UPDATES 2004
31 December 2004

2004 was a busy and fruitful year for kabuki21.com. We completed the translation in English of all the pages. 300 actors pages and 103 summaries are from now on available. I would like to thank very much all the people who helped me building this site: Paul Binnie, Jeff Blair, Cha, Rolf M. Degener, Kayako Doi, Yuriko Fujiki, David "Bassman" Gardahaut, Horst Graebner, Paul Griffith, Richard Illing, James King, Curtis Knapp, Theo de Kreijger, Katarzyna Paczuska, Guy Pepermans, David Reinke, Hiroko Sonoyama, Jerry "V" Vegder, Jean Wilson, Yoshiko Yamashita and Akiko Yamauchi.

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Matsumoto K˘shir˘ V Utagawa Kunisada 1838
Mimasu Daigor˘ IV Utagawa Hirosada 1848

PROGRAMS: February 2005 (Kabukiza, Hakataza, Kabuki Forum Tour) and March 2005 (Kabukiza, National Theatre, Minamiza, Shinbashi Enbuj˘).

OTHERS: opening of the Characters section.

24 December 2004

ACTORS: short biographies of the actors Fujikawa Buzaemon I, Kaneko Kichizaemon, Kawarasaki Gonnosuke I, Miyazaki Denkichi, Morita Kan'ya I, Nakamura Kazuma II, Osagawa Jűemon, Sadoshima Ch˘gor˘ I, Sodesaki Karyű, Takeshima K˘zaemon I, Ukon Genzaemon and Yamashita Ky˘emon I.

PLAYS: "Oguri Hangan", "Sagi Musume", "Sandanme", "Yodanme", "Yoshitsune Senbon Zakura" and "Yoshiwara Suzume".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Iwai Hanshir˘ IV Katsukawa Shun'ei 1789
Sawamura S˘jűr˘ III Katsukawa Shun'ei 1789

DERIVATIVES: Aragoto Sweatshirt.

ACTORS LINES: Kawarasaki Ch˘jűr˘, Kawarasaki Gonnosuke and ďtani Hiroemon.

OTHERS: Ak˘, ak˘ r˘shi, Banshű, ebizori, Harima and oguri-hanganmono are added to the glossary; the translation of all actors lines pages is completed; 5 new links; the bibliography page is reworked (new format and 1 new reference); the translation of all plays & dances pages is completed!

12 December 2004

ACTORS: short biographies of the actors Asao Jűjir˘ I, Ikushima Shingor˘, Mizuki Tatsunosuke I, Sakata T˘jűr˘ I, Uemura Kichiya I and Yamanaka Heikur˘ I.

PLAYS: "Daijo", "Fuji Musume", "Ishikiri Kajiwara", "Migawari Zazen", "Narukami" and "Onatsu Ky˘ran".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Arashi San'emon IX Yasukawa Harusada 1830s
Nakayama Bunshichi III Utagawa Toyokuni 1804

DERIVATIVES: Kabuki & Leather.

ACTORS LINES: Kataoka Nizaemon and Onoe Sh˘roku.

OTHERS: the Ejima-Ikushima affair; chirashi, emen no mie, nagabakama, teodori and yari odori are added to the glossary; 3 new links; the translation of all actors pages is completed!

22 November 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Koroku IV, Azuma T˘z˘ III, Ichikawa Ebijűr˘ I, Jitsukawa Yaoz˘ I, Kataoka Ichiz˘ I, Mimasu Daigor˘ I, Nakamura Karoku I, Ogino Senjo, Osagawa Tsuneyo II, Segawa Senjo and Seki Sanjűr˘ III.

PLAYS: "Akoya", "Botan D˘r˘", "Moritsuna Jin'ya", "Musume Nanakusa", "Nozaki-mura", "Ochiudo" and "Tengajaya".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Ichikawa Ebijűr˘ I Shunk˘sai Hokushű 1816
Iwai Hanshir˘ V Utagawa Kunisada 1830
Kataoka Ichiz˘ I Utagawa Kunisada 1830

PROGRAMS: January 2005 (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, National Theatre, Minamiza, Sh˘chikuza, Asakusa K˘kaid˘).

