KADO NO SHIBAI - KADOZA
   
Names Kadoza
Kado Gekij˘
Kado no Shibai
City ďsaka (in the district of Minami-ku Nishiyagura-ch˘)
History

1st lunar month of 1719: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Monzaemon's puppet theater drama "Keisei Hangonk˘", which was written in the 8th lunar month of 1708. The play is produced by Arashi San'emon III in ďsaka at the Kado no Shibai, with the following casting:

Roles Actors
Matahei Arashi San'emon III
Nagoya Sanza Anegawa Shinshir˘ I
Katsuragi Yamashita Kinsaku I
Otoku Nakata Rokujűr˘
Sh˘gen Takenaka T˘zabur˘
Shűrinosuke Sakurayama Kindayű
T˘yama Kikukawa Kiyotar˘ I
Utanosuke Yamamoto Hikogor˘

12th lunar month of 1722: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Monzaemon's puppet theater drama "Nebiki no Kadomatsu", which was written in the 1st lunar month of 1718. The play is staged in ďsaka at the Kado no Shibai, under the title "Yamazaki Yojibei Hanchű Bushi" with the following casting:

Roles Actors
Yamazaki Yojibei Arashi San'emon III
The courtesan Fujiya Azuma Matsushima Hy˘tar˘
Yamazaki J˘kan Shinozuka Jűzaemon

1st lunar month of 1724: premiere at the Kado no Shibai of "Edoe Ukiyo Soga", an Edo-flavored new year drama welcoming in ďsaka the Edo actor ďtani Hiroji I. This sogamono mixes the Soga world with "Sonezaki Shinjű" (entitled "Sonezaki Shinjű Soga"), "Kokusen'ya Gassen" (entitled "Kokusen'ya Soga") and a kurofune-chűemonmono (entitled "Kurofune Soga"). They are staged with the following casting:

Roles Actors
Kobayashi no Asahina, Osaragi Sabu (Kurofune Chűemon) ďtani Hiroji I
Soga Gor˘, Kokusen'ya Band˘ Hikosabur˘ I
Soga Jűr˘, Hiranoya Tokubŕ, Kamakuraya Gorohachi Arashi San'emon III
Kud˘ Suketsune Sawamura Otoemon I
Ninomiya Tar˘, Kanki, Tachibotoke Tahei (Gokumon Sh˘bei) Nakamura Shingor˘ I
ďiso no Tora, Tenmaya Ohatsu Sanogawa Mangiku
Ninomiya Tar˘'s wife Wakakusa, Kinsh˘jo, Kewaizaka no Sh˘sh˘ Sanogawa Hanazuma I
Ky˘ no Kojir˘, Kuheiji Ichikawa S˘zabur˘ I
The Soga brothers' mother, Kokusen'ya's mother Sugiyama Kanzaemon III
Oni˘ Shinzaemon (Jűr˘'s retainer) Arashi Sangor˘ I
Kewaizaka no Sh˘sh˘ Izumikawa Sennosuke

9th lunar month of 1729: Yoshizawa Sakinosuke I takes the name of Yoshizawa Ayame II at the Kado no Shibai.

8th lunar month of 1730: first Kabuki adaptation of Hasegawa Senshi and Matsuda Bunk˘d˘ puppet theater drama "Miura no ďsuke ďbai Tazuna", which was written in the 2nd lunar month of 1730. The play is produced by Arashi Sanjűr˘ II in ďsaka at the Kado no Shibai.

3rd ~ 4th lunar months of 1732: the play "Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki" is produced by Arashi Kokuseki at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Yoshioka Kiichi H˘gen, Sakanoue Bunt˘ji Anegawa Shinshir˘ I
Ichij˘ ďkura Naganari Arashi Kanshir˘ I
Benkei, Chaya Yoichi Sawamura Otoemon I
Benkei's mother, Naruse Kirinami Takie
Tokiwa Gozen, Yoshioka Kijir˘'s wife Oky˘ Yoshizawa Ayame II
The yakko Chienai, Yoshioka Kisanta Sakurayama Sh˘zaemon II
Yoshioka Kijir˘ Kirinoya T˘kur˘
Princess Minazuru, Asuka Fujii Hanamatsu
The yakko Toraz˘, Ushiwakamaru Asao Motogor˘ I
Kasahara Tankai Narumi Koyata

9th lunar month of 1732: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Hanji and Miyoshi Sh˘raku puppet theater drama "Imoseyama Onna Teikin". The play is produced by Arashi Kokuseki in ďsaka at the Kado no Shibai (the casting is unknown).

