Bashira Edo 1702/01 (NA)
鞍馬山縁引の綱 Kuramayama Enbiki no Tsuna ďsaka 1702/01
大塔宮熊野落 ďt˘ no Miya Kumano Ochi Ky˘to 1702/01
星合十二段 Hoshiawase Jűnidan Edo 1702/02 (NA)
新板高館辨慶状 Shinpan Takadachi Benkeij˘ Edo 1702/07 (NA)
夕顔観音方便 Yűgao no Kannon H˘ben Edo 1702/10 (NA)
頼政蓬莱山 Yorimasa H˘raizan Edo 1702/11 (IC)
天地人筒守 Tenchijin Tsutsumamori Edo 1702/11 (MO)
男山八幡太郎 Yunzei Otokoyama Hachiman Tar˘ Edo 1702/11 (YA)
嫁入小袖 Yomeiri Kosode Ky˘to 1702/11
けいせい浅間曾我 Keisei Asama Soga Edo 1703/01 (YA)
けいせい寶寺 Keisei Takaradera Ky˘to 1703/01
成田山分身不動 Naritasan Bunshin Fud˘ Edo 1703/04 (MO)
小栗十二段 Oguri Jűnidan Edo 1703/07 (MO)
新春鶏鳥太平記 Shinshun Niwatori Taiheiki Edo 1703/11 (NA)
源氏六十帖 Genji Rokujűj˘ Edo 1703/11 (IC)
わたまし万年蔵 Watamashi Mannengura Ky˘to 1703/11
京細工和合獅子 Ky˘zaiku Wag˘ Jishi Ky˘to 1703/11
新春鶏鳥曾我 Shinshun Niwatori Soga Edo 1704/01 (NA)
荒獅子男之助 Arajishi Otokonosuke Edo 1704/01 (MO)
源氏相生十二段 Genji Aioi Jűnidan Edo 1704/01 (YA)
戀源弓はじめ Koi no Minamoto Yumi Hajime ďsaka 1704/01
観音略縁記 Kannon Ryakuengi ďsaka 1704/01
東問答 Azuma Mond˘ ďsaka 1704/01
娘長者羽子板繪合 Musume Ch˘ja Hagoita no Eawase Ky˘to 1704/01
移徙十二段 Watamashi Jűnidan Edo 1704/02 (IC)
けいせい角田川 Keisei Sumidagawa Edo 1704/02 (YA)
けいせい夜明烏 Keisei Yoakegarasu Ky˘to 1704/03
平安城都定 Heianj˘ Miyako Sadame Edo 1704/07 (YA)
婚礼艶小町 Konrei Iro Komachi Edo 1704/11 (NA)
女荒岡錦のたづな Onna Araoka Nishiki no Tazuna Edo 1704/11 (IC)
実悪七兵衛景清 Jitsuaku Shichiby˘ei Kagekiyo Edo 1704/11 (MO)
頼政御前能 Yorimasa Gozen N˘ Edo 1704/11 (YA)
吉祥天如安産玉 Kissh˘ Tennyo Anzan no Tama Ky˘to 1704/11
女工藤粧曾我 Onna Kud˘ Yosooi Soga Edo 1705/01 (NA)
万歳田村丸 Banzei Tamuramaru Edo 1705/01 (IC)
早咲隅田川 Hayazaki Sumidagawa Edo 1705/01 (IC)
契情笑ひ男 Keisei Warai Otoko ďsaka 1705/01
三浦大助百盃丸 Miura no ďsuke Hyakuhaimaru ďsaka 1705/01
けいせい金淀鯉 Keisei Kogane no Yodogoi Ky˘to 1705/01
けいせい蓮の絲 Keisei Hachisu no Ito Ky˘to 1705/01
けいせい吉長染 Keisei Yoshinagazome Edo 1705/03 (YA)
けいせい因幡松 Keisei Inaba no Matsu Ky˘to 1705/03
傾城金龍橋 Keisei Kinryű no Hashi Ky˘to 1705/Summer
けいせい元女塚 Keisei Motomezuka Ky˘to 1706/01
けいせい寝覚関 Keisei Nezamegaseki Ky˘to 1706/01
鷲御山開帳 Washi no Oyama Kaich˘ ďsaka 1706/02
薄雪今櫻川 Usuyuki Ima Sakuragawa ďsaka 1706/03
難波丸 Naniwamaru Ky˘to 1706/07
宇治源氏弓張月 Uji Genji Yumihari-zuki Edo 1706/11 (NA)
真野長者金鳥居 Mano no Ch˘ja Kogane no Torii Edo 1706/11 (IC)
けいせい吾妻鑑 Keisei Azuma Kagami Edo 1706/11 (MO)
歸花武勇鏡 Kaeribana Buyű Kagami Edo 1706/11 (YA)
夷男女大黒柱堅 Ebisu Otoko Onna Daigoku Hashira Gatame ďsaka 1706/11
新板本間狂言 Shinpan Honma Ky˘gen ďsaka 1706/11
大名重寶記 Daimy˘ Ch˘h˘ki ďsaka 1706/11
助六心中紙子姿 Sukeroku Shinjű Kamiko Sugata Ky˘to 1706/11
八万歳 Hachimanzai Ky˘to 1706/11
けいせい軒端梅 Keisei Kiba no Ume Ky˘to 1707/01
けいせい石山寺 Keisei Ishiyamadera Ky˘to 1707/02
女人結縁灌頂 Nyonin Ketsuen no Kanch˘ Ky˘to 1707/07
歌枕廻国西行法師 Uta Makura Kaikoku Saigy˘ H˘shi Ky˘to 1707/07
周防内侍吾妻錦 Su˘ no Naishi Azuma Nishiki Edo 1707/11 (NA)
鉢木大鑑 Hachinoki ďkagami Edo 1707/11 (IC)
寛濶通小町 Kankatsu Kayoi Komachi Edo 1707/11 (MO)
行平尾花狐 Yukihira Obana Gitsune Edo 1707/11 (YA)
女大名入子算 Onna Daimy˘ Irekozan ďsaka 1707/11
萬寶千箱玉 Manp˘ Chibako no Tama ďsaka 1707/11
二見浦姑ころし Futami no Ura Shűtome Goroshi ďsaka 1707/11
三面大黒銭 Sanmen Daikoku Zeni Ky˘to 1707/11
お火焼三人娘 Ohiyaki Sannin Musume Ky˘to 1707/11
子福二福神 Kobuku Nifukujin Ky˘to 1707/11
傾城嵐曾我 Keisei Arashi Soga Edo 1708/01 (NA)
凱陣十二段 Gaijin Jűnidan Edo 1708/01 (MO)
源満沖翁聟 Minamoto no Manjű Okina Muko ďsaka 1708/01
けいせい暁の鐘 Keisei Akatsuki no Kane Ky˘to 1708/01
聖法大師八百年忌 Sh˘b˘ Daishi Happyakunenki Ky˘to 1708/03
御息所物見車 Miyasundokoro Monomiguruma Edo 1708/11 (NA)
出世太平記 Shusse Taiheiki Edo 1708/11 (IC)
女三美人妹背錦 Onna Sanbijin Imose Nishiki Edo 1708/11 (MO)
頼政式三番 Yorimasa Shiki Samba Edo 1708/11 (YA)
立烏帽子大臣柱 Tate Eboshi Daijin Bashira ďsaka 1708/11
大竈有掛祭 ďkamado Uke Matsuri ďsaka 1708/11
両州連理松 Ry˘shű Renri no Matsu Ky˘to 1708/11
銘石曾我 Meiseki Soga Edo 1709/01 (IC)
福引曾我 Fukubiki Soga Edo 1709/01 (MO)
和泉式部千人男 Izumi Shikibu Sennin Otoko ďsaka 1709/01
天の岩橋 Ama no Iwahashi ďsaka 1709/01
今川状了俊家督 Imagawaj˘ Ry˘shun Katoku Edo 1709/11 (NA)
元服鵺頼政 Genpuku Nue Yorimasa Edo 1709/11 (IC)
為朝振分髪 Tametomo Furiwakegami Edo 1709/11 (MO)
泰平御國歌舞妃 Taihei Okuni Kabuki Edo 1709/11 (YA)
児大名京土産 Chigo Daimy˘ Ky˘ Miyage ďsaka 1709/11
舞団扇柾鬘 Mai˘gi Masaki no Kazura ďsaka 1709/11
女御所文庫 Onna Gosho Bunko ďsaka 1709/11
稲荷長者九小蔵 Inari Ch˘ja Kokonotsu Kogura ďsaka 1709/11
九小蔵一粒万倍 Kokonotsu Kogura Hitotsubu Manbai Ky˘to 1709/11
竹冠万石餅 Takekaburi Mangokumochi Ky˘to 1709/11
嫁入大景図 Yomeiri ďkeizu Ky˘to 1709/11
改春曾我 Kaishun Soga Edo 1710/01 (MO)
傾情伊豆日記 Keisei Izu Nikki Edo 1710/01 (YA)
けいせい四十八鷹 Keisei Shijűhachi Taka Ky˘to 1710/01
新撰花山院 Shinsen Kazanin Edo 1710/11 (NA)
女兵人常盤松 Onna Tsuwamono Tokiwa no Matsu Edo 1710/11 (MO)
神力定家東遊 Jinriki Teika Azuma Asobi Edo 1710/11 (YA)
新染雛形長者 Shinzome Hinagata Ch˘ja ďsaka 1710/11
佐々木氏大嶋臺 Sasaki Uji ďshimadai ďsaka 1710/11
出世薬師十二神 Shusse Yakushi Jűnishin ďsaka 1710/11
乾坤大黒柱 Kenkon Daikoku Bashira Ky˘to 1710/11
誰袖梅櫻松 Tagasode Ume Sakura Matsu Ky˘to 1710/11
稲荷長者代継丸 Inari Ch˘ja Yotsugimaru Ky˘to 1710/11
五穀和合文言葉 Gokoku Wag˘ Fumi Kotoba Ky˘to 1710/11
先例扇曾我 Senrei Suehiro Soga Edo 1711/01 (NA)
関白角田川 Kanpaku Sumidagawa Edo 1711/01 (NA)
けいせい逆沢瀉 Keisei Saka Omodaka Edo 1711/01 (MO)
けいせい二代男 Keisei Nidai Otoko Ky˘to 1711/01
けいせい九品浄土 Keisei Kuhon J˘do Ky˘to 1711/01
真向光明子安貝 Makk˘ K˘my˘ Koyasugai Ky˘to 1711/03
女猩猩 Onna Sh˘j˘ ďsaka 1711/01
三鱗家督開 Mitsu Uroko Katoku Biraki Edo 1711/11 (NA)
紅梅百夜車 K˘bai no Momoyoguruma Edo 1711/11 (MO)
信田金色鱗 Shida Konjiki no Uroko Edo 1711/11 (YA)
丹波太郎竈將軍 Tanba Tar˘ Kamado Sh˘gun ďsaka 1711/11
舞鶴嫁入鏡 Maizuru Yomeiri Kagami ďsaka 1711/11
二柱相生長者 Futabashira Aioi Ch˘ja ďsaka 1711/11
大名常陸帯 Daimy˘ Hitachi Obi ďsaka 1711/11
喜見城 Kikenj˘ Ky˘to 1711/11
萬年蔵 Mannengura Ky˘to 1711/11
鶴亀ノ相聟 Tsurukame no Aimuko Ky˘to 1711/11
日の出長者 Hinode Ch˘ja Ky˘to 1711/11
壽舞鶴曾我 Kotobuki Maizuru Soga Edo 1712/01 (NA)
曾我邯鄲枕 Soga Kantan no Makura Edo 1712/01 (IC)
信太ゆづり葉鏡 Shida Yuzuriha no Kagami ďsaka 1712/01
曾我振分髪 Soga Furiwake Gami ďsaka 1712/01
けいせい八景湖 Keisei Yakkei no Mizuumi Ky˘to 1712/01
けいせい涅槃床 Keisei Nehan no Toko Ky˘to 1712/01
女椀久 Onna Wankyű Ky˘to 1712/01
女今川制詞条条 Onna Imagawa Seishi no J˘j˘ ďsaka 1712/11
稲荷大名新宅竈 Inari Daimy˘ Shintaku no Kamado ďsaka 1712/11
万々歳 Banbanzai Ky˘to 1712/11
萬寶壽命蔵 Manp˘ Jumy˘gura Ky˘to 1712/11
延命小袋 Enmei Kobukuro ďsaka 1712/12
大錺叶曾我 ďkazari Kan˘ Soga Edo 1713/01 (NA)
泰平女今川 Taihei Onna Imagawa Edo 1713/01 (IC)
石山源太鬼門破 Ishiyama Genta Kimon Yaburi Edo 1713/01 (YA)
系図娘 Keizu no Musume ďsaka 1713/01
福引巳午大竈 Fukubiki Miuma no ďkamado Ky˘to 1713/01
けいせい八重車 Keisei Yaeguruma Ky˘to 1713/01
一心親子桜 Isshin Oyako Zakura Edo 1713/02 (MO)
女楠太平記 Onna Kusunoki Taiheiki Edo 1713/11 (NA)
義朝会稽山 Yoshitomo Kaikeizan Edo 1713/11 (IC)
頼政大極的 Yorimasa Taikyoku no Mato Edo 1713/11 (MO)
磊那須両柱 Sazare Ishi Nasu no Futahashira Edo 1713/11 (YA)
代々女夫鶴の孫 Yoyo Meoto Tsuru no Mago ďsaka 1713/11
福娘寶嫁萬歳聟 Saiwai Musume Takara no Yome Banzei Muko ďsaka 1713/11
大湊黄金泉 ďminato Kogane no Izumi ďsaka 1713/11
女筆用文章 Onna Fude Y˘bunsh˘ ďsaka 1713/11
榮代金市蔵 Eitai Kogane no Ichigura Ky˘to 1713/11
十樂都八百萬代 Jűraku no Miyako Yaoyorozuyo Ky˘to 1713/11
傾城寶山崎通 Keisei Takara no Yamazaki Gayoi ďsaka 1714/01
玉女神緑船 Toshitokujin Midoribune Ky˘to 1714/01
けいせい寶の山 Keisei Takara no Yama Ky˘to 1714/01
太郎月和光大秡 Tar˘zuki Wak˘ no ďnuki Ky˘to 1714/02
金花山大友眞鳥 Kinkazan ďtomo no Matori Edo 1714/07 (MO)
万民大福帳 Banmin Daifukuch˘ Edo 1714/11 (NA)
円満太平記 Enman Taiheiki Edo 1714/11 (IC)
女竜虎二つ頭 Onna Ryűko Futatsu Gashira Edo 1714/11 (MO)
萬代池鶴亀 Bandai-ga-Ike no Tsurukame ďsaka 1714/11
俵満極湊 Yonedawara Mangoku no Minato ďsaka 1714/11
大黒新米俵 Daikoku Shinmai Dawara ďsaka 1714/11
万代幸福蔵 Yorozuyo Saiwai Gura Ky˘to 1714/11
吾妻造大臺所 Azuma-zukuri ďdaidokoro Ky˘to 1714/11
坂東一壽曾我 Band˘ Ichi Kotobuki Soga Edo 1715/01 (NA)
神軍印磐石 Kami Ikusa Shirushi no Banjaku
(Shingun Shirushi no Banjaku)
ďsaka 1715/01
大経師 Daiky˘ji ďsaka 1715/01
神功皇后三韓退治芦分船 (Jing˘ K˘g˘ Sankan Taiji) Ashiwakebune ďsaka 1715/01
けいせい金峰山 Keisei Kinbusen ďsaka 1715/01
和合太平記 Wag˘ Taiheiki Edo 1715/09 (NA)
金冠婿頼政 Kogane no Kaburi Konrei Yorimasa Edo 1715/11 (NA)
万歳女鉢木 Banzei Onna Hachinoki Edo 1715/11 (IC)
早咲女嶋原 Hayazaki Onna Shimabara Edo 1715/11 (MO)
幸持丸長者 Saiwai Mochimaru Ch˘ja ďsaka 1715/11
清和源氏懐中筆 Seiwa Genji Kaichű Fude ďsaka 1715/11
八幡長者乙娘 Hachiman Ch˘ja no Oto Musume ďsaka 1715/11
宇賀神金祠 Ugashin Kogane no Hokora ďsaka 1715/11 (ON)
万寶千歳松 Manp˘ Chitose no Matsu Ky˘to 1715/11
千代重菊新盃 Chiyogasane Kiku no Shinpai Ky˘to 1715/11
難波咄一時の夢 Naniwa Banashi Ichiji no Yume Ky˘to 1715/11
けいせい雄床山 Keisei Otokoyama Ky˘to 1716/01
けいせい金龍山 Keisei Kinryűzan Ky˘to 1716/01
けいせい仙人鏡 Keisei Sennin Kagami Ky˘to 1716/Spring
式例和曾我 Shikirei Yawaragi Soga Edo 1716/02 (NA)
長者万年蔵 Ch˘ja Mannengura ďsaka 1716/02
国性爺合戦 Kokusen'ya Gassen Ky˘to 1716 (fall)
三巴家督開 Mitsudomoe Katoku Biraki Edo 1716/11 (NA)
鎧競奥州金 Yoroi Kurabe ďshű Gane Edo 1716/11 (IC)
嫁入都繋馬 Yomeiri Miyako no Tsunagi Uma Edo 1716/11 (MO)
蝶花形三国聟入 Ch˘ Hanagata Sangoku no Mukoiri ďsaka 1716/11 (NK)
舞鶴旭大臺所 Maizuru Asahi no ďdaidokoro ďsaka 1716/11 (KD)
金の市蔵 Kogane no Ichigura ďsaka 1716/11 (ON)
二神歌仙鏡 Futahashira Kasen Kagami ďsaka 1716/11 (Higashi no Shibai)
烏帽子寶万石要 Eboshidakara Mangoku no Kaname Ky˘to 1716/11
龍都幾代之 Tatsu no Miyako Ikuyo no Yonedawara Ky˘to 1716/11
大黒天神福聚娘 Daikoku Tenjin Fukuju Musume Ky˘to 1716/11
街道一棟上曾我 Kaid˘ Ichi Muneage Soga Edo 1717/02 (NA)
けいせい富士高根 xxx Edo 1717/02 (IC)
国性爺後日合戦 Kokusen'ya Gojitsu Gassen Ky˘to 1717/03
国性爺宝船 Kokusen'ya Takarabune Edo 1717/05 (NA)
星合雷曾我 Hoshiai Narukami Soga Edo 1717/07 (NA)
重陽小栗節句 Ch˘y˘ Oguri no Sekku Edo 1717/09 (NA)
鉢木豊年貢 Hachinoki H˘nen Mitsugimono Edo 1717/11 (NA)
金花山鎧開 Kinkazan Yoroi Biraki Edo 1717/11 (IC)
奉納太平記 H˘n˘ Taiheiki Edo 1717/11 (MO)
稲荷屋敷大黒柱 Inari Yashiki Daikoku Bashira ďsaka 1717/11 (NK)
辨天長者宇賀玉 Benten Ch˘ja Uga no Tama ďsaka 1717/11 (KD)
雌龍雄龍金鱗 Meryű Oryű Kogane no Uroko ďsaka 1717/11 (HI)
巌松万倍緑 Iwao no Matsu Manbai no Midori Ky˘to 1717/11
還城樂琵琶大海 Genj˘raku Biwa no ďumi Ky˘to 1717/11
鸚鵡返百年狐 ďmu Gaeshi Momotose Gitsune Ky˘to 1717/11
大坂心中初 ďsaka Shinjű Hajimari ďsaka 1717/12 (NK)
若緑勢曾我 Wakamidori Ikioi Soga Edo 1718/01 (MO)
日本振袖始 Nihon Furisode Hajime Ky˘to 1718/02
式例今川状 Shikirei Imagawaj˘ Edo 1718/09 (MO)
平假名嫁入伊豆日記 Hirakana Yomeiri Izu Nikki Edo 1718/11 (NA)
御前能三鱗 Gozen N˘ Mitsu Uroko Edo 1718/11 (IC)
前九年鎧競 Zenkunen Yoroi Kurabe Edo 1718/11 (MO)
住吉誕生石 Sumiyoshi Tanj˘seki ďsaka 1718/11 (NK)
草紙洗小町 S˘shi Arai Komachi ďsaka 1718/11 (KD)
末広長者萬代蔵 Suehiro Ch˘ja Bandaigura ďsaka 1718/11 (ON)
陰陽乾町造 In'y˘ Inui no Machi-zukuri ďsaka 1718/11 (KS)
女夫松壽福子種 Meoto Matsu Jufuku no Kodane Ky˘to 1718/11
滋賀都鏐之花園 Shiga no Miyako Kogane no Hanazono Ky˘to 1718/11
長生殿金礎 Ch˘seiden Kogane no Ishizue Ky˘to 1718/11
曾根崎心中 Sonezaki Shinjű Edo 1719/01 (NA)
福壽海近江源氏 Fukujukai ďmi Genji Edo 1719/01 (IC)
傾城紫手綱 Keisei Murasaki Tazuna Edo 1719/Spring (MO)
開闢月代曾我 Kaibyaku Sakayaki Soga Edo 1719/01 (NA)
傾城反魂香 Keisei Hangonk˘ ďsaka 1719/01 (KD)
源氏出世門出 Genji Shusse no Kadode ďsaka 1719/01 (KS)