DERIVATIVES: Kabuki Paintings (Part 4).

ACTORS LINES: Ichikawa Kuz˘ and Ichikawa Omez˘.

OTHERS: 2 photographes of Nakamura Fukusuke (courtesy of Curtis Knapp); akattsura, atariyaku, Ansei, chonmage, Kaei, K˘ka, mawari-butai, mottoi, ningy˘buri and osome-hisamatsumono are added to the glossary; the page on Hakone is revised; 2 new links.

11 November 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichimura Uzaemon X, Ichimura Uzaemon XI, Kataoka Nizaemon X, Kataoka Nizaemon XI, Kataoka Nizaemon XII, Morita Kan'ya XII, Morita Kan'ya XIII, Morita Kan'ya XIV, Nakamura Nakaz˘ I, Nakamura Nakaz˘ II and Nakamura Nakaz˘ III.

PLAYS: "Bunshichi Mottoi", "Ibaraki", "Kamakura Sandaiki", "Kokaji", "Modoribashi" and "Renjishi".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Arashi Kanjűr˘ I Utagawa Kunisada c.1830
Ichikawa Sadanji II Natori Shunsen
Ichikawa Sumiz˘ VI Hanayama
Nakamura Fukusuke V Natori Shunsen 1925
Nakamura Fukusuke VI Hanayama

PROGRAMS: November 2004 (Sh˘chikuza) and December 2004 (Minamiza, Kabukiza, National Theatre).

DERIVATIVES: the Ebiz˘ Teapot and Kabuki Paintings (Part 3).

ACTORS LINES: Nakamura Fukusuke, Nakamura Nakaz˘, Nakamura Shibajaku and Nakamura Utaemon.

OTHERS: En'˘ Jűshu and Shichinin no Kai are added to the glossary; Kabuki Tour in Paris 2004 (France, not Texas); Kabuki tour in the USA 1985.

28 October 2004 The site is back on the web!
20 October 2004

ACTORS: short biographies of the actors Sawamura Gennosuke IV, Sawamura Shirogor˘ II, Sawamura Shozan III, Sawamura S˘nosuke I and Sawamura Tosshi VIII.

PLAYS: "Kagekiyo", "T˘yata Monogatari" and "Tsuri Onna".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Arashi Wasabur˘ III Morikawa Chikashige 1882
Ichikawa Sadanji I Morikawa Chikashige 1882
Ichikawa Sadanji II Hanayama
Ichikawa Udanji I Morikawa Chikashige 1882
Iwai Shijaku IV Morikawa Chikashige 1882
Nakamura Kichiemon I Hanayama

PROGRAMS: October 2004 (Yachiyoza).

DERIVATIVES: the Benkei Shopping Bag.

ACTORS LINES: Band˘ Minosuke and ďtani Oniji.

OTHERS: akuba and Onoe Kikugor˘ Gekidan are added to the glossary; The Jitsukawa Clan in English.

14 October 2004 The site is down (webhosting troubles)!
10 October 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Gonjűr˘, Ichikawa Jukai III, Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Sadanji II, Ichikawa Sh˘ch˘ II, Nakamura Kichiemon I, Nakamura Sukegor˘ II, Nakamura Tsurusuke V, Nakamura Utaemon IV and Nakamura Utaemon V.

PLAYS: "Furisode Hajime", "Genta Kand˘", "Mabuta no Haha", "Naniwa no Ashi", "Onna Shibaraku" and "Yotsuya Kaidan".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Band˘ Minosuke VI Natori Shunsen 1953
Iwai Shijaku III Toyohara Kunichika 1873
Nakamura Jusabur˘ III Toyohara Kunichika 1873
Sawamura Tanosuke III Toyohara Kunichika 1873
Sawamura T˘ssh˘ II Toyohara Kunichika 1873

DERIVATIVES: Kabuki Jacket.

ACTORS LINES: Ichikawa Komaz˘.