3rd lunar month of 1733: the drama "Dan no Ura Kabuto Gunki" is performed for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Akoya Yoshizawa Ayame II
Chichibu no Sh˘ji Shigetada, Mionoya Shir˘ Kunitoshi Arashi San'emon III
Iwanaga Saemon Munetsura, ďgiya Toheiji Fujikawa Heikur˘
Yoritomo, Kagekiyo Sawamura Otoemon I

1st lunar month of 1736: the play "Karukaya D˘shin Tsukushi no Iezuto", which was originally written for the puppet theater and staged for the first time in the 8th lunar month of 1735 in ďsaka at the Toyotakeza, is adapted for Kabuki for the first time, in ďsaka at the Kado no Shibai (unknown casting).

9th lunar month of 1740: the play "Hirakana Seisuiki" is performed for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai. It is produced by Nakamura Jűz˘ I and Nakamura Tomijűr˘ I plays the role of Chidori.

12th lunar month of 1745: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" is staged at the Kado no Shibai for the first time, produced by Arashi Sanjűr˘ II with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Arashi Sanjűr˘ II
Issun Tokubŕ Iwai hanshir˘ III
Tsuribune Sabu Nakamura Shingor˘ I
Otatsu Mihogi Shichitar˘
Okaji Yoshizawa Sakinosuke II
Mikawaya Giheiji Yamanaka Heijűr˘ II

The same play is simultaneously produced at the Naka no Shibai [casting], ďnishi no Shibai [casting] and Kado no Shibai.

12th lunar month of 1748: the play "Kanadehon Chűshingura", which was originally written for the puppet theater and staged for the first time in the 8th lunar month of 1748 in ďsaka at the Takemotoza, is adapted for Kabuki for the first time, in ďsaka at the Kado no Shibai. It is produced by the zamoto Arashi Sangor˘ II with the following casting:

Roles Actors
ďboshi Yuranosuke, Hayano Kanpei Arashi Sanjűr˘ II
Kakogawa Honz˘, Ono no Kudayű, Yoichibŕ's wife, Ry˘chiku Kataoka Nizaemon IV
En'ya Hangan Ichinokawa Hikoshir˘ II
Moron˘ Ichimura Mihoemon
Rikiya Arashi Sangor˘ II
Konami, Osono Yamashita Rokusabur˘
Bannai, Yakushiji Tamiya Jűzabur˘ II
Oishi Yoshizawa Sakinosuke II
Ishid˘, Amakawaya Gihei Anegawa Shinshir˘ I
Momonoi Wakasanosuke, Heiemon, Hara G˘emon Yamamoto Koheiji
Okaru Yoshida Manshir˘
Tonase Tomizawa Kiyosaki
Kaoyo Gozen Onogawa Kamegiku

11th lunar month of 1752: Arashi Iwajir˘ I takes the name of Arashi Hinasuke I at the Kado no Shibai.

9th lunar month of 1757: first Kabuki adaptation of Namiki Senryű I and Miyoshi Sh˘raku puppet theater drama "Genpei Nunobiki no Taki", which was written in 1749. The play is produced by Anegawa Daikichi I in ďsaka at the Kado no Shibai (casting unknown).

12th lunar month of 1758: premiere at the Kado no Shibai of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Sanjukkoku Yobune no Hajimari"; for the very first time in Kabuki history, a mawaributai, invented by Namiki Sh˘z˘ I, is built and used on the stage of a theater.