けいせい艶夜床 Keisei Chihaya no Toko Ky˘to 1719/01
鎌倉三代記 Kamakura Sandaiki Ky˘to 1719/01
けいせい難波寺 Keisei Naniwadera Ky˘to 1719/01
女筆太平記 Nyohitsu Taiheiki Edo 1719/11 (NA)
立髪定家 Tategami Teika Kazura Edo 1719/11 (IC)
万民太平記 Banmin Taiheiki Edo 1719/11 (MO)
女大名伊呂波帯 Onna Daimy˘ Iroha Obi ďsaka 1719/11 (NK)
金三柏 Kogane no Mitsu Gashiwa ďsaka 1719/11
右瀧左瀧金濫觴 Odaki Medaki Kogane no Hajimari ďsaka 1719/11 (HI)
猩猩酒屋万年蔵 Sh˘j˘ Zakaya Mannen-gura Ky˘to 1719/11
千代梅難波鑑 Chiyo no Ume Naniwa Kagami Ky˘to 1719/11
蓬莱山比翼鶴亀 H˘raisan Hiyoku no Tsurukame Ky˘to 1719/11
大和大路陰陽泉 Yamato ďji Meoto Izumi Ky˘to 1719/12
一富士礼拝曾我 Ichi Fuji Raihai Soga Edo 1720/01 (NA)
釜鳴賑曾我 Kamanari Nigiwai Soga Edo 1720/01 (IC)
楪根元曾我 Yuzuriha Kongen Soga Edo 1720/01 (MO)
平家女護嶋 Heike Nyogo no Shima ďsaka 1720/01 (NK)
けいせい金女石 Keisei Kaname no Ishi Ky˘to 1720/01
けいせい八万日 Keisei Hachimannichi Ky˘to 1720/01
けいせい御菩薩池 Keisei Mizoro-ga-Ike Ky˘to 1720/01
和州法隆寺江口美影 Yamato H˘ryűji Eguchi no Mikage Ky˘to 1720/03
陸奥太平記 Michi-no-Ku Taiheiki Edo 1720/11 (NA)
子宝今川状 Kodakara Imagawaj˘ Edo 1720/11 (IC)
會合咲分四天王 Kaig˘ Sakiwake Shitenn˘ Edo 1720/11 (MO)
花館千曳鶴 Hana Yakata Chibikizuru ďsaka 1720/11 (KD)
大名錦草摺 Daimy˘ Nishiki no Kusazuri ďsaka 1720/11
新館福徳門 Shin Yakata Fukutoku no Kado Ky˘to 1720/11
五社蔵富貴 Gosha no Yonegura Fukki no Aimuko Ky˘to 1720/11
十二調子恵ノ子寶 Jűni Ch˘shi Megumi no Kodakara Ky˘to 1720/11
吉祥鷙曾我 Kichij˘ ďtaka Soga Edo 1721/01 (NA)
鶴亀稚曾我 Tsurukame Wakayagi Soga Edo 1721/01 (IC)
賑末廣曾我 Nigiwai Suehiro Soga Edo 1721/01 (MO)
けいせい遠山松 Keisei T˘yama Matsu Ky˘to 1721/01
けいせい来満舎 Keisei Kuruma Yadori Ky˘to 1721/01
萬国金福壽草 Bankoku Kin no Fukujus˘ Ky˘to 1721/01
けいせい見女関 Keisei Mirume no Seki Ky˘to 1721/Spring
けいせい朝日ノ滝 Keisei Asahi no Taki Ky˘to 1721/06
心中天網島 Shinjű Ten no Amijima Edo 1721/Summer (MO)
鳥坂城鶴巣籠 Torisaka no J˘ Tsuru no Sugomori Edo 1721/11 (NA)
吉例今川状 Kichirei Imagawaj˘ Edo 1721/11 (IC)
蝉丸養老瀧 Semimaru Y˘r˘ no Taki Edo 1721/11 (MO)
女源氏武者双六 Onna Genji Musha Sugoroku ďsaka 1721/11 (NK)
黄金龍頭魚 Kogane no Shachihoko ďsaka 1721/11 (KD)
天龍地龍金鈴盛 Tenryű Chiryű Kogane no Suzunari ďsaka 1721/11 (HI)
大和歌傳授富蔵 Yamato Uta Denju no Tomikura Ky˘to 1721/11
萬色黄金都 Banshiki Kogane no Miyako Ky˘to 1721/11
稲荷福女夫ノ金蔵 Inari Fuku In'y˘ no Kanegura Ky˘to 1721/11
富士朝間太平樂 Fuji Asama Taiheiraku Ky˘to 1721/11
大竈商曾我 ďkamado Akinai Soga Edo 1722/01 (NA)
けいせい誓紅梅 Keisei Chikai no K˘bai Ky˘to 1722/01
けいせい因幡松 Keisei Inaba no Matsu Ky˘to 1722/Spring
花毛氈二つ腹帯 Hana M˘sen Futatsu Haraobi Edo 1722/08 (NA)
豊年太平記 H˘nen Taiheiki Edo 1722/11 (NA)
雛家督曾我 Hinazuru Katoku Soga Edo 1722/11 (IC)
義朝福壽海 Yoshitomo Fukujukai Edo 1722/11 (MO)
踊布袋 Odori Hotei ďsaka 1722/11 (NK)
新御殿相生小松 Shingoten Aioi no Komatsu ďsaka 1722/11 (KD)
源氏模様一枚櫛 Genji Moy˘ Ichimai Gushi ďsaka 1722/11 (ON)
天智天皇束帯車 Tenchi Tenn˘ Sokutai Guruma ďsaka 1722/11
相生大嶋臺 Aioi ďshimadai Ky˘to 1722/11
大柱金細石 ďbashira Kogane no Sazare Ishi Ky˘to 1722/11
千本松常盤屋形 Senbon Matsu Tokiwa Yakata Ky˘to 1722/11
山崎與次兵衛半中節 Yamazaki Yojibŕ Hanchű Bushi ďsaka 1722/12 (KD)
曾我暦開 Soga Koyomi Biraki Edo 1723/01 (NA)
加増曾我 Manazuru Kaz˘ Soga Edo 1723/01 (IC)
推量曾我 Suiry˘ Soga Edo 1723/01 (MO)
傾城巴太鼓 Keisei Tomoe Daiko ďsaka 1723/01
けいせい人丸塚 Keisei Hitomaruzuka Ky˘to 1723/01
けいせい小盬山 Keisei Oshioyama Ky˘to 1723/01
義経勲功記 Yoshitsune Kunk˘ki Edo 1723/05 (NA)
大塔宮曦鎧 ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi Ky˘to 1723/07
和歌浦幼小町 Wakaura Osana Komachi Edo 1723/09 (NA)
其返報女御教書 Sono Enp˘ Onna Migy˘sho Edo 1723/11 (NA)
頼政会稽山 Yorimasa Kaikeizan Edo 1723/11 (MO)
忠臣二葉松 Chűshin Futaba no Matsu ďsaka 1723/11 (NK)
金花形 Kogane no Hanagata ďsaka 1723/11 (KD)
福壽海金湊 Fukujukai Kogane no Minato ďsaka 1723/11 (ON)
手斧始金礎 Teono Hajime Kogane no Ishizue Ky˘to 1723/11
萬町千歳蔵 Manch˘ Chitose-gura Ky˘to 1723/11
辰暦大小和合剣 Tatsu Goyomi Daish˘ Wag˘ no Tsurugi Ky˘to 1723/11
松飾鎌倉開 Matsu Kazari Kamakura Biraki Edo 1724/01 (NA)
けいせい若蛭子 Keisei Wakaebisu Edo 1724/01 (MO)
江戸繪浮世曾我 Edoe Ukiyo Soga ďsaka 1724/01 (KD)
曾根崎心中曾我 Sonezaki Shinjű Soga ďsaka 1724/01 (KD)
国性爺曾我 Kokusen'ya Soga ďsaka 1724/01 (KD)
黒舟曾我 Kurofune Soga ďsaka 1724/01 (KD)
弘徽殿嫐車 K˘kiden Uwanari Guruma ďsaka 1724/01 (ON)
けいせい曾根松 Keisei Sone no Matsu Ky˘to 1724/01
けいせい二上山 Keisei Futakamiyama Ky˘to 1724/01
入船隅田川 Irifune Sumidagawa Edo 1724/03 (NA)
稔来星合曾我 Minori Kuru Hoshiai Soga Edo 1724/07 (NA)
太平記阿國劇場 Taiheiki Okuni Kabuki Edo 1724/11 (NA)
萬國太平記 Bankoku Taiheiki Edo 1724/11 (IC)
萬歳湊 Banzei no Minato ďsaka 1724/11 (KD)
千本松日出舞鶴 Senbon Matsu Hi-no-De no Maizuru ďsaka 1724/11 (ON)
嫁入都嶋臺 Yomeiri Miyako no Shimadai Ky˘to 1724/11
大路黄金川水車 ďjigawa Kogane no Mizuguruma Ky˘to 1724/11
三面大黒萬石俵 Sanmen Daikoku Mangoku Dawara Ky˘to 1724/11
小栗長生殿 Oguri Ch˘seiden Edo 1725/11 (NA)
蝉丸女模様 Semimaru Onna Moy˘ Edo 1725/11 (IC)
前太平記継鏡 Zentaiheiki Yotsugi Kagami Edo 1725/11 (MO)
寶来山 H˘raisan Imose no Matsu ďsaka 1725/11 (NK)
和合陰陽柱 Wag˘ no Futabashira ďsaka 1725/11 (KD)
五穀成就難波館 Gokoku J˘ju Naniwa no Yakata ďsaka 1725/11 (ON)
大竈初面箱 ďkamado Hatsumen Bako Ky˘to 1725/11
三幅対榮花色紙 Sanpukutsui Eiga no Shikishi Ky˘to 1725/11
千歳蔵三蓋松 Senzai Gura Sangai Matsu Ky˘to 1725/11
氷腹帯命要 K˘ri no Haraobi Inochi no Kaname ďsaka 1725/12 (NK)
鶏奥州源氏 Niwatori ďshű Genji Edo 1726/01 (IC)
参考太平記 Sank˘ Taiheiki ďsaka 1726/02 (ON)
雛鶴常磐源氏 Hinazuru Tokiwa Genji Edo 1726/11 (IC)
勝鬨鎧曾我 Kachidoki Yoroi Soga Edo 1726/11 (MO)
箱入大黒銀 Hakoiri Daikoku Gane ďsaka 1726/11 (NK)
文武相生松 Bunbu Aioi no Matsu ďsaka 1726/11 (KD)
五社蔵富貴山 Gosha no Yonegura Fukki no Yama ďsaka 1726/11 (ON)
唐錦妹背褥 Karanishiki Imose no Shitone Ky˘to 1726/11
新艘岸ノ姫松 Shinz˘ Kishi no Himematsu Ky˘to 1726/11
女土佐日記 Onna Tosa Nikki Ky˘to 1727/Fall
八棟太平記 Yatsumune Taiheiki Edo 1727/11 (NA)
御所染紅葉軍記 Goshozome K˘y˘ Gunki Edo 1727/11 (IC)
豊年太平記 H˘nen Taiheiki Edo 1727/11 (MO)
姁神相生二葉山 Imosegami Aioi no Futabayama ďsaka 1727/11 (NK)
女歌舞妓千代始 Onna Kabuki Chiyo no Hajime ďsaka 1727/11 (KD)
藤内太郎囃六法 T˘nai Tar˘ Danjiri Ropp˘ Ky˘to 1727/11
増鏡永代蔵 Masu Kagami Eitai Gura Ky˘to 1727/11
曾我蓬莱山 Soga H˘raisan Edo 1728/01 (NA)
将碁軍法竜虎巻 Sh˘gi Gunp˘ Ryűko no Maki Ky˘to 1728/01
萬葉花錦曙 Man'y˘ no Hana Nishiki no Akebono Ky˘to 1728/02
けいせい満蔵鑑 Keisei Makura Kagami Ky˘to 1728/02
兜碁盤忠信 Hoshi Kabuto Goban Tadanobu Edo 1728/11 (NA)
相生長者三重蔵 Aioi Ch˘ja Sangai-gura ďsaka 1728/11 (KD)
君国大江岸 Kunkoku ďe no Kishi ďsaka 1728/11 (ON)
大名黄金鱗 Daimy˘ Kogane no Uroko Ky˘to 1728/11
常盤蔵金磌 Tokiwagura Kogane no Ishizue Ky˘to 1728/11
万代十四暦 Mandai Toshigoyomi Ky˘to 1728/11
けいせい姨捨山 Keisei Obasuteyama Ky˘to 1729/01
丹州爺打栗 Tanshű Teteuchi Guri ďsaka 1729/05 (NK)
けいせい一双首 Keisei Iss˘shu Ky˘to 1729/07
梅暦婚礼名護屋 Ume Goyomi Konrei Nagoya Edo 1729/11 (NA)
長生殿白髪公時 Ch˘seiden Shiraga Kintoki Edo 1729/11 (IC)
大名館萬寶御蔵 Daimy˘ Yakata Manp˘ no Mikura ďsaka 1729/11 (NK)
萬歳黄金作り Banzai Kogane Tsukuri ďsaka 1729/11 (KD)
嫁入七五三 Yomeiri Shichigosan Ky˘to 1729/11
福壽館和合二柱 Fukuju Yakata Wag˘ no Futabashira Ky˘to 1729/11
大内裏大友眞鳥 Daidairi ďtomo no Matori Ky˘to 1730/02
入船蛭ヶ小島 Irifune Hiru-ga-Kojima Edo 1730/11 (NA)
平假名常盤鉢木 Hiragana Tokiwa Hachinoki Edo 1730/11 (IC)
寛濶陸奥都 Kankatsu Michinoku no Miyako Edo 1730/11 (MO)
陰陽蔵和合中富 Meotogura Wag˘ no Nakatomi ďsaka 1730/11 (NK)
松金富貴礎 Matsukane Fukki no Ishizue ďsaka 1730/11 (KD)
君国大江紅梅 Kunkoku ďe no K˘bai ďsaka 1730/11
詠樂四季金 Eiraku Shiki no Kogane Ky˘to 1730/11
稲荷屋形萬寶蔵 Inari Yakata Manp˘ no Kura Ky˘to 1730/11
蝉丸逢坂緑 Semimaru ďsaka no Midori Edo 1731/01 (MO)
武智十兵衛都錦 Takechi Jűbŕ Miyako Nishiki ďsaka 1731/01 (NK)
けいせい見重山 Keisei Mikasayama Ky˘to 1731/01
無間鐘新道成寺 Mugen no Kane Shind˘j˘ji Edo 1731/02 (NA)
和合一字太平記 Wag˘ Ichiji Taiheiki Edo 1731/11 (NA)
東山殿榮花舞臺 Higashiyama Dono Eiga Butai Edo 1731/11 (IC)
本領栄鉢木 Honry˘ Sakae Hachinoki Edo 1731/11 (MO)
大日本和合鎚 ďyamato Wag˘ no Tsuchi ďsaka 1731/11 (NK)
相生喜見城 Aioi Kikenj˘ ďsaka 1731/11 (KD)
影向石 Asahi no Ichikura Eig˘ Seki Ky˘to 1731/11
平假名今川状 Hiragana Imagawaj˘ Ky˘to 1731/11
鬼一法眼三略巻 Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki ďsaka 1731/12 (KD)
大銀杏榮景清 ďich˘ Sakae Kagekiyo Edo 1732/09 (NA)
壇浦兜軍記 Dan no Ura Kabuto Gunki Ky˘to 1732/09
大和言葉今川状 Yamato Kotoba Imagawaj˘ Edo 1732/11 (NA)
兵根元蛭小島 Tsuwamono Kongen Hiru-ga-Kojima Edo 1732/11 (IC)
猛勢権五郎景政 Ikioi Gongor˘ Kagemasa Edo 1732/11 (MO)
敷島和光鼓 Shikishima Wak˘ no Tsuzumi ďsaka 1732/11 (NK)
早咲黄の金の蘂 Hayazaki Kogane no Hanabusa Ky˘to 1732/11
新舞臺鏐礎 Hatsubutai Kogane no Ishizue Ky˘to 1732/11
梛葉旭源氏 Nagi no Hana Asahi Genji Edo 1733/11 (NA)
正本太平記 Sh˘hon Taiheiki Edo 1733/11 (IC)
繪屏風酒呑童子 Eby˘bu Shuten D˘ji Edo 1733/11 (MO)
重松金寶蔵 Shigeri Matsu Kogane no Takaragura ďsaka 1733/11 (ON)
船作萬年暦 Funa Zukuri Mannen Goyomi ďsaka 1733/11 (KS)
長生殿金 Ch˘seiden Kogane no Shikigawara Ky˘to 1733/11
女夫蔵鏐 Meotogura Kogane no Masugata Ky˘to 1733/11
風流相生獅子 Fűryű Aioi Jishi Edo 1734/01 (NA)
春駒叶曾我 Harukoma Kan˘ Soga Edo 1734/01 (MO)
小いな半兵衛廓色揚 Koina Hanbei Sato no Iroage ďsaka 1734/05 (NK)
京鹿子雪中珠取 Ky˘ganoko Secchű no Tamatori Edo 1734/11 (NA)
陸ノ奥勢源氏 Michi-no-Ku Yunzei Genji Edo 1734/11 (IC)
本朝舞樂始 Honch˘ Bugaku no Hajimari ďsaka 1734/11 (NK)
新館女男礎 Shin Yakata In'y˘ no Ishizue ďsaka 1734/11 (KD)
曦松黄金棖 Asahi no Matsu Kogane no Shinbashira ďsaka 1734/11 (ON)
親譲子金家督蔵 Oyayuzuri Kogane no Katokugura Ky˘to 1734/11
富館金矢車 Tomi Yakata Kogane no Yaguruma Ky˘to 1734/11
けいせい八花形 Keisei Yatsu Hanagata ďsaka 1735/02 (ON)
芦屋道満大内鑑 Ashiya D˘man ďuchi Kagami Ky˘to 1735/05
殿造篠田妻 Tono Zukuri Shinoda Zuma Edo 1735/11 (NA)
混源七小町 Kongen Nana Komachi Edo 1735/11 (IC)
萬歳勢伊豆日記 Banzei Ikioi Izu Nikki Edo 1735/11 (KW)
豊曦永代蔵 Toyo no Asahi Eitaigura ďsaka 1735/11 (NK)
大倭金錦山 ďyamato Kane no Kinzan ďsaka 1735/11 (KD)
楓狩錦嫁入 Momijigari Nishiki no Yomeiri ďsaka 1735/11 (ON)
萬國大嶋臺 Bankoku ďshimadai Ky˘to 1735/11
新館萬歳礎 Shin-yakata Banzei no Ishizue Ky˘to 1735/11
大竈京肆蔵 ďkamado Miyako no Ichigura Ky˘to 1735/11
女時政軍法雛形 Onna Tokimasa Gunp˘ Hinagata Ky˘to 1735/12
寶船盤額御所 Takarabune Bangaku no Gosho Edo 1736/01 (IC)
小夜中山浅間嶽 Sayo no Nakayama Asama-ga-Dake Edo 1736/01 (IC)
大飾賑曾我 ďkazari Nigiwai Soga Edo 1736/01 (KW)
國富殺生石 Kuni no Tomi Sessh˘seki Edo 1736/11 (NA)
伊豆源氏蓬莱樓 Izu Genji H˘rai Yakata Edo 1736/11 (IC)
順風太平記 Jumpű Taiheiki Edo 1736/11 (KW)
不老門金 Fur˘mon Kon no Shikigawara ďsaka 1736/11 (NK)
倭文萬歳操 Yamato Fumi Mannen no Ayatsuri ďsaka 1736/11 (KD)
播州女業平 Banshű Onna Narihira ďsaka 1736/11 (ON)
富ノ市金ノ新萬 Tomi no Ichi Kogane no Aratama Ky˘to 1736/11
新館妹背蔵 Shin-yakata Imosegura Ky˘to 1736/11
比翼金寶蔵 Hiyoku Kin no Takaragura Ky˘to 1736/11
御前角力稚曾我 Gozen Sum˘ Osana Soga Edo 1737/01 (KW)
和田合戦女舞鶴 Wada Gassen Onna Maizuru ďsaka 1737/?? (ON)
曾我物語稚日記 Soga Monogatari Osana Nikki Edo 1737/11 (NA)
新樓紅葉軍 Shin Yakata K˘y˘gun Edo 1737/11 (NA)
源氏雲扇芝 Genji Kumo ďgi no Shiba Edo 1737/11 (IC)
閏月仁景清 Urűzuki Ninin Kagekiyo Edo 1737/11 (KW)
深草院山王勅筆 Fukakusa-no-In Sann˘ no Maki ďsaka 1737/11 (NK)
岩扇蔵鏐組 Iwatogura Kogane Masugata ďsaka 1737/11 (KD)
歌競凱音ノ梅 Uta Kurabe Kachidoki no Ume ďsaka 1737/11 (ON)
八幡太郎傳授鼓 Hachiman Tar˘ Denju no Tsuzumi Ky˘to 1737/11
國富榮鉢木 Kuni no Tomi Sakae no Hachinoki Ky˘to 1737/11
倭歌神代ノ鏡 Yamato Uta Kamiyo no Kagami Ky˘to 1737/11
寶曾我女護嶋臺 Takara Soga Nyogo no Shimadai Edo 1738/01 (NA)