OTHERS: Paul Binnie's amazing prints are added to the Band˘ Mitsugor˘ VIII, Ichikawa Danshir˘ and Nakamura Ganjir˘ pages; a new page dedicated to the ďsaka Kabukiza; some details on the revivals of "Kenuki", "Narukami" and "Sakura Hime Azuma Bunsh˘"; Furisode, ichibanme, Jiyű Gekij˘, jiz˘, kikukichi, nibanme and toitagaeshi are added to the glossary; 1 new links; some details on the premiere of "Shuzenji Monogatari".

27 September 2004

ACTORS: short biographies of the actors Anegawa Shinshir˘ I, Arashi Yoshisabur˘ IV, Ichimura Takenoj˘ V, Iwai Kumesabur˘ V, Jitsukawa Enjaku II, Nakayama Kiraku I, Onoe Tatsunosuke I, Segawa Rok˘ IV and Seki San'emon.

PLAYS: "Amiuchi", "Kamiyui Shinza", "Sakura Giminden", "Sasaki Takatsuna" and "Yudono no Ch˘bŕ".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Ichikawa Kodanji IV Utagawa Toyokuni 1859
Ichimura Uzaemon XIII Utagawa Toyokuni 1859
Iwai Kumesabur˘ III Utagawa Toyokuni 1859

DERIVATIVES: Hello Kitty D˘j˘ji.

ACTORS LINES: Iwai Kumesabur˘, Iwai Shijaku and Segawa Rok˘.

OTHERS: an article on the end of the Nakaza; Paul Binnie's amazing prints are added to the Band˘ Tamasabur˘, Ichikawa Ennosuke and Nakamura Jakuemon pages; ďoka-seidanmono, kamiyui, fűzoku buy˘, hyakush˘ ikki, haritsuke, tako (!) and okonomiyaki (!!) are added to the glossary; the page on Nakamura Tokiz˘ is reworked; a new case for the dark side of Kabuki; 3 new links.

18 September 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichimura Uzaemon IX, Ichimura Uzaemon XV, Ichimura Uzaemon XVI, Morita Kan'ya IV, Morita Kan'ya VIII, Morita Kan'ya XI, Nakamura Kanzabur˘ I, Nakamura Kanzabur˘ XI and Nakamura Kanzabur˘ XIII.

PLAYS: "Izayoi Seishin", "Koman Gengobŕ", "Shibahama no Kawazaifu" and "Shunkan".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Matsumoto K˘shir˘ IV Katsukawa Shunsh˘ 1782~1783
Morita Kan'ya XI Utagawa Toyokuni 1860

PROGRAMS: September 2004 (the Kabuki Forum tour) and November 2004 (Kabukiza, National Theatre, Hakataza, Sh˘chikuza, Sh˘chiku Grand Kabuki Tour).

DERIVATIVES: Murder at the Kabuki.

ACTORS LINES: Ichimura Kakitsu and Nakamura Denkur˘.

OTHERS: Paul Binnie's amazing prints are added to the Ichikawa Danjűr˘, Matsumoto K˘shir˘ and Nakamura Shikan pages; Shinpa is added to the glossary; 3 new links.

09 September 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Rikan IV, Arashi Rikan V, Ichikawa Omez˘ I, Ichikawa Yaoz˘ IX, Matsumoto K˘shir˘ V, Matsumoto K˘shir˘ VI, Nakamura Nakaz˘ IV, Nakamura Tokiz˘ IV and Nakamura Tomijűr˘ IV.

PLAYS: "Goten", "Kokingo Uchijini", "Ko-no-Mi", "Shigenoi Kowakare", "Take-no-Ma", "Wakaki Hi no Nobunaga" and "Yukashita".

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Matsumoto Kinsh˘ Utagawa Toyokuni 1849
Matsumoto Kinsh˘ Utagawa Toyokuni 1849

DERIVATIVES: Benkei Plate.

ACTORS LINES: Ichikawa Yaoz˘.