5th lunar month of 1762: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Koi Hakke Hashira Goyomi", which is a revision of Chikamatsu Monzaemon's drama "Daiky˘ji Mukashi Goyomi"; it is staged with the following casting:

Roles Actors
The daiky˘ji Ishun Nakayama Bunshichi I
Mohei Ichinokawa Hikoshir˘ II
Osan Nakamura Tomijűr˘ I
Otama Yoshizawa Sakinosuke II
The bant˘ Sukeemon Band˘ Iwagor˘
Gonbŕ Nakayama Shinkur˘ I
Kishino Yűsuke Nakamura Kichiemon I
Kikue Yamashita Kinsaku II
Obiya Niemon Nakayama Raisuke I
The inkyo Okuen Asao Tamejűr˘ I
Takaichi G˘suke Kirinoya Gonjűr˘ III

9th lunar month of 1764: premiŔre in ďsaka at the Kado no Shibai of "Oriawase Tsuzure no Nishiki", based on the puppet drama "Katakiuchi Tsuzure no Nishiki", which is revised by Namiki Jűsuke, Ichiyama Bokuhei and Namiki ďsuke. It celebrates the 16th anniversary (17th memorial service) of the passing away of the star Anegawa Shinshir˘ I. A similar play is staged one day later under a different title, "Hare Kosode Tsuzure no Nishiki", at the Naka no Shibai [casting]. The competition for the best performance and the best line-up is open between the 2 theaters. The performance at the Kado no Shibai is more successful than the one at the Naka no Shibai. "Tsuzure no Nishiki" is produced at the Kado no Shibai by Nakayama Bunshichi I with the following casting:

Roles Actors
Shund˘ Jir˘emon, Ihei Nakayama Bunshichi I
Shund˘ Sukedayű Nakayama Shinkur˘ I
Kamura Utaemon Nakamura Utaemon I
Shund˘ Jihei, Takaichi Buemon Ichinokawa Hikoshir˘ II
Sahei's ny˘b˘ Onui, Jir˘emon's ny˘b˘ Oharu Yoshizawa Sakinosuke II
Sahei Fujikawa Hachiz˘ I
Shund˘ Suketar˘, Mareya Ihachi Nakayama Raisuke I
Shund˘ Shinshichi, Oteru Nakamura Senz˘
Sahei's ny˘b˘, the koshimoto Oriki Anegawa Daikichi I
Hikosaka Jinroku, Sud˘ Genpachi Asao Tamejűr˘ I
Sud˘ Rokuroemon, Togiyaru no Jűbŕ Kirinoya Gonjűr˘ III
Oharu's sister Sanogawa Hanazuma III
Ohari Osoyo Sanj˘ Namie I

11th lunar month of 1764: Yoshizawa Sakinosuke II takes the name of Yoshizawa Ayame III at the Kado no Shibai.

7th lunar month of 1767: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" is produced at the Kado no Shibai to commemorate the 6th anniversary (7th memorial service) of the passing away of Fujikawa Heikur˘. It is produced by Arashi Hinasuke I and staged with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Fujikawa Hachiz˘ I
Issun Tokubŕ Nakayama Raisuke I
Tsuribune Sabu Ichinokawa Hikoshir˘ II
Mikawaya Giheiji Kirinoya Gonjűr˘ III
Okaji Yoshizawa Ayame III
Otatsu Arashi Hinasuke I

12th lunar month of 1767: the drama "Yoshitsune Senbon Zakura" is produced at the Kado no Shibai for the first time. It is produced by Nakayama Raisuke I and staged with the following casting:

Roles Actors
Tomomori, H˘gen Nakayama Raisuke I
Suke-no-Tsubone, Tadanobu Yoshizawa Ayame III
Shizuka Gozen Sawamura Kunitar˘ I
Osato Arashi Hinaji

6th lunar month of 1770: Namiki Sh˘z˘ I's drama "Yadonashi Danshichi Shigure no Karakasa" is staged for the first time in ďsaka ˘shibai, at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Mohei Arashi Kichisabur˘ I
Iwai-buro Jisuke Asao Tamejűr˘ I
Daimonjiya Jihei (commonly called Sakai no Daiji) Nakayama Raisuke I
Okaji Arashi Sankatsu I
Kyűshichi Arashi Shichigor˘ II
Otomi Sakakiyama Sengiku
Arashi Sangor˘ Ichiyama Sukegor˘ II
Wataya Tokuemon Fujimatsu Sanjur˘ I

9th lunar month of 1774: Yoshizawa Ayame III appears on stage for the last time, in ďsaka at the Kado no Shibai.

