NANIWAZA - ďNISHI NO SHIBAI
   
Names Naniwaza
Ebisuza
Chikugoza
Chikugo no Shibai
ďnishi no Shibai
City ďsaka
History

1st lunar month of 1742: premiere at the ďnishi no Shibai of the play "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura", which is produced by Sadoshima Ch˘gor˘ I and stars Ichikawa Ebiz˘ II with the following casting:

Roles Actors
Narukami, Kumedera Danj˘, Fud˘ My˘˘ Ichikawa Ebiz˘ II
Princess Taema Onoe Kikugor˘ I
Hayashi Dennai Yamamoto Ky˘shir˘ I
Hata no Minbu, Hakuunb˘ (the Buddhist monk white cloud) Sadoshima Ch˘gor˘ I
Takino Yamashita Kinsaku I
Bun'ya Toyohide, Harukaze's concubine Koiso Shibazaki Taminosuke
Hayagumo no ďji Nakamura Jiroza I
Yatsurugi Genba Arashi Shichigor˘ I
Ishihara Sehei Yamanaka Heijűr˘ I
Ono no Harukaze Band˘ Toyosabur˘ I
Harukaze's sister Nishiki-no-Mae Yamatogawa Akashi

12th lunar month of 1745: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" is staged at the ďnishi no Shibai for the first time, produced by Arashi San'emon IV with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Nakayama Shinkur˘ I
Issun Tokubŕ Sakurayama Shirosabur˘ II
Tsuribune Sabu Arashi Shinpei I
Otatsu, Okaji Arashi Koroku I
Mikawaya Giheiji Fujikawa Hanzabur˘ II

The same play is simultaneously produced at the Naka no Shibai [casting], Kado no Shibai [casting] and ďnishi no Shibai.

1st lunar month of 1757: premiere at the ďnishi no Shibai of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Tenjiku Tokubŕ Kikigaki ďrai", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Tenjiku Tokubŕ, in reality Sh˘rinkei from K˘rai Nakayama Shinkur˘ I
The Sh˘gun Ashikaga Yoshiteru, the kon'ya Shirokur˘, Fuchibe Rokur˘ Nakayama Bunshichi I
The send˘ Matasaku, Hosokawa Katsumoto Takenaka Heikichi
Miyoshi Ch˘kei, the taik˘ Tabŕ, the yakko Akinai Kiriyama Monji I
Miyoshi Nuinoj˘ Matsuya Raisuke II
The yakko Haruhei Band˘ Kunigor˘ I
Kuwanaya Tadahachi, the yakko Fuyuz˘ Minakawa Yaheiji
Matsunaga Wadanosuke, Shirokur˘'s mother Okuma, the yakko Natsusuke Band˘ Iwagor˘
The taiko mochi Butsuhachi, the komeya Yasubŕ Daimatsu Kyokusuke
Tenjiku Tokubŕ's ny˘b˘ Ofune, the keisei Kashiwagi Tatsuoka Hisagiku
Yoshiteru's midaidokoro Asaka Gozen, Shirokur˘'s ny˘b˘ Omoto Asao Motogor˘ I
Ishid˘ Genba, the kutsuwaya Heiroku Nakayama Gonjűr˘
Kuretake, Kuwanaya Tadahachi's ny˘b˘ Oiku Hanagiri Saiz˘

12th lunar month of 1768: the play "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki" is simultaneously staged at the ďnishi no Shibai and the Naka no Shibai. The actors Arashi Hinasuke I and Nakayama Bunshichi I, compete for the best performance in the role of Nuregami Ch˘gor˘ and the title of ďsaka best tachiyaku. "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki" is produced at the ďnishi no Shibai by Yamashita Yaoz˘ I with the following casting:

Roles Actors
The sum˘ wrestler Nuregami Ch˘gor˘ Arashi Hinasuke I
Hanaregoma Ch˘kichi Fujikawa Hachiz˘ I
Hashimoto Jibuemon, Ok˘ Arashi Kichisabur˘ I
Jűjibŕ Nakayama Raisuke I
Azuma Sawamura Kunitar˘ I
Oseki, Yogor˘ Arashi San'emon V

5th day of the 2nd lunar month of 1827: a fire breaks out in the Kado no Shibai, destroying the Naka no Shibai, ďnishi no Shibai and Kadomaru no Shibai.

8th lunar month of 1841: great performances of the Edo star Onoe Kikugor˘ III at the ďnishi no Shibai; he plays the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Hayano Kanpei and Tonase in the drama "Kanadehon Chűshingura". He also plays the roles of Sakuramaru, Takebe Genz˘ and Kan Sh˘j˘ in "Sugawara Denju Tenarai Kagami". The roles of Okaru, Tonami and Yae are played by Arashi Tokusabur˘ III.