有卦祭萬梅曾我 Ukematsuri Manbai Soga Edo 1738/01 (IC)
五人女徒髪 Gonin Onna Itazuragami ďsaka 1738/01 (NK)
けいせい大悲滝 Keisei Daihi no Taki Ky˘to 1738/01
けいせい鸚鵡石 Keisei ďmu Ishi Ky˘to 1738/01
雛鶴賑曾我 Hinatsuru Nigiwai Soga ďsaka 1738/04 (KD)
梅館因幡松 Ume Yakata Inaba no Matsu Edo 1738/11 (NA)
貢船太平記 Mitsugibune Taiheiki Edo 1738/11 (IC)
壽紅葉景政 Kotobuki Momiji Kagemasa Edo 1738/11 (KW)
富士太鼓和合調 Fuji Daiko Wag˘ no Shirabe ďsaka 1738/11 (NK)
楠館千歳狐 Kusunoki Yakata Sennen Gitsune ďsaka 1738/11 (ON)
一ノ富蓬莱亭 Ichi no Tomi H˘rai Yakata Ky˘to 1738/11
子子子子子子子 Neko no Ko no Koneko no Ko Ky˘to 1738/11
初鬠通曾我 Hatsu Motoyui Kayoi Soga Edo 1739/01 (IC)
助六定紋英 Sukeroku J˘mon no Hanabusa Edo 1739/01 (IC)
けいせいあらし山 Keisei Arashiyama Ky˘to 1739/01
天網嶋比翼ノ二紋 Ten no Amijima Hiyoku no Futamon ďsaka 1739/02
ひらかな盛衰記 Hirakana Seisuiki Ky˘to 1739/05 (MI)
津国四貫嶋 Tsu no Kuni Shikanjima ďsaka 1739/07 (NK)
都染薫鉢木 Miyakozome Kaoru Hachinoki Edo 1739/11 (NA)
瑞樹太平記 Tokiwagi Taiheiki Edo 1739/11 (IC)
入船太平記 Irifune Taiheiki Edo 1739/11 (KW)
風流御前歌舞妓 Fűryű Gozen Kabuki ďsaka 1739/11 (NK)
室町殿重寶傳記 Muromachi Dono Ch˘h˘ Denki Ky˘to 1739/11
千歳館金 Senzai Yakata Kogane no Shikigawara Ky˘to 1739/11
御祝能錦幔 Oiwai N˘ Nishiki no Manmaku Ky˘to 1739/11
粧武者近江源氏 Kewai Musha ďmi Genji ďsaka 1739/12 (ON)
けいせい普賢湊 Keisei Fugen no Minato Ky˘to 1740/01
けいせい宇治見山 Keisei Ujimiyama Ky˘to 1740/01
姿観隅田川 Sugatami Sumidagawa Edo 1740/02 (IC)
けいせい桜問答 Keisei Sakura Mond˘ Ky˘to 1740/02
けいせい出口柳 Keisei Deguchi no Yanagi Ky˘to 1740/02
阿彌陀池妹背鏡 Amida-ga-Ike Imose Kagami Edo 1740/06 (IC)
宮柱太平記 Miya Bashira Taiheiki Edo 1740/11 (NA)
吉例今川状 Kichirei Imagawaj˘ Edo 1740/11 (IC)
新羅源氏軍法 Shinra Genji Shimada Gunp˘ ďsaka 1740/11 (NK)
梅櫻軍錦幔 Hanaikusa Nishiki no Manmaku ďsaka 1740/11 (KD)
矢車館富士 Yaguruma Yakata no Fuji ďsaka 1740/11 (ON)
飛鳥鳳闕神代巻 Asuka Miyako Jindai no Maki Ky˘to 1740/11
早咲太平記 Hayazaki Taiheiki Ky˘to 1740/11
三浦弾正風俗鎧 Miura Danj˘ Sugata no Yoroi ďsaka 1740/12 (ON)
珍宝三代刀 Chinp˘ Sandai Gatana Ky˘to 1740/12
菜花曙曾我 Na no Hana Akebono no Soga Edo 1741/01 (NA)
けいせい大井川 Keisei ďigawa Ky˘to 1741/02
伊達小袖裾野ノ櫻 Date Kosode Susono no Sakura Ky˘to 1741/02
祇園祭礼信仰記 Gion Sairei Shink˘ki ďsaka 1741/03 (KD)
新薄雪物語 Shin Usuyuki Monogatari Ky˘to 1741/08
鹽冶判官故郷錦 En'ya Hangan Koky˘ no Nishiki Edo 1741/11 (NA)
姿繪女業平 Sugatae Onna Narihira Edo 1741/11 (IC)
婚礼榮鉢木 Konrei Sakae no Hachinoki Edo 1741/11 (KW)
金ノ館萬代ノ亀 Kogane no Yakata Bandai no Kame ďsaka 1741/11 (KD)
今様信田妻 Imay˘ Shinoda Zuma Ky˘to 1741/11
長生殿和合妋柱 Ch˘seiden Wag˘ no Futahashira Ky˘to 1741/11
娘曾我凱陣八島 Musume Soga Gaijin Yashima Edo 1742/01 (NA)
富士見里榮曾我 Fuji Miru Sato Sakae Soga Edo 1742/01 (IC)
雷神不動北山櫻 Narukami Fud˘ Kitayama Zakura ďsaka 1742/01 (ON)
英獅子乱曲 Hanabusa Shishi no Rankyoku Edo 1742/03 (IC)
信州川中島合戦 Shinshű Kawanakajima Kassen Ky˘to 1742/05
風愛歌水魚五明 Hayari Uta Imose no ďgi Ky˘to 1742/05
一秦風流太平記 Hitokanade Fűryű Taiheiki Edo 1742/07 (IC)
男作五雁金 Otokodate Itsutsu Karigane Ky˘to 1742/09
傾城赤澤山 Keisei Akazawayama Edo 1742/11 (NA)
振袖信田妻 Furisode Shinoda no Zuma Edo 1742/11 (IC)
凱陣太平記 Gaijin Taiheiki Edo 1742/11 (KW)
浮洲巌昔鏡 Ukisuiwa Mukashi Kagami ďsaka 1742/11 (NK)
三國傳来石 Sangoku Denrai no Ishi ďsaka 1742/11 (KD)
工藤祐経大磯通 Kud˘ Suketsune ďiso Gayoi ďsaka 1742/11 (ON)
婚名古屋 Kaeribana Konrei Nagoya Ky˘to 1742/11 (MI)
近江源氏泰平凱 ďmi Genji Taihei no Kachidoki Ky˘to 1742/11
倭文娥雛形 Yamato-fumi Kaoyo Hinagata Ky˘to 1742/11
三好長慶廓総角 Miyoshi Ch˘kei Sato no Agemaki ďsaka 1742/12 (ON)
春曙廓曾我 Haru no Akebono Kuruwa Soga Edo 1743/01 (IC)
振袖女雷神 Furisode Onna Narukami Ky˘to 1743/03 (MI)
大和唐合鑑 Yamato Morokoshi Aish˘ Kagami Edo 1743/05 (NA)
ふたつ井戸双鏡 Futatsu Ido Meimei Kagami ďsaka 1743/06 (NK)
河州鉢かつぎ物語 Kashű Hachi Katsugi Monogatari ďsaka 1743/07 (ON)
艤貢太平記 Funayosooi Mitsugi Taiheiki Edo 1743/11 (NA)
石居太平記 Ishizue Taiheiki Edo 1743/11 (IC)
式三番扇軍 Shiki Samba ďgi Ikusa ďsaka 1743/11 (NK)
丹州爺打栗 Tanshű Teteuchi Guri ďsaka 1743/11 (KD)
二ツ引錦幔幕 Futatsu Biki Nishiki no Manmaku ďsaka 1743/11 (ON)
若緑初面箱 Wakamidori Hatsumenbako Ky˘to 1743/11
嫁入大嶋臺 Yomeiri ďshimadai Ky˘to 1743/11
高尾ざんげ Takao Zange Edo 1744/01 (IC)
百千鳥娘道成寺 Momo Chidori Musume D˘j˘ji Edo 1744/02 (NA)
男達後日鑑 Otokodate Gonichi Kagami ďsaka 1744/07 (NK)
花鳥太平記 Kach˘ Taiheiki Edo 1744/11 (NA)
殿造り源氏十二段 Tono Zukuri Genji Jűnidan Edo 1744/11 (IC)
東山萬代移徙 Higashiyama Bandai no Watamashi Edo 1744/11 (MO)
花情枕軍談 Keisei Makura Gundan ďsaka 1744/11 (NK)
山崎与次兵衛今様姿 Yamazaki Yojibŕ Imay˘ Sugata ďsaka 1744/11 (KD)
東曾我富士見郷 Azuma Soga Fujimi no Sato ďsaka 1744/11 (ON)
丹波与作亀山通 Tanba Yosaku Kameyama Kayoi Ky˘to 1744/11
博多織妹背唐錦 Hakata Ori Imose no Karanishiki Ky˘to 1744/11
初暦壽曾我 Hatsu Goyomi Kotobuki Soga Edo 1745/01 (IC)
春霞俤曾我 Haru Gasumi Omokage Soga Edo 1745/01 (MO)
けいせい桜合戦 Keisei Sakura Gassen Ky˘to 1745/02
けいせい御伽婢子 Keisei Otogi B˘ko ďsaka 1745/05 (KD)
夏祭浪花鑑 Natsu Matsuri Naniwa Kagami Ky˘to 1745/08
扇伊豆日記 Suehiro Izu Nikki Edo 1745/11 (NA)
乳兄弟伊豆日記 Chiky˘dai Izu Nikki Edo 1745/11 (MO)
女武者浮洲合戦 Onna Musha Ukisu Gassen ďsaka 1745/11 (NK)
村上源氏金新館 Murakami Genji Kogane no Niiyakata ďsaka 1745/11 (KD)
勝時萬歳樂 Kachidoki Manzairaku Ky˘to 1745/11
寅暦布袋嚢 Toragoyomi Hoteibukuro Ky˘to 1745/11
無間鐘思暁 Mugen no Kane Omoi no Akatsuki Edo 1746/01 (NA)
聞伴昔曾我物語 Kikeba Mukashi Soga Monogatari Edo 1746/01 (IC)
けいせい衣笠山 Keisei Kinugasayama Ky˘to 1746/01
津国生田ヶ淵 Tsu no Kuni Ikutagafuchi ďsaka 1746/02 (KD)
菅原傳授手習鑑 Sugawara Denju Tenarai Kagami Ky˘to 1746/09
道行詞甘替 Michiyuki Kotoba no Amaikai Ky˘to 1746/09
天地太平記 Tenchi Taiheiki Edo 1746/11 (NA)
大鳥居五十四郡 ďtorii Gojűshigun Edo 1746/11 (MO)
源氏武者日出扇 Genji Musha Hinode ďgi ďsaka 1746/11 (NK)
敵討浪花梅 Katakiuchi Naniwa no Ume ďsaka 1746/11 (KD)
富貴大嶋臺 Fukki no ďshimadai Ky˘to 1746/11
太平曦白旗 Taihei Asahi no Shirahata Ky˘to 1746/11
富館鸚鵡辞 Tomi Yakata ďmu Kotoba Ky˘to 1746/11
女菅丞相現鳴神 Onna Kan Sh˘j˘ Utsutsu no Narukami Edo 1747/05 (IC)
伊豆軍勢相撲錦 Izu Gunzei Sum˘ no Nishiki Edo 1747/11 (NA)
出世紅葉狩 Shusse Momijigari Edo 1747/11 (IC)
饗応女鉢木 Aruji M˘ke Onna Hachinoki Edo 1747/11 (MO)
鑭陸奥實記 Kogane-bana Michinoku Jikki ďsaka 1747/11 (NK)
庭訓往来満足鑑 Teikin ďrai Manzoku Kagami Ky˘to 1747/11 (KT)
飾鰕鎧曾我 Kazari Ebi Yoroi Soga Edo 1748/01 (NA)
紋尽名護屋曾我 Mon-zukushi Nagoya Soga Edo 1748/01 (IC)
けいせい吉岡染 Keisei Yoshiokazome ďsaka 1748/01 (KD)
義経千本桜 Yoshitsune Senbon Zakura Ise 1748/01
千秋鹿島立小栗実記 Senshű no Kashimadate Oguri Jikki Edo 1748/07 (NA)
女文字平家物語 Onna Moji Heike Monogatari Edo 1748/11 (NA)
京人形五変化 Ky˘ Ningy˘ Gohenge Edo 1748/11 (NA)
放下僧弓勢鉢木 H˘kas˘ Yunzei Hachinoki Edo 1748/11 (IC)
冬牡丹吉野内裡 Fuyu Botan Yoshino Dairi Edo 1748/11 (MO)
冬籠妻乞軍 Fuyugomori Tsumagoi Ikusa ďsaka 1748/11 (NK)
豊芦原太平系図 Toyoashihara Taihei Keizu ďsaka 1748/11 (KD)
三鱗朝日梅 Mitsu Uroko Asahi no Ume Ky˘to 1748/11
時代蒔繪忠臣蔵 Jidai Makie Chűshingura Ky˘to 1748/11
假名手本忠臣蔵 Kanadehon Chűshingura ďsaka 1748/12 (NK)
男文字曾我物語 Otoko Moji Soga Monogatari Edo 1749/01 (NA)
幼稚業平井筒鏡 Osana Narihira Izutsu no Kagami ďsaka 1749/07 (NK)
男作養老瀧 Otokodate Y˘r˘ no Taki ďsaka 1749/07 (NK)
双蝶々曲輪日記 Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki Ky˘to 1749/08
御能太平記 Onn˘ Taiheiki Edo 1749/11 (NA)
頼朝軍配鑑 Yoritomo Gunbai Kagami Edo 1749/11 (IC)
美女比木曾掛橋 Bijo Kurabe Kiso no Kakehashi Edo 1749/11 (MO)
風流御所桜 Fűryű Gosho Zakura ďsaka 1749/11 (NK)
壽黄金勝軍 Kotobuki Kogane no Kachi Ikusa ďsaka 1749/11 (ON)
妹背蔵金礎 Imosegura Kogane no Ishizue Ky˘to 1749/11
操高安系図 Tokitsukazeyasu Keizu Ky˘to 1749/11
大飾徳曾我 ďkazari Saiwai Soga Edo 1750/01 (NA)
通神鵆曾我 Kay˘kami Chidori Soga Edo 1750/01 (IC)
汐満珠風折小町 Shio Mitsutama Kazaori Komachi Edo 1750/05 (NA)
名所の塗笠 Meisho no Nurigasa Edo 1750/05 (IC)
後女菖蒲鬘 Uwanari Ayame no Katsura Edo 1750/05 (IC)
精舎紅葉追善錦 Tera Momiji Tsuizen no Nishiki Edo 1750/10 (IC)
若木梅平清盛 Wakaki no Ume Taira no Kiyomori Edo 1750/11 (NA)
歸陣太平記 Gaijin Taiheiki Edo 1750/11 (IC)
初雪伶人袖 Hatsuyuki Reijin no Sode Edo 1750/11 (MO)
優平家咲分武者 Yasa Heike Sakiwake Musha ďsaka 1750/11 (NK)
橙五十四郡 Tachibana Gojűyongun ďsaka 1750/11 (KD)
会稽和合 Kaikei Wag˘ Hanayakata Ky˘to 1750/11
平宮古女繪双紙 Taira no Miyako Onna Ez˘shi Ky˘to 1750/11
契情遠山桜 Keisei T˘yama Zakura ďsaka 1750/12 (NK)
花供養風流石橋 Hana Kuy˘ Fűryű Shakky˘ ďsaka 1750/12 (NK)
祐経扇系図 Suketsune ďgi Keizu Edo 1751/01 (MO)
けいせい釣鐘ヶ淵 Keisei Kane-ga-Fuchi Ky˘to 1751/01
玉藻前曦袂 Tamamo-no-Mae Asahi no Tamoto Ky˘to 1751/01
伊豆小袖商売鑑 Izu Kosode Sh˘bai Kagami Edo 1751/02 (NA)
初花隅田川 Hatsuhana Sumidagawa Edo 1751/02 (IC)
戀女房染分手綱 Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna Edo 1751/07 (NA)
本領鉢木染 Honry˘ Hachinoki-zome Edo 1751/11 (NA)
神迎賑源氏 Kamimukae Nigiwai Genji Edo 1751/11 (IC)
合槌十二段 Aizuchi Jűnidan Edo 1751/11 (MO)
袖日記双巴 Sode Nikki Futatsu Domoe ďsaka 1751/11 (NK)
都鹿児旭錦 Ky˘ganoko Asahi no Nishiki Ky˘to 1751/11 (MI)
篠原軍記 Kaeribana Shinohara Gunki Ky˘to 1751/11
役ノ行者大峰櫻 En no Gy˘ja ďmine Zakura Ky˘to 1751/11
花街曲輪商曾我 Kuruwa Kuruwa Akinai Soga Edo 1752/01 (NA)
楪姿視曾我 Suzuriha Sugatami Soga Edo 1752/01 (IC)
楪姿視曾我 Suzuriha Sugatami Soga Edo 1752/01 (IC)
壽舞鶴曾我 Kotobuki Maizuru Soga Edo 1752/01 (MO)
けいせい都富士 Keisei Miyako no Fuji ďsaka 1752/01 (NK)
一谷嫩軍記 Ichi-no-Tani Futaba Gunki Edo 1752/04 (MO)
赤澤山相撲日記 Akazawayama Sum˘ Nikki Edo 1752/11 (NA)
梅櫻仁蝉丸 Ume Sakura Ninin Semimaru Edo 1752/11 (IC)
名古屋織雛鶴錦 Nagoya Ori Hinatsuru no Nishiki ďsaka 1752/11 (KD)
京土産祭揃 Ky˘ Miyage Matsuri Zoroe ďsaka 1752/11 (ON)
初梅花旭湊 Hatsubaika Asahi no Minato Ky˘to 1752/11 (MI)
天下太平記 Tenka Taiheiki Ky˘to 1752/11 (KT)
男伊達初買曾我 Otokodate Hatsugai Soga Edo 1753/01 (NA)
春深以呂波曾我 Haru Fukami Iroha Soga Edo 1753/01 (IC)
倭假名在原系図 Yamatogana Ariwara Keizu Ky˘to 1753/01 (MI)
けいせい鳴尾の海 Keisei Naruo no Umi Ky˘to 1753/02 (MI)
けいせい待乳山 Keisei Matsuchiyama Ky˘to 1753/02 (KT)
百万騎兵太平記 Hyakumanki Tsuwamono Taiheiki Edo 1753/11 (NA)
冠競和黒主 Kamuri Kurabe Yatsushi Kuronushi Edo 1753/11 (IC)
将門故郷錦 Masakado Koky˘ no Nishiki Edo 1753/11 (MO)
中富三大臣 Nakatomi Sandaijin ďsaka 1753/11 (NK)
河州業平石 Kashű Narihira Ishi ďsaka 1753/11 (KD)
泰平木曾譜 Taihei Kiso Monogatari ďsaka 1753/11 (ON)
葉出娘番立舎形 Hade Musume Bandachi Yakata Ky˘to 1753/11
嫩錦緑鬼 Futaba no Nishiki Midori no Onikage Ky˘to 1753/11
けいせい天羽衣 Keisei Ama no Hagoromo ďsaka 1753/12 (ON)
百千鳥艶郷曾我 Momo Chidori Kuruwa Soga Edo 1754/01 (NA)
皐需曾我橘 Satsuki Matsu Soga no Tachibana Edo 1754/01 (IC)
英執着獅子 Hanabusa Shűjaku no Shishi Edo 1754/03 (NA)
我衣手蓮曙 Waga Koromode Hachisu no Akebono Edo 1754/04 (IC)
名月千里鐘 Meigetsu Senri no Kane ďsaka 1754/07 (KD)
敵討一休咄 Katakiuchi Ikkyű Banashi ďsaka 1754/09 (NK)
三浦大助武門壽 Miura no ďsuke Bumon no Kotobuki Edo 1754/11 (NA)
傾情浅草鐘 Keisei Asakusa no Kane Edo 1754/11 (IC)
鬼一法眼指南車 Kiichi H˘gen Shinan-guruma Edo 1754/11 (MO)
天照太神岩戸曙 Amaterasu ďmikami Iwado no Akebono ďsaka 1754/11 (NK)
宇多源氏曦面箱 Uda Genji Asahi no Menbako ďsaka 1754/11 (ON)
富貴草相生源氏 Fűkigusa Aioi Genji Ky˘to 1754/11
道中千貫樋 D˘chű Sengandoi ďsaka 1754/12 (NK)
若緑錦曾我 Waka Midori Nishiki Soga Edo 1755/01 (NA)
愛護曾我 Kodakara Aigo Soga Edo 1755/01 (IC)
今様二人助六 Imay˘ Ninin Sukeroku Edo 1755/01 (IC)
其血規矩明曾我 Sono Sugata Ariake Soga Edo 1755/01 (MO)
小野道風青柳硯 Ono no T˘fű Aoyagi Suzuri Ky˘to 1755/02 (MI)
惶弓勢源氏 Arigatashi Yunzei Genji Edo 1755/11 (NA)