8th lunar month of 1775: the play "Sekitori Senry˘ Nobori" is staged for the first time in ďsaka, produced by Ogawa Kichitar˘ I at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
The sum˘tori Iwagawa Jirokichi Arashi Kichisabur˘ I
Iwagawa's wife Otowa Sawamura Kunitar˘ I
The sum˘tori Tetsugadake Nakamura Jiroza II
Senbagawa Kichibei Nakayama Bunshichi I
Tsuruya Reizabur˘ Ogawa Kichitar˘ I
Senbagawa's wife Oyotsu Anegawa Daikichi I

7th lunar month of 1776: premiere of Iso Isosuke's drama "Yamato Kotoba Suikoden" at the Kado no Shibai; it is produced by Ogawa Kichitar˘ I and staged with the following casting:

Roles Actors
Kezori Kuemon Asao Tamejűr˘ I
S˘shichi Ogawa Kichitar˘ I
Kojor˘ Yamashina Jinkichi II

4th lunar month of 1777: premiere of Namiki Gohachi's drama "Tenmangű Natane no Gokű", co-written with Nakamura Akei and Tatsuoka Mansaku, which is staged at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Ki no Haseo, Haji no Hy˘e, Shiratayű, H˘ssh˘b˘ Mimasu Daigor˘ I
Takebe Genz˘, Sugawara Michizane Onoe Kikugor˘ I
Fujiwara no Shihei, Kakuju Arashi Hinasuke I
Miyoshi Kiyotsura, Arat˘ta Mimasu Tanin II
Sukune Tar˘, the toneri Takuramaru Ogawa Kichitar˘ I
Matsugae, Sh˘getsuin, Izayoi, Tonami Sawamura Kunitar˘ I
Ran no Kanemasa, Shund˘ Genba Mimasu Matsugor˘
Koiso, Princess K˘bai Yamashina Jinkichi II
Terukuni Fujikawa Ryűz˘
Taira no Mareyo Band˘ Iwagor˘
Sukune's wife Kozakura, Haseo's wife Mimasu Tokujir˘ I

4th lunar month of 1778: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's play "Kinmon Gosan no Kiri", which is produced by the zamoto Ogawa Kichitar˘ I with the following casting:

Roles Actors
Ishikawa Goemon, Akechi Samagor˘ Arashi Hinasuke I
Konomura ďinosuke (in reality S˘ Sokei), Mashiba Hisayoshi Onoe Kikugor˘ I
Hayakawa Takakage, S˘emon's wife Onoe Shinshichi I
Kishida Hy˘go, the yakko Yatahei (in reality Junkikan) Fujikawa Hachiz˘ II (who celebrates his shűmei)
Segawa Uneme Ogawa Kichitar˘ I
The courtesan Hanatachibana Fujikawa Sango
Sonoo-no-Kata, Goemon's wife Oritsu Hanagiri Toyomatsu III
Daibutsu Mochiya S˘emon (in reality Kaida Shingo), Mashiba Hisatsugu Shibazaki Rinzaemon II
Jakotsu BabÔ, Tsutsui Junkei, Kojibei, Tsutsui Kumatar˘ Kiriyama Monji II
Mashiba Kingo Hisaaki, Matsuda Yűsuke Nakamura Jűjir˘

12th lunar month of 1781: premiŔre in ďsaka at the Kado no Shibai of Nagawa Kamesuke I's drama "Tengajaya-mura". A similar play is staged a few days later under a different title, "Renga Chaya Homare no Bundai", at the Naka no Shibai [casting]. The competition for the best performance and the best line-up is open between the 2 theaters. "Tengajaya-mura" is produced at the Kado no Shibai by Fujikawa Sango with the following casting:

Roles Actors
Adachi Motoemon Nakamura Jiroza II
T˘ma Sabur˘emon, Yasuke Asao Tamejűr˘ I
Hayase Iori Nakayama Taz˘
Hayase Genjir˘ Arashi Kichimatsu
Somenoi Fujikawa Sango
K˘emon Nakayama Raisuke I
The mekake Kosai, K˘emon's wife Yamashita Kamenoj˘ IV

7th lunar month of 1783: the play "Kagamiyama Koky˘ no Nishikie" is performed for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai, with the following casting:

Roles Actors
Iwafuji Arashi Hinasuke I
Onoe Sawamura Kunitar˘ I
Ohatsu Yamashita Kinsaku II

5th lunar month of 1784: premiŔre in ďsaka at the Kado no Shibai of Nagawa Shimesuke I's drama "Sumidagawa Gonichi no Omokage", which is staged with the following casting:

Roles Actors
H˘kaib˘ Ichikawa Danz˘ IV
Jinzabur˘ Fujikawa Hachiz˘ II
Okumi Yoshizawa Iroha I
The Eirakuya widow Oraku Yamashita Kinsaku II
The Eirakuya tedai Y˘suke Somematsu Shichisabur˘ II
Eirakuya Gonzaemon Imamura Shichisabur˘ III
Yamazakiya Kanjűr˘ Nakamura Jiroza II
Princess Nowake Arashi Murajir˘

3rd lunar month of 1788: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohei I's play "Sewa Ry˘ri Yaoya Kondate", which is produced by Nakayama Hisakichi and staged with the following casting:

Roles Actors
Hanbei Nakayama Raisuke II
Ochiyo Yamashita Yaoz˘ I
Ojű Yamashita Kinsaku II
Okuma Yamamura Giemon II
Heiemon, Hanjir˘ Seki Sanjűr˘ I

1st ~ 3rd lunar months of 1794: premiere of Tatsuoka Mansaku's drama "Keisei Haru no Tori" (7 acts - 23 scenes), which includes the famous "Umagiri" scene, a scene where a horseman is cut down with a single slash by Oda Nobutaka. Tatsuoka Mansaku is assisted by Chikamatsu Tokus˘ and Nagawa Shimesuke I. This ni-no-kawari drama is produced by the zamoto Asao Okujir˘ I in ďsaka at the Kado no Shibai and is staged with the following casting:

Roles Actors
Oda Sanshichir˘ Nobutaka, Mashiba Hisayoshi Ichikawa Danz˘ IV
Shibata Shurinosuke Katsushige, Kawata Kachizaemon, Iruma Yosodayű, Teruha, Oda Sanshichir˘ Nobutaka (when he replaces Ichikawa Danz˘ IV in this role) Arashi Koroku III
Kanai Sankur˘, Awaza Tarosuke, Miwa Gorozaemon Takahide Asao Tamejűr˘ I
Tsuchiya Sh˘suke's ny˘b˘ Otani Yamashita Kinsaku II
Takagawa Sehei, Shioya T˘emon, Yosodayű's ny˘b˘ Komitsu Anegawa Shinshir˘ III
The Korean Imperial Princess Sh˘giku, the keisei Sonogiku, Mairase Soroku's ny˘b˘ Oyuki Nakamura Noshio II
Kobayagawa Tatewaki, Nagaoka Shingo Seki San'emon
T˘emon's musume Otoyo Fujikawa Tomokichi I
Segawa Uneme, the carpenter Yoshir˘ Izumikawa Okez˘