9th lunar month of 1841: Onoe Kikugor˘ III plays at the ďnishi no Shibai the roles of Tokubŕ and Kikuichi in the drama "Tenjiku Tokubŕ Ikoku Banashi". He also plays the roles of Oiwa, Kohei and Yomoshichi in "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan".

11th lunar month of 1843: Arashi Tokusabur˘ III takes the name of Arashi Rikan III at the ďnishi no Shibai.

2nd lunar month of 1847: Nakamura Shibaz˘ I takes the name of Nakamura Gizaemon at the Chikugo no Shibai.

8th lunar month of 1852: premiere at the Chikugo no Shibai of the dance "Ayatsuri Sanbas˘"; the role of Sanbas˘ is performed by Arashi Rikaku II.

5th lunar month of 1854: Ichikawa Danz˘ VI plays for the first time the role of Shunkan in the drama "Heike Nyogo no Shima", which is staged at the Chikugo no Shibai. His stage partners are Nakamura Tamashichi I (Chidori) and Arashi Rikaku II (Senoo Tar˘).

Spring 1860: Nakamura Jakuemon I becomes zagashira at the Chikugo no Shibai and successfully produces the drama "Hime Kurabe Futaba Ez˘ji".

4th lunar month of 1871: Nakamura Umenosuke joins the star Arashi Rikan IV and takes the name of Arashi Kitsusabur˘ IV, playing 3 roles in the drama "Katakiuchi Mid˘ Mae", which is staged at the Chikugo no Shibai.

1872: Jitsukawa Enjaku I becomes zagashira at the Chikugo no Shibai.

October 1873: premiere at the Chikugo no Shibai of Katsu Genz˘ II's drama "Kimi-wa-Fune Nami no Uwajima", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Yanbe Seibŕ, the yakko D˘suke Nakamura Fukusuke III
Wake Sanzaemon, Okaku Nakamura Shichigasuke

End of February 1876: a fire breaks out in the Western wing of the Chikugoza and destroys all the D˘tonbori theaters.

September 1876: the theater is rebuilt and is renamed Ebisuza.

October 1881: premiere at the Ebisuza of Katsu Genz˘ III's drama "Ogasawara Shorei no Oku no Te", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Okada Ry˘suke, Ogasawara T˘t˘mi-no-Kami Jitsukawa Enjaku I
Ogasawara Haito, the yakko Kikuhei (in reality the fox of Mt. My˘jin), Ohaya Nakamura Fukusuke III
Inugami Hy˘bu Ichikawa Aragor˘ III
Odai-no-Kata, Koheiji Arashi Kitsusabur˘ IV
Ogasawara Buzen-no-Kami Jitsukawa Enzabur˘ III

October 1887: the Ebisuza is renamed Naniwaza.

November 1893: the puppet drama "Kamiko Jitate Ry˘men Kagami" is adapted for Kabuki for the first time, in ďsaka at the Naniwaza; it is staged with the following casting:

Roles Actors
Yorozuya Sukeemon, the bant˘ Gonpachi Kataoka Gat˘ III
Omatsu Sawamura Gennosuke IV
Daimonjiya Eizabur˘ Ichikawa Ichiz˘ IV

29 April 1904: the Naniwaza is destroyed by fire.

April 1912: premiere at the Naniwaza of Okamoto Kid˘'s "Heikegani", which stars Onoe Baik˘ VI and Sawamura S˘jűr˘ VII.

March 1934: "ďishi Saigo no Ichinichi", the tenth and last play of Mayama Seika's cycle "Genroku Chűshingura" is staged for the first time in ďsaka, at the Naniwaza from the 3rd to 16th of March, and in Ky˘to, at the Minamiza from the 17th to the 27th of March [casting]. It is staged at the Naniwaza with the following casting:

Roles Actors
ďishi Kuranosuke Band˘ Jusabur˘ III
Isogai Jűr˘zaemon Nakamura Senjaku I
Shizuma, in reality Omino Matsumoto Kingo II
Araki Jűzaemon Arashi Kichisabur˘ VII
Akabane Genz˘ Arashi Kakuz˘ V
Hosokawa Naiki Band˘ Junosuke
Hisanaga Naiki Band˘ H˘suke
Horiuchi Den'emon Ichikawa Dan'en I

October 1919: premiere at the Naniwaza of the drama "T˘jűr˘ no Koi", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Sakata T˘jűr˘ I Nakamura Ganjir˘ I
Okaji Nakamura Baigyoku III
Kirinami Senju I Nakamura Kaisha
The nadai Miyako Mandayű Onoe Tamiz˘ III
A taiko mochi Ichikawa Ichiz˘ IV

13 March 1945: the Naniwaza is destroyed during the bombing of ďsaka.

Illustrated program for the 1887 opening of the Naniwaza

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News