大伴黒主束帯鑑 ďtomo no Kuronushi Sokutai Kagami Edo 1755/11 (MO)
時代世話黄金榮 Jidai Sewa Kogane no Hanazoroe ďsaka 1755/11 (NK)
源平扇子合 Genpei ďgi Awase ďsaka 1755/11 (ON)
女文字平家物語 Onna Monji Heike Monogatari Ky˘to 1755/11 (KT)
兵太平記 Hyakumangi Tsuwamono Taiheiki ďsaka 1755/12 (KD)
通神曲輪日記 Kayou Kami Kuruwa Nikki ďsaka 1755/12 (ON)
譽士萬代蔵 Homare Otoko Bandaigura Ky˘to 1755/12
けいせい花鯨櫻 Keisei Kane-ni Sakura Edo 1756/01 (MO)
壽三升曾我 Kotobuki Mimasu Soga Edo 1756/02 (NA)
けいせい花街蛙 Keisei Sato no Kawazu ďsaka 1756/02 (KT)
梅若菜二葉曾我 Umewakana Futaba Soga Edo 1756/03 (IC)
釜淵双級巴 Kama-ga-Fuchi Futatsu Domoe ďsaka 1756/09 (KD)
将門装束榎 Masakado Sh˘zoku no Enoki Edo 1756/11 (NA)
復花金王桜 Kaeribana Kon'˘ Zakura Edo 1756/11 (IC)
眞名鶴平家物語 Manazuru Heike Monogatari Edo 1756/11 (MO)
太平倭物語 Taihei Yamato Monogatari ďsaka 1756/11 (KD)
大松曲助壽六法 ďmatsu Kyokusuke Tanzen Ropp˘ ďsaka 1756/11 (ON)
有掛祭蓬莱大殿 Ukematsuri H˘rai Yakata Ky˘to 1756/11 (KT)
大名日萬代國入鎌倉鑑 Daimy˘ Bimandai Kuniiri Kamakura Kagami Ky˘to 1756/11
甲斐源氏櫻軍配 Kai Genji Sakura Gunbai Ky˘to 1756/11
日本塘鶏音曾我 Nippon Zutsumi Tori no Ne Soga Edo 1757/01 (NA)
けいせい由来記 Keisei Kongenki ďsaka 1757/01 (KD)
けいせい月待山 Keisei Tsukimatsuyama Ky˘to 1757/01 (KT)
染手綱初午曾我 Some Tazuna Hatsuuma Soga Edo 1757/02 (IC)
懷娘可愛岩田帯 Futokoro Musume Kawaii Hara Obi Ky˘to 1757/02 (KO)
源平布引瀧 Genpei Nunobiki no Taki ďsaka 1757/09 (KD)
龜山曾我五十年忌 Kameyama Soga Gojűnenki Ky˘to 1757/10 (KT)
女武者帰陣八島 Onna Musha Kaijin Yashima Edo 1757/11 (NA)
松君陬磨郭 Matsuhata Suma no Wakezato Edo 1757/11 (IC)
勢和田合戦 Ikioi Wada Gassen Edo 1757/11 (MO)
咲分武者紅梅靮 Sakiwake Musha K˘bai no Tazuna ďsaka 1757/11 (NK)
式三番翁鑑 Shiki Sanban Okina Kagami ďsaka 1757/11 (ON)
大社結納三番続 ďyashiro Musubu no Sanban Tsuzuki Ky˘to 1757/11 (MI)
北野御縁起千本梅 Kitano no Goengi Senbon Ume Ky˘to 1757/11 (MI)
い華鬘由来 Tsunomoji Keman no Yurai Ky˘to 1757/11 (KT)
九十三騎醋曾我 Kujűsanki ďyose Soga Edo 1758/01 (IC)
源平千歳松 Genpei Chitose no Matsu ďsaka 1758/01 (ON)
翁草五色英 Okina Gusa Goshiki no Hanabusa ďsaka 1758/02 (KD)
木毎花相生鉢樹 Kigoto no Hana Aioi Hachinoki Edo 1758/11 (NA)
顔鏡桟敷嵩 Kaomise Sajikigadake Edo 1758/11 (IC)
赤沢源氏山 Akazawa Genjiyama Edo 1758/11 (MO)
四天王力くらべ Shitenn˘ Chikara Kurabe ďsaka 1758/11 (NK)
稀藤原系図 Arigatashi Fujiwara Keizu ďsaka 1758/11 (KD)
譽武者千里勝鬨 Homare Musha Senri no Kachidoki Ky˘to 1758/11 (MI)
稲荷宮殿入船嵐 Inari Yakata Irifune no Arashi Ky˘to 1758/11 (KT)
三拾石艠始 Sanjukkoku Yobune no Hajimari ďsaka 1758/12 (KD)
初買和田宴 Hatsugai Wada no Sakamori Edo 1759/01 (NA)
二十山蓬莱曾我 Hatachiyama H˘rai Soga Edo 1759/01 (IC)
けいせい花鳥山 Keisei Kach˘zan Ky˘to 1759/01 (MI)
嶋襲けいせい櫻 Shima Gasane Keisei Zakura Ky˘to 1759/01 (KT)
庭涼御前歌舞妓 Niwasuzumi Gozen Kabuki ďsaka 1759/07 (NK)
島原お國かぶき Shimabara Okuni Kabuki Ky˘to 1759/07 (MI)
龍戀闇淵 Kurikararyű Renbo no Fuchi Ky˘to 1759/07 (MI)
薑市顔鏡祭 Sh˘gaichi Kaomise Matsuri Edo 1759/11 (NA)
阿國染出世舞臺 Okunizome Shusse Butai Edo 1759/11 (IC)
時津風平家物語 Toki Tsukaze Heike Monogatari Edo 1759/11 (MO)
栄曾我吾妻丹前 Mibae Soga Azuma Tanzen ďsaka 1759/11 (NK)
福源氏壽巻 Saiwai Genji Ch˘kyű no Maki ďsaka 1759/11 (KD)
豊年都睦月儀式 H˘nen no Miyako Mutsuki no Kotobuki Ky˘to 1759/11 (MI)
萬代不易寶莱館 Bandai Fueki H˘rai Yakata Ky˘to 1759/12 (KT)
振分髪末廣源氏 Furiwakegami Suehiro Genji Edo 1760/01 (IC)
けいせい誓願鐘 Keisei Chikai no Kane Edo 1760/02 (MI)
けいせい桟敷嶽 Keisei Sajiki-ga-Dake Edo 1760/02 (MI)
曾我万年柱 Soga Mannen Bashira Edo 1760/03 (IC)
鐘入解脱衣 Kaneiri Gedatsu no Koromo Edo 1760/03 (IC)
梅紅葉伊達大關 Ume Momiji Date no ďkido Edo 1760/11 (IC)
聖代武徳弓勢鑑 Miyo no Butoku Yunzei Kagami Edo 1760/11 (MO)
三浦大助歳徳詣 Miura no ďsuke Toshitoku M˘de ďsaka 1760/11 (NK)
生如来金顔見世 Ikinyorai Kogane no Kaomise ďsaka 1760/11 (KD)
大嶋臺白狐聟入 ďshimadai Kitsune no Mukoiri Ky˘to 1760/11 (MI)
菊流國家太平記 Kiku Nagashi Kokka Taiheiki Ky˘to 1760/11 (KT)
けいせい勝尾寺 Keisei Kachiodera Ky˘to 1761/01 (KT)
間山女敵討 Ai no Yama Onna Katakiuchi Edo 1761/03 (NA)
日本花判官贔屓 Nihongahana H˘gan Biiki Edo 1761/11 (NA)
壮士故郷錦 Wakamusha Koky˘ no Nishiki Edo 1761/11 (IC)
神園生萬歳鉢木 Mison˘ Banzei no Hachinoki Edo 1761/11 (MO)
聖代武徳弓勢鑑 Miyo no Hana Yunzei Kagami ďsaka 1761/11 (NK)
惣追補使鎌倉鑑 S˘tsui Hoshi Kamakura Kagami ďsaka 1761/11 (KD)
人丸萬歳臺 Hitomaru Banzei no Utena Ky˘to 1761/11 (MI)
峯入嫩源氏 Mineiri Futaba Genji Ky˘to 1761/11
唐錦都雛形 Karanishiki Miyako no Hinagata Ky˘to 1761/12 (KT)
残雪曽我 Nokon no Yuki Katsuiro Soga Edo 1762/01 (IC)
戀花王梅若曾我 Koi Zakura Umewaka Soga Edo 1762/01 (MO)
けいせい鎌倉山 Keisei Kamakurayama Ky˘to 1762/01 (MI)
けいせい鐘懸松 Keisei Kanekake no Matsu Ky˘to 1762/01
曾我贔負日本櫻 Soga Biiki Nihon Zakura Edo 1762/02 (NA)
垣衣草千鳥紋日 Shinobu-gusa Chidori no Monpi Edo 1762/02 (NA)
けいせい紫雲山 Keisei Shiunzan Ky˘to 1762/02
御所櫻堀川夜討 Gosho Zakura Horikawa no Youchi ďsaka 1762/04 (NK)
戀八卦柱暦 Koi Hakke Hashira Goyomi ďsaka 1762/05 (KD)
竹箆太郎怪談記 Shippei Tar˘ Kaidanki ďsaka 1762/07 (KD)
梛葉伊豆形貌観 Nagi no Ha Izu no Sugatami Edo 1762/11 (NA)
競歌栄小町 Kisoe Uta Sakae Komachi Edo 1762/11 (IC)
東西我國梅屋敷 T˘zai T˘zai Wagakuni no Umeyashiki Edo 1762/11 (MO)
寶小槌手づま占 Uchide no Kozuchi Tezuma Urakata ďsaka 1762/11 (NK)
鉢木年代記 Hachinoki Nendaiki ďsaka 1762/11 (KD)
壽黄金蔵入 Tenka Taihei Kogane no Kurairi Ky˘to 1762/11 (MI)
井出玉川正平織 Ide no Tamagawa Sh˘hei Ori ďsaka 1762/12 (NK)
けいせい熊野山 Keisei Mitsunoyama Ky˘to 1763/01 (MI)
百千鳥大磯流通 Momo Chidori ďiso Gayoi Edo 1763/02 (NA)
封文榮曾我 Fűjibumi Sakae Soga Edo 1763/02 (IC)
奥州安達原 ďshű Adachi-ga-Hara Edo 1763/02 (MO)
音羽山戀慕飛泉 Otowayama Renbo no Taki Ky˘to 1763/02 (KT)
けいせい三国一 Keisei Sangoku Ichi Ky˘to 1763/04 (KT)
高野山蛇柳 K˘yasan Jayanagi Edo 1763/05 (NA)
大丈夫高館実記 Daij˘bu Takadachi Jikki Edo 1763/11 (NA)
四海涛和太平記 Shikai Nami Yawaragi Taiheiki Edo 1763/11 (IC)
梅水仙伊豆入船 Ume ya Suisen Izu no Irifune Edo 1763/11 (MO)
艶源平躑躅 Sakigake Genpei Tsutsuji ďsaka 1763/11 (NK)
勝鬨阿吽礎 Kachidoki Aun no Ishizue ďsaka 1763/11 (KD)
松竹梅大嶋臺 Sh˘chikubai ďshimadai Ky˘to 1763/11 (KT)
寶来山初日勝聲 H˘raisan Hatsuhi no Kachidoki Ky˘to 1763/11 (MI)
けいせい花城山 Keisei Hana no Shiroyama Ky˘to 1764/01 (MI)
けいせい鯉姿山 Keisei Koinariyama Ky˘to 1764/01 (KT)
人来鳥春告曾我 Hitokidori Harutsuge Soga Edo 1764/02 (NA)
誰袖粧曾我 Tagasode Yosooi Soga Edo 1764/02 (MO)
長崎丸山細見圖 Nagasaki Maruyama Saiken no Zu ďsaka 1764/03 (KD)
礼服襤褸錦 Hare Kosode Tsuzure no Nishiki ďsaka 1764/09 (NK)
織合襤褸錦 Oriawase Tsuzure no Nishiki ďsaka 1764/09 (KD)
吾妻花相馬内裡 Azuma no Hana S˘ma no Dairi Edo 1764/11 (NA)
若木花須磨初雪 Wakaki no Hana Suma no Hatsuyuki Edo 1764/11 (IC)
御製哉民恵 Gyosei Kanatami no Megumi Edo 1764/11 (MO)
龍宮城弓勢祝言 Tatsu no Miya Yunzei Kotobuki ďsaka 1764/11 (NK)
頼上増御見物様 Tanomi-agemasu Goken Butsusama Ky˘to 1764/11 (MI)
源平通寶丸 Genpei Tsűrikimaru Ky˘to 1764/11 (KT)
色上戸三組曾我 Iro J˘go Mikumi Soga Edo 1765/01 (IC)
けいせい高砂浦 Keisei Takasago no Ura Ky˘to 1765/02 (MI)
梶葉風座敷狂言 Kajiha Kaze Zashiki Ky˘gen Ky˘to 1765/07 (MI)
神樂謌雨乞小町 Kagura Uta Amagoi Komachi Edo 1765/11 (NA)
降積花二代源氏 Furitsumu Hana Nidai Genji Edo 1765/11 (IC)
蜘蛛絲梓弦 Kumo no Ito Azusa no Yumihari Edo 1765/11 (IC)
勝時榮源氏 Kachidoki Sakae Genji Edo 1765/11 (MO)
寶来山金礎 Takara-Kita-Yama Kogane no Ishizue Ky˘to 1765/11 (KT)
鬨曦扇 Kachidoki Asahi no ďgi Ky˘to 1765/11 (MI)
初鎧源氏譜 Hatsuyoroi Genji Monogatari ďsaka 1765/12 (NK)
街道一伊豆春駒 Kaid˘ Ichi Izu no Harugoma Edo 1766/01 (NA)
けいせい東雲櫻 Keisei Shinonome Zakura Ky˘to 1766/01 (MI)
けいせい比叡山 Keisei Miyako no Fuji Ky˘to 1762/01 (KT)
太平記忠臣講釈 Taiheiki Chűshin K˘shaku Edo 1766/02 (IC)
八百屋お七戀江戸染 Yaoya Oshichi Koi no Edozome Edo 1766/05 (NA)
本朝廿四孝 Honch˘ Nijűshik˘ ďsaka 1766/05 (NK)
金花凱陣荒武者 Kogane no Hana Kaijin Arasmusha Edo 1766/11 (NA)
東山殿劇場朔日 Higashiyama Dono Kabuki no Tsuitachi Edo 1766/11 (IC)
角文字伊豆入船 Tsuno Moji Izu no Irifune Edo 1766/11 (MO)
日本歌弦勢の矢車 Yamato Uta Hikime no Yaguruma ďsaka 1766/11 (NK)
往古大坂村在所由来 Mukashi Mukashi ďsaka to iu Zaisho no Yurai ďsaka 1766/11 (KD)
雪朝大紋日都福 Yuki no Asa Daimonjitsu Miyako no Fuku Ky˘to 1766/11 (MI)
厩戸君四天王寺供養 Umayadogimi Shitenn˘ji Kuy˘ Ky˘to 1766/11 (KT)
初商大見世曾我 Hatsu Akinai ďmise Soga Edo 1767/01 (NA)
曾我和曾我 Soga Yawaragi Soga Edo 1767/01 (IC)
皆寤百合若大臣 Mina Mezame Yuriwaka Daijin Edo 1767/01 (MO)
けいせい大内櫻 Keisei ďuchi Zakura Ky˘to 1767/01 (MI)
大阪日記盬長次郎 ďsaka Nikki Shio no Ch˘jir˘ ďsaka 1767/08 (KD)
宿無団七時雨傘 Yadonashi Danshichi Shigure no Karakasa Ky˘to 1767/09 (KT)
太平記賎振袖 Taiheiki Shizu no Furisode Edo 1767/11 (NA)
鵺重藤咲分勇者 Nue Shiged˘ Sakiwake Yűsha Edo 1767/11 (IC)
眞田与市磐土産 Sanada no Yoichi Banjaku no Iezuto Edo 1767/11 (MO)
四天王舞鶴扇子 Shitenn˘ Maizuru ďgi ďsaka 1767/11 (NK)
男女相性鑑 Danjo Aish˘ Kagami ďsaka 1767/11 (KD)
大黒天 Daikokuten Ky˘to 1767/11 (KT)
神勅壽鐡砧 Shinchoku Fukki no Kanatoko Ky˘to 1767/11
筆始曾我章 Fude Hajime Soga no Tamazusa Edo 1768/01 (NA)
けいせい節用集 Keisei Setsuy˘shű Ky˘to 1768/01 (KT)
けいせい桃山錦 Keisei Momoyama Nishiki Ky˘to 1768/02 (MI)
天竺徳兵衛古郷取揖 Tenjiku Tokubŕ Koky˘ no Torikaji Edo 1768/08 (NA)
今於盛末廣源氏 Ima o Sakari Suehiro Genji Edo 1768/11 (NA)
男山弓勢競 Otokoyama Yunzei Kurabe Edo 1768/11 (IC)
教草吉原雀 Oshiegusa Yoshiwara Suzume Edo 1768/11 (IC)
陸奥鵆名歌 Mutsuchidori Meika no Yumitori Edo 1768/11 (MO)
高名大福帳 K˘mei Daifukuch˘ ďsaka 1768/11 (NK)
新館生萬歳壽 Shin-yakata Banzei no Kotobuki ďsaka 1768/11 (KD)
縁結旭嶋臺 Enmusubi Asahi no Shimadai Ky˘to 1768/11
曾我愛護若松 Soga Moy˘ Aigo no Wakamatsu Edo 1769/01 (NA)
江戸花陽向曾我 Edo no Hana Wakayagi Soga Edo 1769/01 (IC)
関取千両幟 Sekitori Senry˘ Nobori Edo 1769/01 (MO)
けいせい廓金山 Keisei Sato no Kinzan Ky˘to 1769/01
桂川血汐丸太橋 Katsuragawa Chishio no Marutabashi Ky˘to 1769/05 (MI)
常花栄鉢樹 Kawaranu Hanasakae Hachinoki Edo 1769/11 (NA)
雪梅顔見勢 Mutsu no Hana Ume no Kaomise Edo 1769/11 (IC)
名高雲井弦 Na ni Takashi Kumoi no Yumihari Edo 1769/11 (MO)
寅能一天三略巻 Tora no Itten Sanryaku no Maki ďsaka 1769/11 (NK)
旭丸源氏鑑 Asahimaru Genji Kagami Ky˘to 1769/11
竜一天婦鯨 Tatsu no Itten Renri no Kachidoki Ky˘to 1769/11
鏡池俤曾我 Kagamigaike Omokage Soga Edo 1770/01 (NA)
富士雪会稽曾我 Fuji no Yuki Kaikei Soga Edo 1770/01 (IC)
けいせい通千鳥 Keisei Kayoi Chidori Ky˘to 1770/01
傾城廓陣幕 Keisei Sato no Jinmaku Ky˘to 1770/02
近江源氏先陣館 ďmi Genji Senjin Yakata ďsaka 1770/05 (NK)
敵討忠孝鑑 Katakiuchi Chűk˘ Kagami Edo 1770/06 (NA)
日高川入相花王 Hidakagawa Iriai Zakura Edo 1770/09 (MO)
けいせい阿波 Keisei Awa no Naruto Ky˘to 1770/09 (KT)
鵺森一陽的 Nue no Mori Ichiy˘ no Mato Edo 1770/11 (NA)
女夫菊伊豆着綿 Meoto Giku Izu no Kisewata Edo 1770/11 (IC)
都染妓王被 Miyako Zome Gi˘ Katsugi Edo 1770/11 (MO)
真一文字屋魁評判 Ma'ichimonjiya Sakigake Hy˘ban ďsaka 1770/11 (NK)
堺町曾我年代記 Sakaich˘ Soga no Nendaiki Edo 1771/01 (NA)
恵方曾我年々暦 Eh˘ Soga Nennen Goyomi Edo 1771/01 (MO)
桑名屋徳蔵入船物語 Kuwanaya Tokuz˘ Irifune Monogatari ďsaka 1771/01 (NK)
けいせい大江岸 Keisei ďe no Kishi Ky˘to 1771/01
朧月対染絹 Oborozuki Tsui no Someginu Edo 1771/03 (NA)
妹背山婦女庭訓 Imoseyama Onna Teikin Ky˘to 1771/03 (KT)
菊八重七人化粧 Kiku ha Yae Shichinin Gesh˘ Edo 1771/08 (MO)
倭花小野五文字 Kuni no Hana Ono no Itsumoji Edo 1771/11 (NA)
梅花嗣鉢木 Kono Hana Yotsugi no Hachinoki Edo 1771/11 (IC)
葺換月吉原 Fukikaete Tsuki no Yoshiwara Edo 1771/11 (MO)
中睦妖龍宮嶋臺 Temomutsumajiya Ryűgű no Shimadai ďsaka 1771/11 (NK)
元日壽年越 Ganjitsu Eiga no Toshikoshi ďsaka 1771/11 (KD)
萬代功源氏 Bandai Isaoshi Genji Ky˘to 1771/11 (MI)
都吉野帝閣 Miyako Yoshino Mikado no Takadono Ky˘to 1771/11 (KT)
春曾我明晴艸紙 Haru Soga Akebono no Z˘shi Edo 1772/01 (NA)