OTHERS: an illustrated playbill for "Sushiya"; the pages on the Moritaza/Shintomiza and the Kadoza are in English (no more theater page in French); a new page dedicated to the Hong˘za; more details on the premieres of "Banzui Ch˘bŕ Sh˘jin Manaita", "Ehon Gapp˘-ga-Tsuji", "Kachi Zum˘ Ukina no Hanabure" (the premiere in Ky˘to is also available), "Kamikakete Sango Taisetsu" and "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan"; the links page is completely reworked; hikae yagura is added to the glossary.

21 August 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Rikaku II, Arashi Rikaku IV, Sawamura Tanosuke II, Sawamura Tanosuke IV, Seki Sanjűr˘ II, Seki Sanjűr˘ IV, Suketakaya Takasuke II and Suketakaya Takasuke IV.

PLAYS: "Banch˘ Sarayashiki", "Fubuki T˘ge", "Ga no Iwai", "Hototogisu Koj˘ no Rakugetsu", "Kioi Jishi", "Kurumabiki", "Ninin Wankyű", "Sanja Matsuri", "Sekisan Yakko", "Tachi Nusubito", "Tenpaizan", "Ya-no-Ne" and "Yasuna".

PROGRAMS: October 2004 (Kabukiza).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Ichikawa Yaoz˘ I Torii Kiyomitsu 1758

DERIVATIVES (no update for almost one year!): Tenugui.

ACTORS LINES: Sawamura Shozan, Sawamura Tanosuke and Suketakaya Takasuke.

OTHERS: our first FAQ; the pages on the Minamiza, the Nakaza and the Yamamuraza are in English; new pages dedicated to the T˘ky˘za and the T˘ky˘ Gekij˘; The dark side of Kabuki; The Kabuki Tours Abroad; A fourth old postcard of the Kabukiza.

30 July 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Danshir˘ II and Ichikawa En'˘ I.

PLAYS: "Ippon Gatana Dohy˘ Iri", "Kamahige", "Kawash˘", "Masakado" and "Yakko D˘j˘ji".

PROGRAMS: October 2004 (Sh˘chikuza, Mitsukoshi Gekij˘, National Theatre).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Band˘ Shűka I Utagawa Toyokuni 1849
Fujikawa Kayű III Utagawa Toyokuni 1849
Ichikawa Dannosuke V Utagawa Toyokuni 1849
Ichimura Uzaemon XII Utagawa Toyokuni 1849
Nakamura Utaemon IV Utagawa Toyokuni 1849
Sawamura Gennosuke III Utagawa Toyokuni 1849

OTHERS: some details on the premiere of "Sumidagawa".

27 July 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Hinasuke VI, Arashi Tokusabur˘ VII, Ichikawa Ebiz˘ VII, Ichikawa Sumiz˘ VII, Iwai Hanshir˘ VII, Nakamura Kanzabur˘ VII and Sawamura Ch˘jűr˘ VII.

PLAYS: "Kumo no Hy˘shimai" and "Benten Koz˘".

PROGRAMS: September 2004 (Misonoza, Kabukiza, Western provinces tour).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Ichikawa Danjűr˘ V Katsukawa Shunj˘ 1781
Ichikawa Monnosuke II Katsukawa Shunj˘ 1781
Nakamura Nakaz˘ I Katsukawa Shunj˘ 1781
Onoe Matsusuke I Katsukawa Shunj˘ 1781
Segawa Kikunoj˘ III Katsukawa Shunj˘ 1781

OTHERS: some details on the premieres of "Akegarasu", "Inazuma Z˘shi" and "Utsub˘ Zaru"; the page on the ďiso station is updated; the pages on the Ichimuraza, the Kabukiza, the Kawarasakiza and the Meijiza are translated in English.

30 June 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Kichisabur˘ III, Ichikawa Danshir˘ III, Ichikawa Sadanji III, Ichikawa Sumiz˘ III, Nakamura Daikichi III, Nakamura Kan'emon III, Nakamura Karoku III, Nakamura Tokiz˘ III, Nakamura Tomijűr˘ III and Sakata Hangor˘ III.

PLAYS: "Osome no Michiyuki" and "Sanmon".

PROGRAMS: August 2004 (Kabukiza, Heisei Wakashű Kabuki, Shunjűza).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Mimasu Gennosuke I Utagawa Kunisada 1833
Nakamura Shikan II Utagawa Kunisada 1833

OTHERS: some details on the T˘eikai.