9th lunar month of 1794: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Hanji's puppet theater drama "Kamakura Sandaiki", which was written in 1781. The play is produced by the zamoto Asao Okujir˘ I in ďsaka at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Princess Toki Nakamura Noshio II
Miuranosuke Arashi Kichisabur˘ II
The farmer Adachi T˘zabur˘, in reality Sasaki Takatsuna Ichikawa Danz˘ IV
H˘j˘ Tokimasa, the yakko Sekisuke Otowa Jirosabur˘ II
Uji-no-Kata, Kagaribi Fujikawa Tomokichi I
Wada no Hy˘e Hidemori, Surihari Tarozaemon Asao Tamejűr˘ I
Wada's ny˘b˘ Yamashita Kinsaku II

3rd lunar month of 1795: Chikamatsu Monzaemon's drama "Komochi Yamanba", which was originally written for the puppet theater, is adapted for Kabuki for the first time, in ďsaka at the Kado no Shibai. It is successfully staged from the 11th of March to the 27th of April with the following casting:

Roles Actors
Oginoya Yaegiri Arashi Koroku III
Tabakoya Genshichi (in reality Sakata Kurando Tokiyuki), Kaid˘maru Arashi Sangor˘ II
Shiragiku Fujikawa Tomokichi I
Princess Omodaka Hanagiri Tomimatsu II
Minamoto no Yorimitsu Arashi Hinasuke II
Watanabe no Tsuna, the koshimoto Ozasa Nakamura Utaemon III
Kumatake Arashi Sanpachi I
Monobe no Heita Yamamura Tomoemon I
Arad˘maru Arashi Kichisabur˘ II

2nd lunar month of 1796: Suga Sensuke's puppet theater drama "Keisei Koi no Hikyaku" is adapted to Kabuki for the first time and staged at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Kameya Chűbŕ Nakayama Bunshichi II
Umegawa Yoshizawa Iroha I
Tanbaya Hachiemon Nakayama Bungor˘ I
Jiemon Nakayama Bunz˘
Oen Arashi Wakamatsu I
Magoemon Yamamura Giemon II

4th lunar month of 1796: premiere at the Kado no Shibai of the drama "Hade Kurabe Ishikawazome", written by Chikamatsu Tokuz˘, Tatsuoka Mansaku and Namiki Sh˘z˘ II. Arashi Koroku III was supposed to play the roles of Ishikawa Goemon, Ishida-no-Tsubone and Rikyű but he died the 29th day of the 3rd lunar month of 1796. He is replaced by his son Arashi Hinasuke II. The play is a huge success and is staged in ďsaka from the 1st day of the 4th lunar month up to the 17th day of the 5th lunar month. Then, the troupe moves to Ky˘to to perform it at the Kitagawa no Shibai from the 19th day of the 5th lunar month to the last third of the 7th lunar month! The drama is produced in ďsaka by Fujikawa Hachiz˘ III with the following casting:

Roles Actors
Ishikawa Goemon, Ishida-no-Tsubone, Sen no Rikyű, Fuwa Bansaku Arashi Hinasuke II
Yodomachi Gozen, Goemon's ny˘b˘ Oritsu Sawamura Kunitar˘ I
Miura Hitachinosuke, Furuta Naribe Yamamura Giemon II
Kobuna no Gengor˘, Mashiba Hisatsugu Nakayama Bunshichi II
Sesonji Chűnagon Kiminari, Ueno's sister, Sannigorobŕ, Hei no Heibei Nakayama Bungor˘ I
Ishida's daughter, Takigawa Yoshizawa Iroha I
Sengoku Gonbŕ Fujikawa Hachiz˘ III
Kuroda Kenmotsu, Fuji no Kur˘ji Yamamura Tomoemon I
Katada no Kosuzume, Ueno's okugata Mimasu Matsugor˘ I
Rikyű's daughter, Princess Chűj˘ Hanagiri Tomimatsu II
Hayakawa Takakage Nakayama Bunz˘

7th lunar month of 1796: premiere of Chikamatsu Tokuz˘'s play "Ise Ondo Koi no Netaba" in ďsaka at the Kado no Shibai. It is produced by Fujikawa Hachiz˘ III and staged with the following casting:

Roles Actors
Fukuoka Mitsugi Nakayama Bunshichi II
Okon Yoshizawa Iroha I
Manno Nakayama Bungor˘ I