初曙鶏曾我 Hatsu Akebono Niwatori Soga Edo 1772/01 (MO)
振袖衣更着曾我 Furisode Kisaragi Soga Edo 1772/02 (IC)
けいせい櫻御殿 Keisei Sakura Goten Ky˘to 1772/01 (MI)
大鎧海老胴篠塚 ďyoroi Ebid˘ Shinozuka Edo 1772/11 (NA)
江戸容儀曳綱坂 Edo Katagi Hikeya Tsunazaka Edo 1772/11 (IC)
伊豆暦芝居元日 Izu Goyomi Shibai no Ganjitsu Edo 1772/11 (MO)
尾上菊五郎不登噺 Onoe Kikugor˘ no Baranu Banashi ďsaka 1772/11 (NK)
日本萬歳寶積山 Hi-no-Moto Banzei no H˘rai ďsaka 1772/11 (KD)
白梅源氏廓鉢木 Shiraume Genji Kuruwa no Hachinoki Ky˘to 1772/11 (KT)
大坂細工僕木像 ďsaka Zaiku Araki no Mokuz˘ Ky˘to 1772/11 (MI)
和田酒盛栄花鑑 Wada Sakamori Eiga Kagami Edo 1773/01 (NA)
色蒔繪曾我羽觴 Iro Makie Soga no Sakazuki Edo 1773/01 (MO)
江戸春名所曾我 Edo no Haru Meisho Soga Edo 1773/01 (IC)
日本第一和布刈神事 Nippon Daiichi Mekari no Shinji ďsaka 1773/02 (NK)
三扇雲井月 Mitsu ďgi Kumoi no Tsuki Edo 1773/08 (NA)
楓錦鳴神櫻 Momiji no Nishiki Narukami Zakura Edo 1773/09 (MO)
御摂勧進帳 Gohiiki Kanjinch˘ Edo 1773/11 (NA)
帰木曽樹毎初物 Kaeri Kiso Kigoto no Hatsumono Edo 1773/11 (IC)
初雪世界 Onna Aruji Hatsuyuki no Sekai Edo 1773/11 (MO)
大當百足山 Itari Yaitari Mukadeyama ďsaka 1773/11 (NK)
目出度討益 Medetai Uchimash˘ ďsaka 1773/11 (KD)
御誂染曾我雛形 Oatsuraezome Soga Hinagata Edo 1774/01 (NA)
結鹿子伊達染曾我 Yuiganoko Datezome Soga Edo 1774/01 (IC)
着衣始初買曾我 Kite Hajime Hatsugai Soga Edo 1774/01 (MO)
主誰戀山吹 Nushiyatare Koi no Yamabuki Edo 1774/03 (NA)
藍桔梗雁金五紋 Aigiky˘ Karigane Gomon ďsaka 1774/07 (KD)
顔鏡天岩戸 Kaomise Ama no Iwato Edo 1774/11 (NA)
児櫻十三鐘 Chigo Sakura Jűsangane Edo 1774/11 (IC)
一富玉盤顔見勢 Ichi no Tomi Tsuki no Kaomise Edo 1774/11 (MO)
潔楠噺 Isagiyoshi Kusunoki Banashi ďsaka 1774/11 (KD)
信太楪蓬莱曾我 Shida Yuzuriha H˘rai Soga Edo 1775/01 (MO)
其彩色七折扇子 Sono Saishiki Nanaori ďgi Edo 1775/01 (MO)
粂十相会傘 Kumetono Aiaigasa ďsaka 1775/01 (NK)
戀すてふ綸旨璋 Koi Such˘ Itoshi Nurebumi Ky˘to 1775/01
青柳曾我 Iromoy˘ Aoyagi Soga Edo 1775/02 (NA)
榮曾我神樂太鼓 Sakae Soga Kagura no Taiko Edo 1775/02 (IC)
垣衣戀写繪 Shinobu-gusa Koi no Utsushie Edo 1775/03 (NA)
競伊勢物語 Hade Kurabe Ise Monogatari ďsaka 1775/04 (NK)
置土産稲葉山松 Oki Miyage Inaba no Yamamatsu Edo 1775/09 (MO)
花相撲源氏張胆 Hana Zum˘ Genji Biiki Edo 1775/11 (NA)
四十八手戀所訳 Shijűhatte Koi no Showake Edo 1775/11 (NA)
親船太平記 Oyafune Taiheiki Edo 1775/11 (IC)
菊慈童酒宴岩屈 Kikujid˘ Shuen no Iwaya Edo 1775/11 (MO)
萬惠天目山 Gohiiki Tenmokuzan ďsaka 1775/11 (NK)
✪✪百物語 Hachitanashi Hyaku Monogatari ďsaka 1775/11 (KD)
梅繁昌鉢木 Kono Hana Sakae Hachinoki Ky˘to 1775/11
習写いろは舞臺 Shiki Utsushi Iroha Butai ďsaka 1775/12 (HI)
冠言葉曾我由縁 Kamuri Kotoba Soga no Yukari Edo 1776/01 (IC)
其兄弟富士姿視 Sono Ky˘dai Fuji no Sugatami Edo 1776/01 (MO)
戀娘昔八丈 Koi Musume Mukashi Hachij˘ Edo 1776/03 (NA)
巻返苗曾我 Maki Kaesu Mikari Soga Edo 1776/05 (MO)
桔梗染女占 Kiky˘zome Onna Urakata Edo 1776/07 (MO)
花吹雪富士菅笠 Hana Fubuki Fuji no Sugegasa Edo 1776/07 (MO)
和訓水滸傳 Yamato Kotoba Suikoden ďsaka 1776/07 (KD)
咲此花顔開 Sakuya Kono Hana no Kaomise Edo 1776/11 (NA)
姿花雪黒主 Sugata no Hana Yuki no Kuronushi Edo 1776/11 (IC)
百夜菊色の世中 Momo Yogiku Iro no Yo no Naka Edo 1776/11 (IC)
引連矢声太平記 Hikitsurete Yagoe Taiheiki Edo 1776/11 (MO)
殿憙戀歌占 Tono Gonomi Koi no Utaura Edo 1776/11 (NA)
源氏打出児槌 Genji Saik˘ Uchide no Kozuchi ďsaka 1776/11 (NK)
恵寶蔵山海名物 Eh˘gura Sankai Meisho ďsaka 1776/11 (KD)
遅宇治淀入船 Oso Uji Yodo no Irifune Ky˘to 1776/11
伊賀越乗掛合羽 Igagoe Norikake Gappa ďsaka 1776/12 (NK)
常磐春羽衣曾我 Tsukisenu Haru Hagoromo Soga Edo 1777/01 (IC)
けいせい宿直桜 Keisei Tonoi Zakura Ky˘to 1777/01 (IC)
伽羅先代萩 Meiboku Sendai Hagi ďsaka 1777/04 (NK)
天満宮菜種御供 Tenmangű Natane no Gokű ďsaka 1777/04 (KD)
奉納新田大明神 H˘n˘ Nitta Daimy˘jin Edo 1777/07 (MO)
将門冠初雪 Masakado Kanmuri no Hatsuyuki Edo 1777/11 (NA)
児華表飛入阿紫 Chigo Torii Tobiiri Kitsune Edo 1777/11 (IC)
夫婦酒替奴中仲 Meotozake Kawaranu Nakanaka Edo 1777/11 (IC)
従韓貢入船 Hito no Kuni Yori Mitsugi no Irifune Edo 1777/11 (MO)
大自在雷子寶貨 Daijizai Kaminari no Kodakara ďsaka 1777/11 (NK)
大入歌舞妓朔日 ďiri Kabuki no Tsuitachi ďsaka 1777/11 (KD)
けいせい素袍 Keisei Su˘ no Dairi ďsaka 1777/12 (NK)
けいせい博多織 Keisei Hakata Ori Ky˘to 1778/01 (MI)
國色和曾我 Kaid˘ Iro Yawaragi Soga Edo 1778/02 (NA)
金門五山桐 Kinmon Gosan no Kiri ďsaka 1778/04 (KD)
伊達競阿國劇場 Date Kurabe Okuni Kabuki Edo 1778/07 (NA)
胆雪栄鉢樹 Motomishi Yuki Sakae Hachinoki Edo 1778/11 (NA)
伊達錦対将 Date Nishiki Tsui no Yumitori Edo 1778/11 (MO)
時爾當代仙人鑑 Toki-ni T˘dai Sennin Kagami ďsaka 1778/11 (NK)
源平他問尽 Genpei Tatoezukushi ďsaka 1778/11 (KD)
蒙賢恩判官贔屓 Etari Kashikoshi Hangan Biiki Ky˘to 1778/11 (MI)
梅准東百官 Ume no Nazorae Azuma Hyakkan Ky˘to 1778/11 (KT)
御摂曾我 Gohiiki Nennen Soga Edo 1779/01 (NA)
江戸名所緑曾我 Edo Meisho Midori Soga Edo 1779/01 (MO)
大津繪所作事 ďtsue no Shosagoto ďsaka 1779/09 (KD)
歸花英雄太平記 Kaeribana Eiyű Taiheiki Edo 1779/11 (NA)
吾嬬森榮楠 Azuma no Mori Sakae Kusunoki Edo 1779/11 (IC)
倭歌競當世模様 Uta Kurabe T˘sei Moy˘ Edo 1779/11 (MO)
千集萬勢千箱賜 Senshű Banzei Chibako no Tamamono ďsaka 1779/11 (KD)
会稽吉慶原 Kaikei Kikkegawara Ky˘to 1779/11
都繁栄南枝開初 Miyako Han'ei Nanshi no Hiraki Hajime Ky˘to 1779/11
初紋日艶郷曾我 Hatsumonbi Kuruwa Soga Edo 1780/01 (NA)
梅暦曙曾我 Ume Goyomi Akebono Soga Edo 1780/01 (IC)
碁太平記白石噺 Go Taiheiki Shiraishi Banashi Edo 1780/04 (MO)
極翻錦壮貌 Kite Kaeru Nishiki no Wakayaka Edo 1780/11 (NA)
群高松雪旙 Mure Takamatsu Yuki no Shirahata Edo 1780/11 (IC)
時萌於江都初雪 Tokimekiya Oedo no Hatsuyuki Edo 1780/11 (MO)
もふもふよかろ丑御執達 M˘ M˘ Yokaro Ushi no Tamamono ďsaka 1780/11 (NK)
正八幡再来佐殿凱歌 Ujigami Sairai Sukedono no Kachidoki ďsaka 1780/11 (KD)
金銀星祭福蔵入 Hoshi Matsuri Fukki no Kurairi Ky˘to 1780/11
其噂菊旗挙 Sono Uwasa Kiku no Hataage Ky˘to 1780/11 (KT)
道行瀬川仇浪 Michiyuki Segawa no Adanami Edo 1781/03 (IC)
昔語二世俤 Mukashi Gatari Nise no Omokage ďsaka 1781/03 (NK)
四天王宿直着綿 Shitenn˘ Tonoi no Kisewata Edo 1781/11 (NA)
我背子戀の合槌 Waga Sekogakoi no Aizuchi Edo 1781/11 (NA)
昔男雪雛形 Mukashi Otoko Yuki no Hinagata Edo 1781/11 (IC)
荘雪三吉野 Sakikaese Yuki no Miyoshino Edo 1781/11 (MO)
天赦萬義経贔屓 Tensha Yorozu Yoshitsune Biiki ďsaka 1781/11 (KD)
新館富貴礎 Shin Yakata Fukki no Ishizue Ky˘to 1781/11 (KT)
敵討天下茶屋聚 Katakiuchi Tengajaya-mura ďsaka 1781/12 (KD)
七種粧曽我 Nanakusa Yosooi Soga Edo 1782/01 (NA)
隅田川柳伊達衣 Sumidagawa Yanagi no Dateginu Edo 1782/02 (IC)
染模様妹背門松 Some Moy˘ Imose no Kadomatsu ďsaka 1782/04 (NK)
助六所縁江戸櫻 Sukeroku Yukari no Edo Zakura Edo 1782/05 (IC)
伊達染仕形講釈 Datezome Shikata K˘shaku Edo 1782/07 (NA)
新曲高尾懺悔 Shinkyoku Takao Zange Edo 1782/07 (NA)
茲男仕引所 Koko ga Otoko no Tatehiki Tokoro Edo 1782/08 (MO)
濱真砂御伽草紙 Hama no Masago Otogi Z˘shi Edo 1782/09 (IC)
五代源氏貢振袖 Godai Genji Mitsugi no Furisode Edo 1782/11 (NA)
伊勢平氏榮花暦 Ise Heiji Eika Goyomi Edo 1782/11 (IC)
図乗多萬國渡海 Zu ni Notta Bankoku Tokai ďsaka 1782/11 (NK)
倭文字三才図会 Yamato Moji Sansai Zue ďsaka 1782/11 (KD)
五説経末広系図 Gosekky˘ Suehiro Keizu Ky˘to 1782/11
江戸花三升曾我 Edo no Hana Mimasu Soga Edo 1783/01 (NA)
其面影松櫻 Sono Omokage Matsu ni Sakura Edo 1783/02 (NA)
鏡山旧錦繪 Kagamiyama Koky˘ no Nishikie Edo 1783/04 (MO)
優然染座敷八景 Yűzenzome Zashiki Hakkei ďsaka 1783/08 (NK)
士花娘仇討 Buke no Hana Musume no Adauchi Edo 1783/09 (NA)
伊賀越道中双六 Igagoe D˘chű Sugoroku ďsaka 1783/09 (NK)
車懸奇軍配 Kuruma Gakari Tekuda no Gunbai Edo 1783/11 (IC)
小野照崎雪明晨 Ono no Terusaki Yuki no Akebono Edo 1783/11 (MO)
筆始観進帳 Fude Hajime Kanjinch˘ Edo 1784/01 (NA)
けいせい倭荘子 Keisei Yamato Z˘shi ďsaka 1784/01 (NK)
曾我娘長者 Soga Musume Ch˘ja Edo 1784/03 (NA)
桂川連理柵 Katsuragawa Renri no Shigarami ďsaka 1784/05 (NK)
隅田川続俤 Sumidagawa Gonichi no Omokage ďsaka 1784/05 (KD)
大商蛭子島 ďakinai Hiru-ga-Kojima Edo 1784/11 (NA)
曙艸峰天女嫁入 Sakura-ga-Mine Tennyo no Yomeiri Edo 1784/11 (MO)
重重人重小町桜 Jűni Hitoe Komachi Zakura Edo 1784/11 (KI)
狂乱雲井袖 Ky˘ran Kumoi no Sode Edo 1784/11 (KI)
積戀雪関扉 Tsumoru Koi Yuki no Seki no To Edo 1784/11 (KI)
弓勢金平嬢 Yunzei Konpira Musume ďsaka 1784/11 (KD)
國花大嶋臺 Kuni no Hana ďshimadai Ky˘to 1784/11
忍戀柳桂男 Shinobu Koi Yanagi ni Katsurao Edo 1785/01 (NA)
室町櫻舞臺 Muromachi Sakura no Butai Edo 1785/03 (NA)
三ツ人形彌生雛形 Mitsu Ningy˘ Yayoi no Hinagata Edo 1785/03 (NA)
鶊山姫捨松 Hibariyama Himesute Matsu ďsaka 1785/03 (KS)
名大坂高麗屋橋 Na ni ďsaka K˘raiya Bashi ďsaka 1785/05 (NK)
新版歌祭文 Shinpan Utazaimon ďsaka 1785/05 (NK)
稚馴染累詞 Osana Najimi Kasane Kotoba Edo 1785/09 (NA)
雪矯竹振袖源氏 Yuki Motsu Take Furisode Genji Edo 1785/11 (NA)
男山娘源氏 Otokoyama Furisode Genji Edo 1785/11 (KI)
四天王大江山入 Shitenn˘ ďe no Yamairi Edo 1785/11 (KI)
大飾壽曾我 ďkazari Kotobuki Soga Edo 1786/01 (KI)
室町嬬文章 Muromachi Onna Bunsh˘ Edo 1786/08 (KI)
高麗菊浮名色入 K˘rai Giku Ukina no Irozashi Edo 1786/09 (KI)
雲井花芳野壮士 Kumoi no Hana Yoshino no Wakamusha Edo 1786/11 (NA)
雪伊豆幡揚 Mutsu no Hana Izu no Hataage Edo 1786/11 (KI)
女武者菊千葉騎 Onna Musha Kiku no Sen'yoki Edo 1786/11 (MO)
如虎石橋富貴英 Neko Shakky˘ Fűki no Hanabusa ďsaka 1786/11 (NK)
神勅怳逢千種結 Shinchoku Niai no Enmusubi Ky˘to 1786/11
大銀杏根元曾我 ďich˘ Kongen Soga Edo 1787/01 (NA)
都鳥彌生渡 Miyakodori Yayoi no Watashi Edo 1787/03 (KI)
花来塒色鶏 Hana ni Kitsu Negura no Irodori Edo 1787/03 (KI)
大功真顕記 Taik˘ Shinkenki ďsaka 1787/03 (NK)
七襲東雛形 Nanae Ginu Azuma Hinagata Edo 1787/04 (KI)
紅葉実能中 Iromi Gusa Honni Yoi Naka Edo 1787/09 (KI)
雪視月花栄花鉢樹 Yukimizuki Eiga Hana no Hachinoki Edo 1787/11 (NA)
三庄睦花娵 Sanga no Sh˘ Mutsu no Hanayome Edo 1787/11 (KI)
兄弟群高松 Tsuranaru Edamure Takamatsu Edo 1787/11 (MO)
意馬心猿歳校顔 Masaru Medetaki Toshi no Kaomise ďsaka 1787/11 (NK)
大都會見取曾我 Sanga no Tsumidori Soga ďsaka 1787/12 (KD)
けいせい優曾我 Keisei Natori Soga Edo 1788/01 (KI)
傾城吾妻鑑 Keisei Azuma Kagami Edo 1788/02 (NA)
義臣傳読切講釈 Gishinden Yomikiri K˘shaku ďsaka 1788/02 (ON)
世話料理八百屋献立 Sewa Ry˘ri Yaoya Kondate ďsaka 1788/03 (KD)
彦山権現誓助剣 Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi Ise 1788/05
高尾宮本地開帳 Takao no Miya Honji Kaich˘ Edo 1788/08 (KI)
唐相撲花江戸方 T˘zum˘ Hana no Edogata Edo 1788/11 (NA)
戻駕色相肩 Modori Kago Iro ni Aikata Edo 1788/11 (NA)
源氏再興黄金橘 Genji Saik˘ Kogane no Tachibana Edo 1788/11 (IC)
人呼雪主迎 Hito Yobu Yuki Aruji no Machiuke Edo 1788/11 (MO)
歳叶酉新興 Toshi-ni Kan˘ Tori-ga-Saik˘ ďsaka 1788/11 (NK)
古参役者顔見世 Inari Yakusha Kaomise ďsaka 1788/11 (KD)
京陽気源顔見世 Tokiwa Ich˘ Genji no Kaomise Ky˘to 1788/11
江戸富士陽曾我 Edo Fuji Wakayagi Soga Edo 1789/01 (NA)
浮名の色粽 Ukina no Irochimaki Edo 1789/01 (NA)
戀便假名書曾我 Koi no Yosuga Kanagaki Soga Edo 1789/01 (IC)
万年草妹背振袖 Mannengusa Imose no Furisode Ky˘to 1789/Fall
小町村芝居正月 Komachi-mura Shibai no Sh˘gatsu Edo 1789/11 (NA)
花御江戸将門祭 Hana no Oedo Masakado Matsuri Edo 1789/11 (IC)
顔見世千種睦美 Kaomise Chigusa Musubi ďsaka 1789/11 (KD)
鎌倉比事青砥銭 Kamakura Hiji Aoto Zeni ďsaka 1789/12 (KD)
春錦伊達染曾我 Haru no Nishiki Datezome Soga Edo 1790/01 (NA)
けいせい蕗嶋臺 Keisei Fuki no Shimadai ďsaka 1790/02 (KD)
花土産木母寺由来 Hana Miyage Mokuboji no Yurai Edo 1790/03 (IC)
嬌柳朧黒髪 Tao Yanagi Oboro no Kurokami Edo 1790/03 (IC)
忠孝両国織 Chűk˘ Ry˘goku Ori Edo 1790/07 (NA)
敵討千手護助剣 Katakiuchi Senju no Sukedachi ďsaka 1790/08 (NK)
狭夜中山寵釣鐘 Sayo no Nakayama Hiiki no Tsurigane Edo 1790/11 (NA)
岩磐花峰楠 Iwao no Hana Mine no Kusunoki Edo 1790/11 (IC)
勧進帳 Daidanna Kanjinch˘ Edo 1790/11 (KW)
春世界艶麗曾我 Haru no Sekai Nigiwai Soga Edo 1791/01 (NA)
対面花春駒 Taimen Hana no Harukoma Edo 1791/01 (NA)
春色江戸繪曾我 Shunshoku Edoe Soga Edo 1791/01 (IC)
初緑幸曾我 Hatsu Midori Saiwai Soga Edo 1791/02 (KW)
女達高麗屋嶋 Onna Date K˘raiya Shima Edo 1791/05 (KW)
いろは假名四十七訓 Iroha Gana Shijűshichi Moji ďsaka 1791/09 (KD)