15 June 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Monnosuke VI, Iwai Hanshir˘ VI, Morita Kan'ya VI, Nakamura Denkur˘ VI, Nakamura Kanzabur˘ VI and Segawa Kikunoj˘ VI.

PLAYS: "Kanadehon Chűshingura".

ACTORS LINES: Segawa Kikunoj˘.

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Jitsukawa Enzabur˘ I Utagawa Hirosada 1851
Nakayama Nanshi II Utagawa Hirosada 1851

OTHERS: some details on the Torikuma Shibai troupe.

30 May 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Kodanji V, Ichikawa Monnosuke V, Ichikawa Shinnosuke V, Ichikawa Shinz˘ V and Ichikawa Sumiz˘ V.

PLAYS: "Fűin Giri", "Horikawa" and "Shigure no Kotatsu".

ACTORS LINES: Ichikawa Monnosuke and Ichikawa Shinnosuke.

PROGRAMS: May 2004 (Nakamuraya Tour).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Kataoka Ichiz˘ I Utagawa Hirosada 1851
Mimasu Jakusabur˘ Utagawa Hirosada 1851
Nakamura Utaemon IV Utagawa Hirosada 1851

OTHERS: we started to work on a PHP-based version of Kabuki21.com (just replace *.htm by *.php if you need to fix your links to our site); some important additions in the glossary: T˘kaid˘, Nagauta, Gidayű, Modori, ďzatsuma, Genpei-kassenmono and Giri/Ninj˘; a new format for the actors pages (we keep the old format for contemporary actors or for the pages in French).

20 May 2004

ACTORS: short biographies of the Meiji stars Ichikawa Danjűr˘ IX, Ichikawa Sadanji I, Jitsukawa Enjaku I, Nakamura Shikan IV, Onoe Kikugor˘ V and Sawamura Tanosuke III.

PLAYS: "Kinkakuji", "Kokusen'ya Gassen" and "Shibaraku".

ACTORS LINES: Band˘ Shűka.

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Band˘ Hikosabur˘ V Meirind˘ Kakushijo 1862
Ichikawa Danjűr˘ IX Y˘shű Chikanobu 1881
Ichikawa Sadanji I Y˘shű Chikanobu 1881
Iwai Hanshir˘ VIII Y˘shű Chikanobu 1881
Jitsukawa Enjaku I Utagawa Hironobu 1866
Nakamura Shikan IV Y˘shű Chikanobu 1881
Onoe Kikugor˘ V Y˘shű Chikanobu 1881
Sawamura Tanosuke III Meirind˘ Kakushijo 1862

OTHERS: premieres of the dramas "Funa Benkei", "Ibaraki", "Modoribashi", "Momijigari", "Shima Chidori Tsuki no Shiranami" and "Tsuchi-gumo".

29 April 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Sangor˘ II, Arashi Sangor˘ III, Ichikawa Yaoz˘ II, Ichikawa Yaoz˘ IV, Iwai Hanshir˘ I, Iwai Hanshir˘ III, Matsumoto K˘shir˘ I, Matsumoto K˘shir˘ IV, Mimasu Daigor˘ III, Mimasu Daigor˘ IV, Ogino Izabur˘ I and Ogino Izabur˘ II.

PLAYS: "Ageya".

ACTORS LINES: Iwai Hanshir˘ and Nakamura Kanjaku.

PROGRAMS: April 2004 (Zenshinza tour) and July 2004 (Kabukiza, Sh˘chikuza, National Theatre, East and Centre tours).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Iwai Hanshir˘ IV Katsukawa Shunsh˘ 1781~1782
Matsumoto K˘shir˘ IV Katsukawa Shunsh˘ 1781~1782

OTHERS: 57 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list, some data on the premiere of "Taiheiki Chűshin K˘shaku".