11th lunar month of 1800: first Kabuki adaptation, at the Kado no Shibai, of Chikamatsu Yanagi's puppet theater drama "Ehon Taik˘ki", which is produced by Nakayama Tokujir˘ with the following casting:

Roles Actors
Takechi Mitsuhide Asao Tamejűr˘ I
Oda Harunaga Nakamura Utaemon III
Misao Yoshizawa Iroha I
Satsuki Mimasu Tokujir˘ I

1st lunar month of 1810: premiere at the Kado no Shibai of Chikamatsu Tokuz˘ and Namiki Miyosuke ni-no-kawari drama "Keisei Sato no Funauta", which is produced by Mimasu Kumesabur˘ with the following casting:

Roles Actors
Nagasaki Shirozaemon, Kuwanaya Tokuz˘, Asakawa Kuranosuke Kataoka Nizaemon VII
Ikkaku's wife Mayumi, Ofuji, Osawa Yoshizawa Ayame V
Tadotsu Ikkaku, Hashitomi Ry˘suke Arashi Kichisabur˘ II
Takamaru Kamejir˘ Nakayama Hyakka
The keisei Higaki, Ry˘suke's ny˘b˘ Oyuki Nakayama Yoshio I
Matsuyama Sakon, Nadaroku Nakayama Raisuke IV
ďdachi Kenmotsu, the boatman Gonta, Kawagoe D˘hachi, Kitsui Nariiwa (?) Asao Okuyama III
Kuranosuke's wife, Seki-no-To, Kureha Nakamura Daikichi I

1st lunar month of 1814: premiere at the Kado no Shibai of Nagawa Harusuke I's drama "Keisei Tsukushi no Tsumagoto", the first play in Kabuki history based on the "Asagao Nikki" world. The play is produced by Ichikawa Zentar˘ with the following casting:

Roles Actors
Miyagi Asojir˘, Okitsu no Nisa Arashi Kichisabur˘ II
Miyuki, Princess Harusame Sawamura Tanosuke II
The old woman Otama, Yuminosuke, Tokuemon Asao Kuzaemon I
The foot-soldier Denz˘, Arao Murakichi, Iwashiro Takita ďtani Tomoemon II
Tataranosuke, Keian Arashi Kanjűr˘ I
Oran, the courtesan Segawa Kan˘ Minshi I
Hagino Yűzen Nakamura Tomosa I
The keisei Iwakuni, Yuminosuke's wife Kan˘ San'emon II

4th lunar month of 1819: Ichikawa Shik˘ I takes the name of Ichikawa Danz˘ V in ďsaka at the Kado no Shibai.

3rd lunar month of 1821: premiere at the Kado no Shibai of the drama "Kajiwara Heiz˘ K˘bai Tazuna", a new version of the third act of "Miura no ďsuke ďbai Tazuna", revised by Kanazawa Ryűgoku I. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Kajiwara Heiz˘ Kagetoki Nakamura Utaemon III
Rokur˘dayű Asao Kuzaemon I
Kozue Nakamura Matsue III
Matano Gor˘ Nakamura Kashichi II
ďba Sabur˘ Asao Okuyama III

5th day of the 2nd lunar month of 1827: a fire breaks out within the Kado no Shibai, destroying itself, the Naka no Shibai, the ďnishi no Shibai and the Kadomaru no Shibai.

2nd lunar month of 1832: the "Goj˘bashi" scene of "ďgiya Kumagai", which was not in the original puppet drama, is added to this drama for the first time and staged in ďsaka at the Kado no Shibai. This new scene is a kind of parody of the famous encounter on the Goj˘ Bridge in Ky˘to between the young boy Ushiwakamaru and the warrior priest Musashib˘ Benkei. "ďgiya Kumagai" is staged with the following casting:

Roles Actors
Kumagai Jir˘ Naozane Nakamura Utaemon III
Kohagi (in reality Taira no Atsumori) Iwai Shijaku I
Kazusa ďtani Tomoemon III
Kazusa's wife Arashi Kan˘