二代源氏押強弓 Nidai Genji Oshi no G˘kyű Edo 1791/11 (NA)
振袖酒呑童子 Furisode Shuten D˘ji ďsaka 1791/11 (NK)
風流大江山 Fűryű ďeyama ďsaka 1791/11 (NK)
けいせい忍術池 Keisei Shinobazu-ga-Ike ďsaka 1791/11 (KD)
隅田川戯場縁日 Sumidagawa Shibai no Ennichi Edo 1792/01 (NA)
若紫江戸子曾我 Wakamurasaki Edokko Soga Edo 1792/01 (IC)
三重帯花の潤色 Mie no Obi Hana no Iroage Edo 1792/03 (IC)
杜若七重染衣 Kakitsubata Nanae no Someginu Edo 1792/04 (IC)
四十七染井鉢植 Shijűshichi Somei no Hachiue Edo 1792/05 (IC)
菊伊達大門 Koganegiku Date no ďkido Edo 1792/11 (IC)
大船盛鰕顔見勢 ďfuna Moriebi no Kaomise Edo 1792/11 (KW)
人心叶戯場 Hito no Kokoro-ni Kan˘ Kaomise ďsaka 1792/11 (KD)
御前懸相撲曾我 Gozen Gakari Sum˘ Soga Edo 1793/01 (KW)
けいせい楊柳櫻 Keisei Yanagi Zakura ďsaka 1793/01 (NK)
貢曾我富士着綿 Mitsugi Soga Fuji no Kisewata Edo 1793/02 (IC)
東海道戀関札 T˘kaid˘ Koi no Sekifuda ďsaka 1793/04 (NK)
英名鏃五郎 Eimei Ya no Ne Gor˘ Edo 1793/04 (KW)
時鳥夢路戀 Hototogisu Yumeji no Koi Edo 1793/04 (KW)
京土産名所井筒 Ky˘ Miyage Meisho Izutsu ďsaka 1793/05 (NK)
月顔最中名取種 Tsuki no Kao Monaka no Natorigusa Edo 1793/08 (KW)
植木屋 Uekiya Ky˘to 1793/09 (KH)
優美軍配都陣取 Yasa Gunbai Miyako no Jintori Edo 1793/11 (MY)
花麗源氏花咲門 Nigiwai Genji Hana Saku Mon Edo 1793/11 (KW)
松太夫雪伊達染 Matsu no Tayű Yuki no Datezome Edo 1793/11 (KI)
黄金益米太郎狐 Kogane Masu Yonetar˘ Gitsune ďsaka 1793/11 (NK)
御曳花愛敬曾我 Gohiiki no Hana Aiky˘ Soga Edo 1794/01 (KW)
けいせい青陽 Keisei Haru no Tori ďsaka 1794/01 (KD)
島廻戯聞書 Shima Meguri Uso no Kikigaki ďsaka 1794/02 (NK)
花菖蒲文禄曽我 Hana Ayame Bunroku Soga Edo 1794/05 (MY)
五大力戀緘 Godairiki Koi no Fűjime Ky˘to 1794/05 (NI)
二本松陸奥生長 Nihon Matsu Michinoku Sodachi Edo 1794/07 (KW)
神霊矢口渡 Shinrei Yaguchi no Watashi Edo 1794/08 (KI)
鎌倉三代記 Kamakura Sandaiki ďsaka 1794/09 (KD)
松貞婦女楠 Matsu no Misao Onna Kusunoki Edo 1794/11 (KW)
男山御江戸盤石 Otokoyama Oedo no Ishizue Edo 1794/11 (KI)
閏訥子名歌誉 Uru˘ Tosshi Meika no Homare Edo 1794/11 (MY)
奉千筐玉賜 Tatematsuru Chibako no Tamamono ďsaka 1794/11 (KD)
注連餝吉例曾我 Shimekazari Kichirei Soga Edo 1795/01 (KW)
時今廓花道 Toki ha Ima Kuruwa no Hanamichi Edo 1795/03 (KI)
嫗山姥 Komochi Yamanba ďsaka 1795/03 (KD)
蓬葺軒玉水 Yomogi Fukunoki no Tamamizu Edo 1795/05 (KI)
福牡丹吾妻内裡 Fuku Botan Azuma Dairi Edo 1795/11 (KW)
源平柱礎暦 Genpei Hashira Goyomi Edo 1795/11 (KI)
帰花雪義経 Kaeribana Yuki no Yoshitsune Edo 1795/11 (MY)
魁鎗東海硯 Ichiban Yari T˘kai Suzuri ďsaka 1795/11 (KD)
始開南枝英 Hajimete Hiraku Nanshi no Hanabusa Ky˘to 1795/11 (MI)
曾我福帳 Soga Daifukuch˘ Edo 1796/01 (KI)
隅田春妓女容性 Suda no Haru Geisha Katagi Edo 1796/01 (KI)
江戸花赤穂塩竃 Edo no Hana Ak˘ no Shiogama Edo 1796/04 (KI)
伊勢音頭戀寝刃 Ise Ondo Koi no Netaba ďsaka 1796/07 (KD)
敵討安栄録 Katakiuchi An'eiroku ďsaka 1796/09 (KD)
蛭子大黒恵蔵入 Ebisu Daikoku Megumi no Kurairi Ky˘to 1796/10 (MI)
厳島雪顔見世 Itsukushima Yuki no Kaomise Edo 1796/11 (KW)
清和二代大寄源氏 Seiwa Nidai ďyose Genji Edo 1796/11 (MY)
銀積松行平 Ginsekai Matsu ni Yukihira Edo 1796/11 (KI)
東輝旭面箱 Yama Katsura Asahi no Menbako Ky˘to 1796/11
江戸春吉例曾我 Edo no Haru Kichirei Soga Edo 1797/01 (MY)
富士見里和曾我 Fuji Miru Sato Yawaragi Soga Edo 1797/01 (KW)
大注連曾我門松 ďkazari Soga no Kadomatsu Edo 1797/01 (KI)
関取菖蒲綿 Sekitori Sh˘bu no Katabira Edo 1797/05 (KW)
藍桔梗雁金小紋 Aigiky˘ Karigane Komon Edo 1797/05 (KI)
出世握虎軍配鑑 Shusse Yakko Gunbai Kagami Edo 1797/07 (MY)
会稽櫓錦木 Kaikei Koky˘ no Nishikigi Edo 1797/11 (NA)
雪女譜鉢木 Yuki Onna Keizu no Hachinoki Edo 1797/11 (KI)
宮参結神垣 Miya Mairi Musubi no Kamigaki Edo 1797/11 (KI)
時勢万両橘 Mote Hayasu Manry˘ no Tachibana ďsaka 1797/11 (KD)
刎込午戯場 Hanekonda Uma no Kaomise ďsaka 1797/11 (WA)
楠雪都 Nanboku Yuki no Miyako Ky˘to 1797/11 (MI)
富岡戀山開 Tomioka Koi no Yamabiraki Edo 1798/01 (KI)
猿曳門出諷 Sarumawashi Kadode no Hitofushi ďsaka 1798/07 (KD)
入船信田出来秋 Irifune Shinoda no Dekiaki Edo 1798/08 (NA)
沍山路菊月 Saetari Yamaji no Kikuzuki Edo 1798/09 (IC)
両顔月姿繪 Futa Omote Tsuki no Sugatae Edo 1798/09 (MO)
花三升吉野深雪 Hana to Mimasu Yoshino no Miyuki Edo 1798/11 (NA)
花櫓橘系図 Hanayagura Tachibana Keizu Edo 1798/11 (IC)
太平記御貢船諷 Taiheiki Mitsugi no Funauta Edo 1798/11 (MO)
金花源氏魁 Kogane Bana Genji no Sakigake ďsaka 1798/11 (NK)
大紋日花街曾我 ďmonbi Kuruwa Soga Edo 1799/01 (IC)
女文字筆陸 Onna Moji Fude no Michinoku Edo 1799/07 (IC)
紅楓秋葉話 Karanishiki Akiba Monogatari ďsaka 1799/09 (KD)
為朝射親船 Tametomo Yumiya no Oyafune Edo 1799/11 (NA)
雪世界 Utsukushiki Yuki no Sekai Edo 1799/11 (IC)
八百八瓢箪笄 Happyakuch˘ Hisago no Kanzashi Edo 1799/11 (MO)
弓勢通矢車 Yunzei T˘ri Yaguruma ďsaka 1799/11 (KD)
富士三升幸曾我 Fuji o Mimasu Saiwai Soga Edo 1800/01 (NA)
梅薫誉曾我 Ume Kaoru Homare Soga Edo 1800/01 (IC)
けいせい花山崎 Keisei Hana no Yamazaki ďsaka 1800/01 (KD)
樓門五山桐 Sanmon Gosan no Kiri Edo 1800/02 (IC)
俊寛双面影 Shunkan Futatsu Omokage Edo 1800/03 (NA)
俤娘道成寺 Omokage Musume D˘j˘ji ďsaka 1800/01 (KD)
源氏雲黄金隈取 Genji Kumo Kogane no Kumadori Edo 1800/11 (NA)
生茂浪溶渦 Oishigeru Nami no Une Une Edo 1800/11 (IC)
戻橋綱顔鏡 Modoribashi Tsuna-ga-Kaomise Edo 1800/11 (KW)
通花街馴初曾我 Kayoi Kuruwa Naresome Soga Edo 1801/01 (IC)
的當歳初寅曾我 Ataridoshi Hatsutora Soga Edo 1801/01 (KW)
接合北国梅 Tsugiawase Koshiji no Ume ďsaka 1801/01 (NK)
箱根靈験躄仇討 Hakone Reigen Izari no Adauchi Ky˘to 1801/09 (KT)
伊達飾対鶴 Date D˘gutsui no ďtori Edo 1801/11 (NA)
男哉婦将門 Otoko Narikeri Onna Masakado Edo 1801/11 (IC)
名歌徳三升玉垣 Meika no Toku Mimasu no Tamagaki Edo 1801/11 (KW)
梅水仙色抗 Ume ni Suisen Iro no Udezuku Edo 1801/11 (KW)
巫の鈴俄振袖 Miko no Suzu Niwaka no Furisode Edo 1801/11 (KW)
大塔宮朝日凱歌 ďt˘ no Miya Asahi no Kachidoki ďsaka 1801/11 (NK)
初舞臺陽向曾我 Hatsubutai Wakayagi Soga Edo 1802/01 (NA)
けいせい美鳥林 Keisei Midori no Hayashi ďsaka 1802/01 (KD)
越路花御江戸俠 Koshiji no Hana Oedo no Torideki Edo 1802/11 (NA)
當奥州壷碑 Toki-ni ďshű Tsubo no Ishibumi Edo 1802/11 (IC)
東金草浪花着綿 Azuma Giku Naniwa no Kisewata ďsaka 1802/11 (NK)
花御利生鉢木 Kareki-ni Hana Gorish˘ Hachinoki Edo 1803/11 (NA)
初雪物見松 Mutsu no Hana Monomi no Matsu Edo 1803/11 (IC)
大和錦吉野内裏 Yamato Nishiki Yoshino Dairi Edo 1803/11 (KW)
相続石橋山 S˘zoku Ishibashiyama ďsaka 1803/11 (NK)
初櫓金幔幕 Hatsu Yagura Kogane no Manmaku ďsaka 1803/11 (KD)
敵討丹波噂 Katakiuchi Tanba no Uwasa ďsaka 1804/03 (KD)
天竺徳兵衛韓噺 Tenjiku Tokubŕ Ikoku Banashi Edo 1804/07 (KW)
菊相撲爵定 Kiku Zum˘ Mikurai Sadame Edo 1804/11 (NA)
顔観玉簾雪故郷 Mishi Tamadare Yuki no Furusato Edo 1804/11 (IC)
四天王楓江戸粧 Shitenn˘ Momiji no Edoguma Edo 1804/11 (KW)
當歳牛屓稲 Minoriyoshi Kane no Naruki ďsaka 1804/11 (NK)
一陽扇勝鬨 Ichiy˘ ďgi no Kachidoki Ky˘to 1804/11 (KT)
戀詣清水櫻 Koi M˘de Kiyomizu Zakura ďsaka 1805/01 (KD)
清和源氏二代將 Seiwa Genji Nidai no Yumitori Edo 1805/11 (NA)
けいせい吉野鐘 Keisei Yoshino no Kane Edo 1805/11 (IC)
蝶花形戀聟源氏 Ch˘ Hanagata Koi Muko Genji Edo 1805/11 (KW)
念力箭立杉 Nenriki Sendachi no Sugi Edo 1806/01 (NA)
梅柳魁曾我 Ume Yanagi Sakigake Soga Edo 1806/01 (IC)
三津譽会稽曾我 Mitsu no Homare Kaikei Soga Edo 1806/01 (KW)
いろは歌譽櫻花 Iroha Uta Homare no Meiboku ďsaka 1806/01 (KD)
胆花雪陸奥 Kawaranu Hana Yuki no Michinoku Edo 1806/11 (NA)
壮平家物語 Wakazakari Heike Monogatari Edo 1806/11 (IC)
大坂好曦寶 ďsakazuki Asahi no H˘rai ďsaka 1806/12 (KD)
けいせい高砂松 Keisei Takasago no Matsu ďsaka 1807/01 (KD)
橘盤代曾我 Tokoyo no Hana Bandai Soga Edo 1807/03 (IC)
近頃河原達引 Chikagoro Kawara no Tatehiki ďsaka 1807/04 (IG)
柵自来也談 Yaemusubi Jiraiya Monogatari ďsaka 1807/09 (KD)
会稽雪木下 Kaikei Yuki no Konoshita Edo 1807/11 (NA)
雪八島凱陣 Kigoto no Hana Yashima Kaijin Edo 1807/11 (IC)
万代不易戯場始 Bandai Fueki Shibai no Hajimari Edo 1807/11 (KW)
月梅和曾我 Tsuki no Ume Yawaragi Soga Edo 1808/01 (IC)
八陣守護城 Hachijin Shugo no Honj˘ Ky˘to 1808/03 (KT)
清水清玄廓室曙 Kiyomizu Seigen Iori no Akebono Ky˘to 1808/05 (KT)
彩入御伽艸 Eiri Otogi Z˘shi Edo 1808/06 (IC)
増補躄仇討 Z˘ho Izari no Adauchi Edo 1808/07 (NA)
時桔梗出世請状 Toki-mo Kiky˘ Shusse no Ukej˘ Edo 1808/07 (IC)
清水清玄誓約櫻 Kiyomizu Seigen Chikai no Sakura ďsaka 1808/07 (NK)
国訛嫩笈摺 Kuni Namari Futaba no Oizuru ďsaka 1808/07 (IG)
廓文章 Kuruwa Bunsh˘ Edo 1808/10 (NA)
御摂恩賀仙 Gohiiki Onga no Shimadai Edo 1808/11 (NA)
松二代源氏 Irosoyuru Nidai Genji Edo 1808/11 (IC)
花菊見雪楠 Hana to Mitsu Yuki no Kusunoki Edo 1808/11 (MO)
嶋巡月弓張 Shima Meguri Tsuki no Yumihari ďsaka 1808/11 (NK)
御贔屓新玉曾我 Gohiiki Aratama Soga Edo 1809/01 (MO)
其往昔戀江戸染 Sono Mukashi Koi no Edo-zome Edo 1809/03 (MO)
邯鄲薗菊蝶 Kantan Sono no Kikuch˘ Edo 1809/09 (NA)
奥州牧雪驪 ďshű Dachiyuki no Kurogoma Edo 1809/11 (NA)
貞操花鳥羽戀塚 Misao no Hana Toba no Koizuka Edo 1809/11 (IC)
四天王嫩功 Shitenn˘ Futaba no Isaoshi Edo 1809/11 (MO)
景色会稽山 Keishoku Yuki-miru Yama ďsaka 1809/11 (KD)
江戸春御摂曾我 Edo no Haru Gohiiki Soga Edo 1810/01 (NA)
心謎解色絲 Kokoro no Nazo Toketa Iroito Edo 1810/01 (IC)
けいせい廓船諷 Keisei Sato no Funauta ďsaka 1810/01 (KD)
繪本合法衢 Ehon Gapp˘-ga-Tsuji Edo 1810/05 (IC)
復新三組盃 Mata Atarashiku Mitsu no Sakazuki Edo 1810/09 (IC)
雪月花黒主 Yuki to Tsuki Hana no Kuronushi Edo 1810/11 (NA)
四天王櫓礎 Shitenn˘ Yagura no Ishizue Edo 1810/11 (IC)
物見車雪高樓 Monomi Guruma Yuki no Takadono Edo 1810/11 (MO)
銀杏鶴曾我 Sakaich˘ Maizuru Soga Edo 1811/01 (NA)
陬蓬莱曾我 Mutsumashizuki H˘rai Soga Edo 1811/01 (IC)
臺賀榮曾我 Shinbutai Sakae Soga Edo 1811/02 (MO)
織合安栄録 Oriawase An'eiroku Ky˘to 1811/02 (MI)
年々歳々砂石川 Nennen Saisai Masago no Ishikawa Edo 1811/03 (NA)
遅桜手爾葉七字 Osozakura Teniha no Nana Moji Edo 1811/03 (NA)
七枚続花の姿繪 Shichimai Tsuzuki Hana no Sugatae Edo 1811/03 (IC)
玉藻前尾花錦繪 Tamamo-no-Mae Obana no Nishiki Edo 1811/07 (IC)
謎帶一寸徳兵衛 Nazo no Obi Chotto Tokubŕ Edo 1811/07 (IC)
吾嬬花岩井内裡 Azuma no Hana Iwai no Dairi Edo 1811/11 (NA)
名高冨士根曾我 Na-ni Takaki Fuji-ga-Ne Soga Edo 1812/01 (NA)
再春菘種蒔 Mata Kuru Haru Suzuna no Tanemaki Edo 1812/09 (NA)
江戸櫻恩潤高徳 Edo Zakura Megumi no Takanori Edo 1812/11 (NA)
御摂恵雨乞 Gohiiki Megumi no Amagoi Edo 1812/11 (IC)
雪吉野恵木顔鏡 Yukimo Yoshino Kigoto no Kaomise Edo 1812/11 (MO)
翻錦鶴翼袖 Hirugaesu Nishiki no Tamoto ďsaka 1812/11 (NK)
姉妹達大礎 Ane Im˘to Date no ďkido ďsaka 1813/01 (KD)
四季詠寄三大字 Shiki no Nagame Yosete Mitsudaiji Edo 1813/03 (NA)
於染久松色讀販 Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri Edo 1813/03 (IC)
閏茲姿八景 Mata Koko-ni Sugata Hakkei Edo 1813/06 (MO)
長柄長者黄鳥墳 Nagara Ch˘ja Uguisu Zuka Ky˘to 1813/09 (MI)
群衆坂東頌 Okud˘sha Band˘ Junrei Edo 1813/11 (NA)
戻橋背御摂 Modoribashi Senani Gohiiki Edo 1813/11 (IC)
廂春嫩万歳 Kabuki no Haru Futaba Manzai Edo 1813/11 (IC)
御贔屓繋馬 Gohiiki Tsunagi Uma Edo 1813/11 (MO)
御贔屓延年曾我 Gohiiki Ennen Soga Edo 1814/01 (NA)
正札附根元草摺 Sh˘fudatsuki Kongen Kusazuri Edo 1814/01 (MO)
隅田川花御所染 Sumidagawa Hana no Goshozome Edo 1814/03 (IC)
都鳥名所渡 Miyakodori Meisho no Watashi Edo 1814/03 (IC)
倣三升四季俳優 Manete Mimasu Shiki no Wazaogi Edo 1814/05 (IC)
二人聟位定 Ninin Muko Mikurai Sadame Edo 1814/11 (NA)
世界花菅原傳授 Sekai no Hana Sugawara Denju Edo 1814/11 (IC)
冬至牡丹雪陣幕 Fuyu Botan Yuki no Jinmaku Edo 1814/11 (MO)
振分髪眞鳥實記 Furiwakegami Matori Jikki ďsaka 1815/04 (NK)
増補富士見西行 Z˘ho Fujimi no Saigy˘ Edo 1815/01 (IC)
今様須磨写繪 Imay˘ Suma no Utsushie Edo 1815/05 (IC)
時今摂握虎 Toki-ha Ima Gohiiki Yakko Edo 1815/05 (KW)
杜若艶色紫 Kakitsubata Iro mo Edozome Edo 1815/05 (KW)
大経師昔暦 Daiky˘ji Mukashi Goyomi Nagoya 1815/05 (SJ)
慙紅葉汗顔見勢 Haji Momiji Ase no Kaomise Edo 1815/07 (KW)
敵討浦朝霧 Katakiuchi Ura no Asagiri ďsaka 1815/09 (NK)
四天王御江戸鏑 Shitenn˘ Oedo no Kaburaya Edo 1815/11 (NA)
大和名所千本櫻 Yamato Meisho Senbon Zakura Edo 1815/11 (KW)