01 April 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Danjűr˘ VI, Ichikawa Yaoz˘ I, Nakamura Shichisabur˘ I, Nakamura Utaemon I, Nakayama Bunshichi I, Nakayama Shinkur˘ I, Ogino Sawanoj˘, Ogino Yaegiri I, Onoe Kikugor˘ I, Onoe Taganoj˘ I, Sanogawa Ichimatsu I, Sanogawa Mangiku, Sawamura Kunitar˘ I, Sawamura Otoemon I, Yamatoya Jinbŕ II and Yamatoya Jinbŕ III.

PLAYS: "Okuni Gozen Kesh˘ no Sugatami" and "Tsumoru Koi Yuki no Seki no To".

PROGRAMS: May 2004 (Minamiza, NHK Hall) and June 2004 (Kabukiza, Hakataza, National Theatre, Kansai Tour).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Arashi Koroku I Torii Kiyomasu 1747
Nakamura Denkur˘ II Torii Kiyomasu 1747
ďtani Oniji I Torii Kiyomasu 1747

OTHERS: 14 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list.

07 March 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Gansh˘, Arashi Kitsusabur˘ IV, Ichikawa Danz˘ I and Ichikawa Danz˘ III, Jitsukawa Gakujűr˘ I, Jitsukawa Gakujűr˘ II, Nakamura Fukusuke V, Nakamura Kanjaku III, Onoe Eizabur˘ VII and Onoe Fujaku III.

PLAYS: "Date no Jűyaku".

ACTORS LINES: Nakamura Kotar˘ and Onoe Eizabur˘.

PROGRAMS: March 2004 (Komatsu), April 2004 (Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, Misonoza, Sh˘chikuza, Minamiza, Kanamaruza) and May 2004 (Kabukiza, National Theatre, Shinbashi Enbuj˘).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Sawamura Kunitar˘ II Ryűsai Shigeharu 1828

OTHERS: details on the premiere of the drama "Jiraiya G˘ketsu Monogatari" and 10 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list.

29 February 2004

ACTORS: short biographies of the actors Arashi Rikan II, Arashi Rikan III, Arashi San'emon VI, Arashi San'emon IX, Asao Kuzaemon I, Asao Kuzaemon II, Asao Tamejűr˘ I, Asao Tamejűr˘ III, Ichikawa Monnosuke II, Ichikawa Monnosuke III, Nakamura Denkur˘ I, Nakamura Denkur˘ IV, Nakamura Kanzabur˘ VIII and Nakamura Kanzabur˘ XII.

ACTORS LINES: Onoe Ushinosuke and Sawamura Genpei.

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Ichikawa Ebijűr˘ I Utagawa Toyokuni 1820
Segawa Kikunoj˘ V Utagawa Toyokuni 1820

OTHERS: details on the premiere of the drama "Keisei Tsukushi no Tsumagoto" and 18 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list.

31 January 2004

ACTORS: short biographies of the actors Ichikawa Danz˘ IV, Ichikawa Danz˘ V, Ichikawa Danz˘ VI, Sawamura S˘jűr˘ II, Sawamura S˘jűr˘ IV, Sawamura S˘jűr˘ V, Segawa Kikunoj˘ I, Segawa Kikunoj˘ II, Segawa Kikunoj˘ V, Yamashita Kinsaku I, Yamashita Kinsaku II, Yamashita Kinsaku IV, Yoshizawa Ayame I, Yoshizawa Ayame II, Yoshizawa Ayame III and Yoshizawa Ayame IV.

ACTORS LINES: Ichikawa Sh˘ch˘, Nakamura Shikan and Sawamura S˘jűr˘.

PROGRAMS: February 2004 (Kabukiza, Hakataza, Ichikawa Ennosuke tour, Koshibai tour), March 2004 (Kabukiza, National Theatre, Minamiza, Sh˘chikuza).

PRINTS (the yakushae section):

Actor Print master
Matsumoto K˘shir˘ III Ippitsusai Bunch˘

OTHERS: the last glossary pages in French (K, M~N and S~T) are translated in English, 26 new entries in the Japanese-English Kabuki plays list.

Updates | Updates 2023 | Updates 2022 | Updates 2021 | Updates 2020 | Updates 2019 | Updates 2018 | Updates 2017 | Updates 2016 | Updates 2015 | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News