1st lunar month of 1833: Nakamura Matsue III takes the prestigious name of Nakamura Tomijűr˘ II, which has not been held since 8th lunar month of 1786, at the Kado no Shibai. Premiere of "Chichi Morai", staged as the second part of the new year drama "Keisei Chigo-ga-Fuchi" with the following casting:

Roles Actors
Kan˘ Shirojir˘ Nakamura Utaemon III
Koyuki Nakamura Tomijűr˘ II
Iwakiya T˘zabur˘ Band˘ Jutar˘ I

1st lunar month of 1839: premiere at the Kado no Shibai of Nishizawa Ipp˘'s drama "Keisei Hama no Masago", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Mashiba Hisatsugu, Kofuna no Gengor˘, Kumai Gengor˘ Kataoka Gad˘ II
Gion-no-Okaji, the keisei Ishikawaya Masagoji, Otaki Nakamura Tomijűr˘ II
Mashiba Hisayoshi Band˘ Mitsugor˘ IV
Mashiba Hisaaki, Horio Tatewaki Arashi Rikaku II
Kishida Minbu, Ishiba no Goroz˘, Tsujiura Jűnai Asao Kuzaemon II
Fuwa Bansaku, Sanni no Goroshichi Nakamura Utajűr˘

3rd lunar month of 1839: the play "Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji" is staged for the first time in ďsaka, at the Kado no Shibai, with the following casting:

Roles Actors
Tamate Gozen, Irihei's wife Osode Nakamura Tomijűr˘ II
Gapp˘ Asao Kuzaemon II
Shuntokumaru Nakamura Utajűr˘
Princess Asaka Asao Yosabur˘
Gapp˘'s wife Otoku Nakayama Bunshichi III
The yakko Irihei Arashi Rikaku II

1848: Ichikawa Tatsuz˘ makes his first stage appearance at the Kadoza.

21st day of the 4th lunar month of 1852: a fire breaks out within the Kado no Shibai and destroys three theaters and numerous others buildings.

10th lunar month of 1852: Ichikawa Kuz˘ II takes the name of Ichikawa Danz˘ VI at the Kadoza.

11th lunar month of 1855: first Kabuki adaptation of Yamada-no-Kakashi's puppet theater drama "Sh˘utsushi Asagao Nikki", which is staged as kodomo shibai at the Kado no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Miyagi Asojir˘, Komazawa Jirozaemon Nakamura Komanosuke V
Miyuki Nakamura Masajir˘ I

3rd lunar month of 1866: premiere at the Kado no Shibai of "Shunshoku Ume Goyomi", the first adaptation to Kabuki of Tamenaga Shunsui's 1833 novel, which is staged with the following casting:

Roles Actors
Karakotoya Tanjir˘ Kataoka Gat˘ II
The geisha Yonehachi Nakamura Sennosuke
The geisha Adahachi ???

1st lunar month of 1872: Kataoka Matsuwaka takes the name of Kataoka Gad˘ III at the Kadoza.

1879: Jitsukawa Yaoz˘ I becomes zagashira at the Kadoza.

April 1891: Band˘ Ch˘jir˘ makes his first stage appearance at the Kadoza.

March 1901: Kataoka Tsuchinosuke II takes the name of Kataoka Gad˘ IV at the Kadoza.

January 1907: Kataoka Gat˘ III takes the name of Kataoka Nizaemon XI at the Kadoza.

October 1907: Nakamura Masajir˘ II takes the name of Nakamura Fukusuke IV in ďsaka at the Kadoza.

January 1909: Ichikawa Udanji I and his son Ichikawa Unosuke I respectively take the names of Ichikawa Sai'nyű and Ichikawa Udanji II at the Kadoza.

October 1941: Nakamura Senjaku I takes the name of Nakamura Kanjaku IV at the Kadoza; his son Nakamura Senjaku II makes his first stage appearance.

Seki Sanjűr˘ II on the stage of the Kado no Shibai in the 12th lunar month of 1826, with some members of the Sakura patrons group

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News