比翼蝶春曾我菊 Hiyoku no Ch˘ Haru no Soga Giku Edo 1816/01 (NA)
其小唄夢廓 Sono Kouta Yume mo Yoshiwara Edo 1816/01 (NA)
容加富士根曾我 Nazoraete Fuji-ga-Ne Soga Edo 1816/01 (KW)
園雪戀組題 Sono no Yuki Koi no Kumidai ďsaka 1816/02 (NK)
賜助御贔屓 Tasuketamae Kami no Manimani Edo 1816/03 (KI)
油商人廓話 Aburauri Kuruwa Monogatari ďsaka 1816/08 (NK)
不破名護屋雪 Fuwa Nagoya Yuki no Dategasa Edo 1816/11 (NA)
清盛榮花臺 Kiyomori Eiga no Utena Edo 1816/11 (KW)
敵討襤褸錦 Katakiuchi Tsuzure no Nishiki Ky˘to 1816/11 (KT)
木挽町曾我賜物 Kobiki-ch˘ Soga no Tamamono Edo 1817/01 (KW)
桜姫東文章 Sakura Hime Azuma Bunsh˘ Edo 1817/03 (KW)
花雪和合太平記 Hana to Yuki Wag˘ Taiheiki Edo 1817/11 (NA)
東鑑写錦繪 Azuma Kagami Utsusu Nishikie Ky˘to 1817/11 (MI)
曽我曲輪日記 Nennen Soga Kuruwa Nikki Edo 1818/01 (NA)
其姿花図繪 Sono Sugata Hana no Utsushie Edo 1818/04 (NA)
伊勢平氏摂神風 Ise Heiji Hiiki no Kamikaze Edo 1818/11 (NA)
四天王産湯玉川 Shitenn˘ Ubuyu no Tamagawa Edo 1818/11 (TM)
けいせい花都遊 Keisei Miyako Meguri ďsaka 1819/01 (NK)
助六曲輪菊 Sukeroku Kuruwa no Momoyogusa Edo 1819/03 (NA)
勢州阿漕浦 Seishű Akogi-ga-Ura Edo 1819/09 (NA)
御名残押繪交帳 Onagori Oshie no Mazebari Edo 1819/09 (NA)
花艶和黒主 Hana no Iro Yatsushi Kuronushi Edo 1819/11 (NA)
七小町櫓雫 Nana Komachi Yagura no Amagoi Edo 1819/11 (TM)
奴江戸花鎗 Yakko Yakko Edo no Hanayari Edo 1819/11 (KW)
三升猿曲舞 Shikakubashira Saru no Kusemai Edo 1819/11 (KW)
増補艶色賦 Z˘ho Koi no Shiranami Ky˘to 1819/11 (MI)
陬曾我門松 Tama no Haru Soga no Kadomatsu Edo 1820/01 (KW)
桜舞臺幕伊達染 Sakura Butai Maku no Datezome Edo 1820/03 (TM)
月雪花名残文臺 Setsugekka Nagori no Bundai Edo 1820/09 (NA)
猿若瓢軍配 Saruwaka Hisago no Gunbai Edo 1820/11 (NA)
花紅葉仕農工商 Hana Momiji Shin˘ K˘sh˘ Edo 1820/11 (TM)
伊勢平氏額英幣 Ise Heiji Ume no Mitegura Edo 1820/11 (KW)
菊宴月白浪 Kiku no En Tsuki no Shiranami Edo 1821/09 (KW)
花相撲桟敷賀當 Hana Zum˘ Sajiki Gatake Edo 1821/11 (NA)
何種龜顔触 Nani o Tanete Ukiki no Kaobure Edo 1821/11 (IC)
松柏鶯曾我 Midori no Hana Harutsuge Soga Edo 1822/02 (KW)
鐘淵戯場故 Kane-ga-Fuchi Kabuki no Furugoto Edo 1822/03 (NA)
須磨都源平躑躅 Suma no Miyako Genpei Tsutsuji ďsaka 1822/05 (IG)
御摂東百宦 Gohiiki Azuma Hyakkan Edo 1822/11 (NA)
御贔屓竹馬友達 Gohiiki Tsuwamono no Majiwari Edo 1822/11 (IC)
花櫓和国凱 Hanayagura Wakoku no Kachidoki Edo 1822/11 (MO)
市原野月眺 Ichiharano Tsuki no Nagame Edo 1822/12 (IC)
初夢曾我宝入船 Hatsuyume Soga Takara no Irifune Edo 1823/01 (MO)
浮世柄比翼稲妻 Ukiyozuka Hiyoku no Inazuma Edo 1823/03 (IC)
大和い手向五字 Yamato Gana Tamuke no Itsumoji Edo 1823/03 (MO)
子日小松曳 Ne-no-Hi no Komatsu-hiki Edo 1823/03 (MO)
上巳雛櫻狩 J˘mi no Hina no Sakuragari Edo 1823/03 (MO)
端午粧人形 Tango no Kazari Ningy˘ Edo 1823/03 (MO)
七夕星祭祀 Tanabata no Hoshi Matsuri Edo 1823/03 (MO)
重陽菊花傘 Ch˘y˘ Kiku no Hanagasa Edo 1823/03 (MO)
初夢曾我宝入船 Chűshingura Netsugi no Ishizue Edo 1823/08 (MO)
還木曾菊族 Kaeri Giso Kiku no Hitomure Edo 1823/11 (NA)
大和大和花山樵 Yama Mata Yama Hana no Yamagatsu Edo 1823/11 (IC)
御慶曾我扇 Kadoreisha Soga no Toshidama Edo 1824/01 (NA)
假手曾我富士樂 Kanade Soga Nezashi no Fujigane Edo 1824/01 (IC)
倭假名平家物語 Yamatogana Heike Monogatari Edo 1824/11 (NA)
男山恵源氏 Otokoyama Toritate Genji Edo 1824/11 (KW)
皐富士曾我初夢 Satsuki no Fuji Soga Hatsuyume Edo 1825/01 (IC)
東海道四谷怪談 T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan Edo 1825/07 (NA)
盟三五大切 Kamikakete Sango Taisetsu Edo 1825/09 (NA)
鬼若根元臺 Oniwaka Kongen Butai Edo 1825/11 (NA)
東内裡劇場正月 Azuma Dairi Kabuki no Sh˘gatsu Edo 1825/11 (IC)
梅浪花早咲源氏 Ume no Naniwa Hayazaki Genji ďsaka 1825/11 (KD)
けいせい伊達抄 Keisei Date no Kikigaki ďsaka 1826/01 (KD)
再茲歌舞妓花轢 Mata Koko-ni Kabuki no Hanadashi Edo 1826/06 (IC)
哥へす哥へす余波大津繪 Kaesu Gaesu Onagori no ďtsue Edo 1826/09 (NA)
還花雪梅勝鯨浪 Kaeribana Genji no Kachidoki Edo 1826/11 (NA)
伊勢平氏恵顔鏡 Ise Heiji Sh˘ no Kaomise Edo 1826/11 (IC)
獨道中五十三驛 Hitori Tabi Gojűsan Tsugi Edo 1827/06 (KW)
金峯山艷色源氏 Kinbusen Yosooi Genji Edo 1827/11 (NA)
重年花源氏顔鏡 Kawaranu Hana Genji no Kaomise Edo 1827/11 (IC)
水滸傳曽我風流 Suikoden Soga no Fűryű Edo 1828/01 (NA)
四十八手戀諸訳 Shijűhatte Koi no Showake Edo 1828/01 (NA)
鴛鴦容姿の正夢 Imosedori Sugata no Masayume Edo 1828/01 (NA)
天満宮花梅櫻松 Tenmangű Aiju no Meiboku ďsaka 1828/01 (KD)
拙筆力七以呂波 Nijirigaki Nanatsu Iroha Edo 1828/03 (NA)
雪御伽平家 Motomishi Hana Otogi Heike Edo 1828/11 (NA)
貢玉雪源氏贔負 Mitsugi no Yuki Genji Hiiki Edo 1828/11 (IC)
魁源氏騎士 Sakigake Genji no Kibamusha Edo 1828/11 (KW)
菊蝶東籬妓 Hana ni Ch˘ Magaki no Ukareme Edo 1829/09 (KW)
金幣猿島郡 Kin no Zai Sarushima Dairi Edo 1829/11 (NA)
道成寺思戀曲者 D˘j˘ji Koi ha Kusemono Edo 1829/11 (NA)
倭いろは鏡 Yamatomoji Iroha Kagami Edo 1829/11 (KW)
曾我評判比翼男 Soga Hy˘ban Hiyoku Otoko Edo 1830/01 (IC)
けいせい雪月花 Keisei Setsugekka ďsaka 1830/01 (KD)
櫻時清水清玄 Sakuradoki Kiyomizu Seigen Edo 1830/03 (NA)
第二番目九変化 Minokoshite Haru no Kokonoe Edo 1830/03 (NA)
ちらし書戀文章 Chirashigaki Koi no Tamazusa ďsaka 1830/05 (WA)
市川哉眞砂御攝 Ichikawaya Masago no Gohiiki Edo 1830/08 (KW)
一陽来復渋谷兵 Ichiy˘ Raifuku Shibuya Tsuwamono Edo 1830/11 (KW)
繪本善知鳥物語 Ehon Ut˘ Monogatari Ky˘to 1830/11 (MI)
増補北条時頼記 Z˘ho H˘j˘ Jiraiki Ky˘to 1830/11 (MI)
六歌仙容彩 Rokkasen Sugata no Irodori Edo 1831/03 (NA)
驛相良聞書 Sono Umayaji Sagara no Kikigaki Edo 1831/03 (NA)
相馬館節会大寄 S˘ma Dairi Sechie no ďyose Edo 1831/11 (NA)
松資巴藤浪 Matsu o Chikara Tomoe no Fujinami Edo 1831/11 (KW)
櫻時女行列 Sakura Doki Onna Gy˘retsu Edo 1832/03 (NA)
彌生の花浅草祭 Yayoi no Hana Asakusa Matsuri Edo 1832/03 (NA)
おどけ俄煮珠取 Odoke Niwaka Shabon no Tamatori Edo 1832/07 (NA)
頼有御摂綱 Tanomiaru Gohiiki no Tsuna Edo 1832/11 (KW)
初芝居愛敬曾我 Hatsushibai Mutsumaji Soga Edo 1833/01 (NA)
興九重彌生花道 Ky˘ Kokonoe Yayoi no Hanamichi Edo 1833/03 (NA)
花雪戀手鑑 Hana Fubuki Koi no Tekagami Ky˘to 1833/03 (KT)
願糸縁苧環 Negai no Ito Enishi no Odamaki Edo 1833/07 (KW)
戀入對弓取 Koi Yoriiru Tsui no Yumitori Edo 1833/11 (IC)
四天王劇場寄初 Shitenn˘ Kabuki no Yorizome Edo 1833/11 (MO)
追善浅澤紫 Tsuizen Asazawa Murasaki ďsaka 1834/03 (KD)
名橘花枝振 Na ni Tachibana Hana no Edaburi Edo 1834/05 (IC)
戀袂二人道成寺 Wake Futatsu Ninin D˘j˘ji ďsaka 1835/01 (KD)
攝州合邦辻 Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji Ky˘to 1835/06 (KT)
花櫓劇陣取 Hanayagura Kabuki no Jintori Edo 1835/11 (MO)
若市神曾我類湊 Waka Ebisu Soga no Minato Edo 1836/01 (NA)
花魁莟八総 Hana no Ani Tsubomi no Yatsufusa ďsaka 1836/01 (NK)
八犬傳評判樓閣 Hakkenden Uwasa no Takadono Edo 1836/04 (MO)
忍夜戀曲者 Shinobi Yoru Koi no Kusemono Edo 1836/07 (IC)
新洞左衛門筑組帯 Shind˘ Saemon Tsukushi no Kumiobi Edo 1836/11 (NA)
清和二代棍猛者 Seiwa Nidai Oshi no Tsuwamono [1] Edo 1836/11 (IC)
勢源氏貢扇 Kioi Genji Mitsugi no Tamamono Edo 1836/11 (MO)
鞍馬獅子其影形 Kurama Jishi Oshie no Hinagata Edo 1836/11 (MO)
博多小女郎浪枕 Hakata Kojor˘ Nami Makura Edo 1837/01 (IC)
櫻花大江戸入船 Yayoi no Hana Oedo no Irifune Edo 1837/03 (NA)
勧善懲悪四天王顔鑑 Kanzen Ch˘aku Tsuwamono no Kao Kagami Edo 1837/11 (NA)
来宵蜘蛛線 Kube Kiyoi Kumo no Itosuji Edo 1837/11 (NA)
鬼切丸三舛角鐔 Onikirimaru Mimasu no Kakutsubo Edo 1837/11 (IC)
世界平氏梅顔競 Sekai ha Taira Ume no Kaomise Edo 1837/11 (KW)
伊達競全盛曾我 Date Kurabe Zensei Soga Edo 1838/01 (IC)
筆始交張曾我 Fude Hajime Mazebari Soga Edo 1838/01 (KW)
一世一代功力妙法字 Isse Ichidai Kuriki no My˘noji Edo 1838/11 (NA)
花舞臺霞の猿曳 Hanabutai Kasumi no Saruhiki Edo 1838/11 (IC)
けいせい濱眞砂 Keisei Hama no Masago ďsaka 1839/01 (KD)
花翫暦色所八景 Hana Goyomi Iro no Showake Edo 1839/03 (NA)
四季詠 Shiki no Nagame Maru-ni-I no Toshi Edo 1839/03 (KW)
〆能色相図 Shimero Yare Iro no Kakegoe Edo 1839/09 (KW)
隅田川雪旗陣立 Sumidagawa Yukimi no Jindachi Edo 1839/11 (NA)
太平記入船篠塚 Taiheiki Irifune Shinozuka Edo 1839/11 (IC)
梅咲若木場曾我 Ume Sakuya Wakagiba Soga Edo 1840/01 (KW)
戀湊博多諷 Koi Minato Hakata no Hitofushi Edo 1840/08 (NA)
花楓伊呂波評判 Hana Kaede Iroha Hy˘ban ďsaka 1840/10 (NK)
優平家劇場軍配 Yasa Heike Kabuki no Gunbai Edo 1840/11 (NA)
鎮西八郎降魔鏑 Chinzei Hachir˘ G˘ma no Kaburaya Edo 1840/11 (NA)
道成寺二人鐘入 D˘j˘ji Matamo Kaneiri Edo 1840/11 (IC)
歸花雪武田 Kaeribana Yuki no Takeda Edo 1840/11 (KW)
戀相撲和合曾我 Koi Zum˘ Yawaragi Soga Edo 1841/01 (KW)
八重九重花姿繪 Yae Kokonoe Hana no Sugatae Edo 1841/07 (NA)
金龍山誓礎 Kinryűzan Chikai no Ishizue Edo 1842/10 (NA)
廓燕姿稲妻 Sato Tsubame Sugata no Inazuma Edo 1843/02 (IC)
紅楓いろは文庫 Hana Momiji Iroha Bunko ďsaka 1843/08 (KD)
若殿達丸以大寄 Wakatonobara Sharin no ďyose Edo 1843/11 (IC)
稚軍法振袖武蔵 Osana Gunp˘ Jűroku Musashi Edo 1843/11 (KW)
玉翫椿源平曾我 Tama Tsubaki Genpei Soga Edo 1845/01 (NA)
魁源氏曾我手始 Sakigake Genji Soga no Tehajime Edo 1845/01 (KW)
花競俄曲突 Hana no Hoka Niwaka no Kyokuzuki Edo 1845/01 (NA)
正写加賀観姿畫 Sh˘utsushi Kaga no Sugatae Edo 1845/03 (IC)
花盞大江山 Hana no Sakazuki ďeyama Edo 1845/11 (NA)
会稽信田雪船諷 Kaikei Shinoda Mitsuki no Funauta Edo 1845/11 (IC)
繪本大當記 Ehon Tait˘ki Edo 1845/11 (KW)
神樂諷雲井曲毬 Kagura Uta Kumoi no Kyokumari Edo 1846/01 (NA)
廓模様比翼稲妻 Sato Moy˘ Hiyoku no Inazuma Edo 1846/01 (KW)
御誂龜山染 Gochűmon Kameyama-zome Edo 1846/07 (KW)
三升枡勝鬨帳貫 Sanj˘ Masu Miiri no Ch˘jime Edo 1846/11 (NA)
鷁竜丸似市榮碇 Gekiry˘maru Ichiban Ikari Edo 1846/11 (IC)
一谷雪見樓 Ichi-no-Tani Yukimi no Takadono Edo 1846/11 (KW)
富士紀書初曾我 Fuji Nikki Kakizome Soga Edo 1847/01 (IC)
飾駒曾我通双六 Norikake Soga D˘chű Sugoroku Edo 1847/01 (KW)
時翫雛浅草八景 Shiki no Hina Asakusa Hakkei Edo 1847/04 (KW)
源家八代恵剛者 Genke Hachidai Megumi no Tsuwamono Edo 1847/11 (IC)
四季写士佐畫拙 Shiki Utsushi Tosae no Futsutsuka Edo 1847/11 (IC)
吉例曾我訥子玉 Kichirei Soga no Toshidama Edo 1848/01 (KW)
繪入稗史蕣物語 Eiri Sh˘setsu Asagao Monogatari Edo 1848/08 (IC)
金幣長者将 Kin no Zai Ch˘ja no Yumitori Edo 1848/11 (NA)
東内裡花能門 Azuma Dairi Hana mo Yoshikado Edo 1848/11 (KW)
薪荷雪間の市川 Takigi ďyukima no Ichikawa Edo 1848/11 (KW)
初元結曾我鏡臺 Hatsumotoyui Soga no Ky˘dai Edo 1849/01 (KW)
詞花紅成盛 Kotoba no Hana Momiji no Yozakari Edo 1849/08 (IC)
一谷武者畫土産 Ichinotani Mushae no Iezuto Edo 1849/08 (KW)
難有御江戸景清 Arigataya Oedo no Kagekiyo Edo 1850/03 (KW)
実成金菊月 Minoriyoshi Kogane no Kikuzuki Edo 1850/09 (NA)
雪花音高木蘇山 Kigoto no Hana Homare no Kisoyama Edo 1850/11 (NA)
雪降吉野翻 Yuki Furu Hana no Yoshino no Jűi Edo 1850/11 (NA)
小田雪貢賜 Oda no Yuki Mitsugi no Tamamono Edo 1850/11 (KW)
木下曾我恵 Konoshita Soga Megumi no Masagoji Edo 1851/01 (NA)
明烏花濡衣 Akegarasu Hana no Nureginu Edo 1851/01 (IC)
明烏夢泡雪 Akegarasu Yume no Awayuki ďsaka 1851/03 (CG)
勢獅子劇場花 Kioi Jishi Kabuki no Hanakago Edo 1851/04 (NA)
源氏模様娘雛形 Genji Moy˘ Furisode Hinagata Edo 1851/09 (IC)
舛鯉瀧白籏 Nobori Goi Taki no Shirahata Edo 1851/11 (KW)
金烏玉兎倭入船 Kin'u Gyokuto Wakoku no Irifune Edo 1852/01 (NA)
里見八犬傳 Satomi Hakkenden Edo 1852/01 (IC)
児雷也豪傑譚語 Jiraiya G˘ketsu Monogatari Edo 1852/07 (KW)
花楓小倉色紙 Hana Kaede Ogura no Shikishi ďsaka 1852/03 (NK)
与話情浮名横櫛 Yowa Nasake Ukina no Yokogushi Edo 1852/03 (NA)
鏡山姿写繪 Kagamiyama Sugata no Utsushie ďsaka 1852/10 (NK)
廂春茲光秀 Kabuki no Haru Koko-ni Mitsuhide Edo 1852/11 (NA)
忠孝假名書講釈 Chűk˘ Kanagaki K˘shaku Edo 1852/11 (KW)
けいせい鄙源氏 Keisei Inaka Genji Edo 1853/01 (NK)
柳糸引御摂 Yanagi no Ito Hikuya Gohiiki Edo 1853/02 (KW)
都鳥廓白浪 Miyakodori Nagare no Shiranami Edo 1854/03 (KW)
雲艶女鳴神 Kumo no Uwasa Onna Narukami Edo 1854/06 (KW)
吾嬬下五十三駅 Azuma Kudari Gojűsan Tsugi Edo 1854/08 (KW)
鏡山再盛花碑亀 Kagamiyama Gonichi no Ishibumi Edo 1855/03 (IC)
鏡山比翼容姿視 Kagamiyama Hiyoku no Sugatami Edo 1855/03 (KW)
児雷也後編譚話 Jiraiya Gonichi Monogatari Edo 1855/05 (KW)
生写朝顔日記 Sh˘utsushi Asagao Nikki ďsaka 1855/11 (KD)
鶴松扇曾我 Tsuruhachi to Suehiro Soga Edo 1856/03 (IC)
一曲奏子宝曾我 Hitokana-de Kodakara Soga Edo 1856/04 (NA)
新臺いろは書始 Shin Butai Iroha no Kakizome Edo 1856/05 (MO)
蔦紅葉宇都谷峠 Tsuta Momiji Utsunoya T˘ge Edo 1856/09 (IC)
松竹梅雪曙 Sh˘chikubai Yuki no Akebono Edo 1856/11 (IC)
歳徳曾我松島臺 Toshitoku Matsu no Shimadai Edo 1857/01 (NA)
鼠小紋東君新形 Nezumi Komon Haru no Shingata Edo 1857/01 (IC)
けいせい長者鑑 Keisei Ch˘ja Kagami ďsaka 1857/01 (NK)
陸奥群客娘菅笠 Oku D˘sha Musume Sugegasa Edo 1857/07 (NA)
三世相錦繍文章 Sanzes˘ Nishiki Bunsh˘ Edo 1857/07 (NA)
網模様燈籠菊桐 Ami Moy˘ T˘ro no Kikukiri Edo 1857/07 (IC)
江戸櫻清水清玄 Edo Zakura Kiyomizu Seigen Edo 1858/03 (IC)
忍岡戀曲者 Shinobu-ga-Oka Koi no Kusemono Edo 1858/03 (IC)
駒迎田實魁入込 Koma Mukai Ta no Mi no Irikomi Edo 1858/07 (MO)
壽海式三番 Kotobuki Shiki Sanba Edo 1859/01 (NA)
三國一廓錦繪 Sangoku Ichi Sato no Nishikie ďsaka 1859/01 (NK)
小袖曽我薊色縫 Kosode Soga Azami no Ironui Edo 1859/02 (IC)
頼三升曾我神垣 Tanomimasu Soga no Kamigaki Edo 1859/03 (MO)
小幡怪異雨古沼 Kohada no Kaii Ame no Furunuma Edo 1859/07 (IC)
金瓶梅曽我松賜 Kinpeibai Soga no Tamamono Edo 1860/01 (NA)
百鵆賑曾我 Momo Chidori Nigiwai Soga Edo 1860/01 (MO)
東鹿子二人道成寺 Edoganoko Musume Ninin D˘j˘ji Edo 1860/03 (NA)
加賀見山再岩藤 Kagamiyama Gonichi no Iwafuji Edo 1860/03 (IC)
八幡祭小望月賑 Hachiman Matsuri Yomiya no Nigiwai Edo 1860/07 (IC)
御國松曾我中村 Okuni no Matsu Soga Nakamura Edo 1861/02 (NA)
契戀春粟餅 Chigiru Koi Haru no Awa Mochi Edo 1861/02 (IC)
岸姫松轡鑑 Kishi no Himematsu Kutsuwa Kagami ďsaka 1861/05 (GO)
増補双級巴 Z˘ho Futatsu Domoe Edo 1861/10 (MO)
佐埜譜曾我館染 Sano Keizu Soga no Gosho-zome Edo 1862/01 (NA)
青砥稿花紅彩畫 Aoto Z˘shi Hana no Nishikie Edo 1862/03 (IC)
勧善徴悪覗機関 Kanzen Ch˘aku Nozoki Garakuri Edo 1862/08 (MO)
恨葛露濡衣 Urami Kuzu Tsuyu-ni Nureginu Edo 1862/08 (MO)
其名雁金染 Sono Na Nomi Kariganezome Edo 1863/06 (MO)
曽我綉侠御所染 Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome Edo 1864/02 (IC)
甲子曾我大国柱 Kinoene Soga Daikoku Bashira Edo 1864/02 (MO)
若葉梅浮名横櫛 Wakaba no Ume Ukina no Yokogushi Edo 1864/04 (MO)
女貞於富与三郎 Inu Tsubasa Otomi Yosabur˘ Edo 1864/04 (MO)
千種花砂新舞臺 Chigusa Hana Masago no Shinbutai Edo 1864/07 (MO)
處女翫浮名横櫛 Musume Gonomi Ukina no Yokogushi Edo 1864/07 (MO)
秋色於富与三郎 Aki no Iro Otomi Yosabur˘ Edo 1864/07 (MO)
契情廓稲妻 Keisei Sato no Inazuma ďsaka 1864/08 (KD)
けいせい曾我譚 Keisei Soga Monogatari ďsaka 1865/02 (KD)
春色有米暦 Shunshoku Ume Goyomi ďsaka 1866/03 (KD)
東育奴娘道成寺 Azuma Sodachi Yakko Musume D˘j˘ji Edo 1867/02 (NA)
契情曾我廓亀鑑 Keisei Soga Kuruwa Kagami Edo 1867/02 (IC)
九字成帯錦新模 Kujira Obi Nishiki no Shingata Edo 1867/04 (MO)
鶴亀成荒木宝来 Chiyo Banzei Araki no Shimadai Edo 1867/10 (NA)
吉様参由縁音信 Kichisama Mairu Yukari no Otozure Edo 1869/07 (NA)
梅暦辰巳園 Ume Goyomi Tatsumi no Sono T˘ky˘ 1870/03 (NA)
新曲輪七種紋日 Shin Kuruwa Nanakusa Monpi T˘ky˘ 1871/01 (NA)
本調子糸音色 Honch˘ Shiito no Nejime T˘ky˘ 1871/01 (NA)
畫音音春錦 Eky˘dai Haru no Nishiki T˘ky˘ 1871/01 (NA)
けいせい曾我裾野誉 Keisei Soga Susono no Homare ďsaka 1872/01 (CG)
会稽山咲分源氏 Kaikeizan Sakiwake Genji T˘ky˘ 1872/02 (MO)
増補忠臣蔵 Z˘ho Chűshingura ďsaka 1872/03 (IN)
月宴升毬栗 Tsuki no En Masu no Igaguri T˘ky˘ 1872/10 (MO)
御代春陽暦曾我 Miyo no Haru Yorokobi Soga T˘ky˘ 1873/02 (NA)
花開傘轆轤 Hanabiraki Kasa no Rokuro T˘ky˘ 1873/03 (NA)
太鼓音智勇三略 Taiko no Oto Chiyű Sanryaku T˘ky˘ 1873/03 (MU)
梅雨小袖昔八丈 Tsuyu Kosode Mukashi Hachij˘ T˘ky˘ 1873/06 (NA)
大汐噂聞書 ďshio Uwasa no Kikigaki ďsaka 1873/09 (KD)
君臣船浪宇和島 Kimi-wa-Fune Nami no Uwajima ďsaka 1873/10 (CG)
艶容女舞衣 Hade Sugata Onna Maiginu ďsaka 1874/03 (CG)
戀飛脚操假名文 Koi no Tayori Misao no Kanabumi T˘ky˘ 1874/06 (NA)
御註文薩摩上布 Gochűmon Satsuma J˘fu T˘ky˘ 1874/10 (NA)
雲上野三衣策前 Kumo no Ueno San'e no Sakumae T˘ky˘ 1874/10 (KW)
扇音々大岡政談 ďgi By˘shi ďoka Seidan T˘ky˘ 1875/01 (ST)
早苗鳥伊達聞書 Hototogisu Date no Kikigaki T˘ky˘ 1876/06 (ST)
春色梅開暦 Shunshoku Ume Goyomi ďsaka 1877/01 (NK)
近世櫻田雪聞 Kinsei Sakurada Yuki no Kikigaki ďsaka 1878/04 (NK)
二蓋笠江島参詣 Nikaigasa Enoshima M˘de T˘ky˘ 1878/09 (IC)
通俗西遊記 Tsűzoku Saiyűki T˘ky˘ 1878/09 (IC)
日月星享和政談 Jitsugetsusei Ky˘wa Seidan T˘ky˘ 1878/10 (ST)
人間万事金世中 Ningen Banji Kane no Yo no Naka T˘ky˘ 1879/02 (ST)
鼠小紋吾妻新形 Nezumi Komon Azuma no Shingata Ky˘to 1880/02 (KE)
有馬染相撲浴衣 Arimatsuzome Sum˘ Yukata T˘ky˘ 1880/05 (SA)
春鬼驪小栗外傳 Haru no Koma Oguri Gaiden ďsaka 1881/01 (KD)
天衣紛上野初花 Kumo ni Magou Ueno no Hatsuhana T˘ky˘ 1881/03 (ST)
大杯觴酒戦強者 ďsakazuki Shusen no Tsuwamono T˘ky˘ 1881/05 (SA)
夜討曾我狩場曙 Youchi Soga Kariba no Akebono T˘ky˘ 1881/06 (ST)
土蜘 Tsuchi Gumo T˘ky˘ 1881/06 (ST)
極付幡随長兵衛 Kiwametsuki Banzui Ch˘bŕ T˘ky˘ 1881/10 (HA)
小笠原諸礼忠孝 Ogasawara Shorei no Oku no Te ďsaka 1881/10 (EB)
誠忠義士元禄歌舞伎 Seichű Gishi Genroku Kabuki ďsaka 1882/02 (KD)
今様望月 Imay˘ Mochizuki T˘ky˘ 1882/06 (SA)
松竹梅湯島掛額 Sh˘chikubai Yushima no Kakegaku T˘ky˘ 1882/09 (HA)
芽出柳翠松前 Medeshi Yanagi Midori no Matsumae T˘ky˘ 1883/01 (ST)
茨木 Ibaraki T˘ky˘ 1883/04 (ST)
新皿屋舗月雨暈 Shin Sarayashiki Tsuki no Amagasa T˘ky˘ 1883/05 (IC)
増補天竺徳兵衛 Z˘ho Tenjiku Tokubŕ T˘ky˘ 1883/11 (IC)
魁駒曾我御行松 Norizome Soga Ogy˘ no Matsu T˘ky˘ 1884/01 (IC)
中将姫當麻縁記 Chűj˘ Hime Taima Engi T˘ky˘ 1884/03 (HA)
北条九代名家功 H˘j˘ Kudai Meika no Isaoshi T˘ky˘ 1884/11 (SA)
時雨雲村井破傘 Shigure Gumo Murai no Yabure Gasa T˘ky˘ 1884/11 (ST)
水天宮利生深川 Suitengű Megumi no Fukagawa T˘ky˘ 1885/02 (CH)
何櫻彼櫻銭世中 Sakuradoki Zeni no Yo no Naka ďsaka 1885/05 (EB)
船辨慶 Funa Benkei T˘ky˘ 1885/11 (ST)
盲長屋梅加賀鳶 Mekura Nagaya Ume-ga-Kagatobi T˘ky˘ 1886/03 (CH)
二蓋笠柳生実記 Nikaigasa Yagyű Jikki ďsaka 1887/04 (NK)
紅葉狩 Momijigari T˘ky˘ 1887/10 (ST)
壺坂霊験記 Tsubosaka Reigenki Ky˘to 1888/spring (SD)
籠釣瓶花街酔醒 Kagotsurube Sato no Eizame T˘ky˘ 1888/05 (CH)
蜘蛛糸宿直噺 Kumo no Ito Oyozume Banashi T˘ky˘ 1889/09 (CH)
天一坊大岡政談 Ten'ichib˘ ďoka Seidan T˘ky˘ 1889/11 (AZ)
相馬平氏二代譚 S˘ma Heiji Nidai Banashi T˘ky˘ 1890/03 (KB)
神明恵和合取組 Kami no Megumi Wag˘ no Torikumi T˘ky˘ 1890/03 (KI)
戻橋 Modoribashi T˘ky˘ 1890/10 (KB)
鼠小紋春着雛形 Nezumi Komon Harugi no Hinagata Edo 1891/01 (KB)
武勇誉出世景清 Buyű no Homare Shusse Kagekiyo T˘ky˘ 1891/03 (KB)
増補女鳴神 Z˘ho Onna Narukami T˘ky˘ 1891/09 (KB)
音菊天竺徳兵衛 Oto ni Kiku Tenjiku Tokubŕ T˘ky˘ 1891/11 (FN)
求女塚身替新田 Motome-zuka Migaeri Nitta T˘ky˘ 1892/03 (KB)
怪異談牡丹燈籠 Kaidan Botan D˘r˘ T˘ky˘ 1892/07 (KB)
枕慈童 Makura Jid˘ T˘ky˘ 1892/07 (KB)
素襖落 Su˘ Otoshi T˘ky˘ 1892/10 (KB)
春興鏡獅子 Shunky˘ Kagami Jishi T˘ky˘ 1893/03 (KB)
実録先代萩 Jitsuroku Sendai Hagi T˘ky˘ 1893/05 (FN)
遠山桜天保日記 T˘yama Zakura Tenp˘ Nikki T˘ky˘ 1893/11 (ME)
紙子仕立両面鑑 Kamiko Jitate Ry˘men Kagami ďsaka 1893/11 (NW)
侠客春雨傘 Ky˘kaku Harusame Gasa T˘ky˘ 1897/04 (KB)
怪談乳房榎 Kaidan Chibusa no Enoki T˘ky˘ 1897/08 (MS)
大森彦七 ďmori Hikoshichi T˘ky˘ 1897/10 (ME)
羽衣 Hagoromo T˘ky˘ 1898/01 (KB)
江戸育御祭佐七 Edo Sodachi Omatsuri Sashichi T˘ky˘ 1898/05 (KB)
良辨杉由来 R˘ben Sugi no Yurai Ky˘to 1898/06 (MI)
三人片輪 Sannin Katawa T˘ky˘ 1898/10 (ME)
三千両黄金入 Sanzen Ry˘ Kogane no Kurairi T˘ky˘ 1898/10 (MT)
黒手組曲輪達引 Kurotegumi Kuruwa no Tatehiki T˘ky˘ 1899/03 (ME)
忠臣連理廼鉢植 Chűshin Renri no Hachiue T˘ky˘ 1899/10 (HA)
松浦陣太鼓 Matsuura Jindaiko ďsaka 1900/01 (AS)
黄金鯱噂高浪 Kogane no Shachihoko Uwasa no Takanami T˘ky˘ 1902/01 (KB)
吉例壽曾我 Kichirei Kotobuki Soga T˘ky˘ 1902/01 (TK)
人情噺文七元結 Ninj˘ Banashi Bunshichi Mottoi T˘ky˘ 1902/10 (KB)
碁盤太平記 Goban Taiheiki Ky˘to 1903/06 (MJ)
薫樹累物語 Meiboku Kasane Monogatari T˘ky˘ 1904/06 (KB)
沓手鳥孤城落月 Hototogisu Koj˘ no Rakugetsu ďsaka 1905/05 (KD)
双面水照月 Futa Omote Mizu ni Terutsuki T˘ky˘ 1906/01 (ME)
椀久末松山 Wankyű Sue no Matsuyama ďsaka 1906/03 (NK)
桜時雨 Sakura Shigure Ky˘to 1906/12 (MI)
銘作左小刀 Meisaku Hidari Kogatana T˘ky˘ 1907/06 (MT)
土屋主税 Tsuchiya Chikara ďsaka 1907/10 (KD)
維新前後 Ishin Zengo T˘ky˘ 1908/09 (ME)
身替座禅 Migawari Zazen T˘ky˘ 1910/03 (IC)
雪暮夜入谷畦道 Yuki no Yűbe Iriya no Azemichi T˘ky˘ 1910/04 (KB)
修善寺物語 Shuzenji Monogatari T˘ky˘ 1911/05 (ME)
箕輪の心中 Minowa no Shinjű T˘ky˘ 1911/10 (ME)
橋辨慶 Hashi Benkei T˘ky˘ 1912/04 (KB)
平家蟹 Heikegani ďsaka 1912/04 (NW)
梅浪花生玉心中 Ume no Naniwa Ikutama Shinjű T˘ky˘ 1913/01 (KB)
お夏狂乱 Onatsu Ky˘ran T˘ky˘ 1914/09 (IT)
涌昇水鯉滝 Waki Noboru Mizu-ni Koi Taki T˘ky˘ 1914/09 (HO)
曾我物語 Soga Monogatari T˘ky˘ 1914/10 (ME)
佐々木高綱 Sasaki Takatsuna T˘ky˘ 1914/10 (ST)
鳥辺山心中 Toribeyama Shinjű T˘ky˘ 1915/09 (HO)
棒しばり B˘ Shibari T˘ky˘ 1916/01 (IC)
鼠小紋春着新形 Nezumi Komon Harugi no Shingata T˘ky˘ 1916/01 (IC)
番町皿屋敷 Banch˘ Sarayashiki T˘ky˘ 1916/02 (HO)
吹雪花於静禮三 Fubuki no Hana Oshizu Reiza T˘ky˘ 1917/07 (KB)
太刀盗人 Tachi Nusubito T˘ky˘ 1917/07 (IC)
尾上伊太八 Onoe Idahachi T˘ky˘ 1918/09 (ME)
隅田川 Sumidagawa T˘ky˘ 1919/09 (KB)
小栗栖の長兵衛 Ogurusu no Ch˘bŕ T˘ky˘ 1920/11 (ME)
茶壺 Chatsubo T˘ky˘ 1921/03 (IT)
鬼次拍子舞 Oniji Hy˘shimai T˘ky˘ 1922/02 (IT)
芝濱革財布 Shibahama no Kawazaifu T˘ky˘ 1922/02 (IC)
お国と五平 Okuni to Gohei T˘ky˘ 1922/07 (IT)
悪太郎 Akutar˘ T˘ky˘ 1924/06 (IC)
権三と助十 Gonza to Sukejű T˘ky˘ 1927/07 (KB)
春色梅暦 Shunshoku Ume Goyomi T˘ky˘ 1927/07 (KB)
幻椀久 Maboroshi Wankyű T˘ky˘ 1928/06 (KB)
独樂 Koma T˘ky˘ 1928/09 (KB)
瞼の母 Mabuta no Haha T˘ky˘ 1931/03 (ME)
一本刀土俵入り Ippon Gatana Dohy˘ Iri T˘ky˘ 1931/07 (TG)
頼朝の死 Yoritomo no Shi T˘ky˘ 1932/04 (KB)
刺青奇偶 Irezumi Ch˘han T˘ky˘ 1932/06 (KB)
高杯 Takatsuki T˘ky˘ 1933/09 (TG)
大石最後の一日 ďishi Saigo no Ichinichi T˘ky˘ 1934/02 (KB)
元禄忠臣蔵 Genroku Chűshingura T˘ky˘ 1934/02 (KB)
南総里見八犬傳 Nans˘ Satomi Hakkenden T˘ky˘ 1934/03 (ME)
吹雪峠 Fubuki T˘ge T˘ky˘ 1935/01 (TG)
巷談宵宮雨 K˘dan Yomiya no Ame T˘ky˘ 1935/09 (KB)
二人三番叟 Ninin Sanbas˘ T˘ky˘ 1936/04 (TG)
南部坂雪の別れ Nambuzaka no Yuki Wakare T˘ky˘ 1938/11 (KB)
小鍛冶 Kokaji T˘ky˘ 1939/09 (ME)
黒塚 Kurozuka T˘ky˘ 1939/11 (TG)
御濱御殿綱豊卿 Ohama Goten Tsunatoyo-ky˘ T˘ky˘ 1940/01 (TG)
酔奴 Yoi Yakko T˘ky˘ 1941/04 (TG)
小磯原雪柵 Koiso-ga-Hara Yuki no Shigarami T˘ky˘ 1950/02 (MG)
源氏物語 Genji Monogatari T˘ky˘ 1951/03 (KB)
榮枝緑松島 Eda-mo Sakaeru Midori no Matsushima ďsaka 1951/03 (OK)
ぢいさんばあさん Jiisan Baasan T˘ky˘/ďsaka 1951/07 (KB/OK)
雪の道成寺 Yuki no D˘j˘ji T˘ky˘ 1952/01 (SE)
狐と笛吹き Kitsune to Fuefuki T˘ky˘ 1952/07 (KB)
若き日の信長 Wakaki Hi no Nobunaga T˘ky˘ 1952/10 (KB)
江戸の夕映 Edo no Yűbae T˘ky˘ 1953/03 (KB)
浮舟 Ukifune T˘ky˘ 1953/07 (ME)
龍虎 Ryűko ďsaka 1953/09 (OK)
當年祝春駒 Ataru Toshi Iwau Harukoma T˘ky˘ 1954/01 (SE)
鰯賣戀曳網 Iwashi Uri Koi no Hikiami T˘ky˘ 1954/11 (KB)
大津繪道成寺 ďtsue D˘j˘ji ďsaka 1954/11 (NZ)
難波の芦 Naniwa no Ashi ďsaka 1955/01 (OK)
天守物語 Tenshu Monogatari T˘ky˘ 1955/02 (KB)
盲目物語 M˘moku Monogatari T˘ky˘ 1955/07 (TT)
馬盗人 Uma Nusubito ďsaka 1956/07 (OK)
廓三番叟 Kuruwa Sanbas˘ T˘ky˘ 1960/01 (KB)
鬼揃紅葉狩 Onizoroi Momijigari T˘ky˘ 1960/04 (KB)
馬盗人 Korikori Banashi ďsaka 1961/11 (SK)
大江山酒呑童子 ďeyama Shuten D˘ji T˘ky˘ 1963/06 (KB)
舞鶴雪月花 Bukaku Setsugekka T˘ky˘ 1964/05 (KB)
達陀 Dattan T˘ky˘ 1967/02 (KB)
爪王 Tsume˘ T˘ky˘ 1971/07 (KB)
雙生隅田川 Futago Sumidagawa T˘ky˘ 1976/10 (SE)
千成瓢猿顔見勢 Sennari Hisago Mashira no Kaomise T˘ky˘ 1981/04 (ME)
天竺徳兵衛新噺 Tenjiku Tokubŕ Imay˘ Banashi T˘ky˘ 1982/07 (KB)
オグリ Oguri T˘ky˘ 1991/04 (SE)
さくら川 Sakuragawa T˘ky˘ 1991/06 (SE)
江戸みやげ Edo Miyage T˘ky˘ 1996/08 (KB)
華果西遊記 Kaka Saiyűki T˘ky˘ 2000/12 (KB)
名鷹誉石切 Na-mo Takashi Homare no Ishikiri T˘ky˘ 2008/12 (KB)
三千両初春駒曳 Sanzen Ry˘ Haru no Komahiki T˘ky˘ 2014/01 (NT)
GOEMON―石川五右衛門 GOEMON-Ishikawa Goemon ďsaka 2014/10 (SH)
勢獅子音羽花籠 Kioi Jishi Otowa no Hanakago T˘ky˘ 2016/05 (KB)
[1] Another possible reading was "Semewa Nidai Kishi no Tsuwamono".

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News